Sunday, August 21, 2016

תשעה באב הזה היה יותר עצוב ממה שחשבתם/This Tisha b'Av was Much Sadder Than You Thought

י״ח לחודש החמישי תשע״ו
English follows the Hebrew.
YNET: תיעוד: עימותים בהר הבית בתשעה באב
כמה מתפללים יהודים, שציינו את יום האבל על חורבן בתי המקדש במתחם הקדוש, עוכבו לחקירה בגלל הפרת הכללים בהר. במקביל, מתפללים מוסלמים הורחקו מהמקום לאחר שקראו קריאות גנאי לעבר שוטרים ויהודים

רועי ינובסקי, 14.08.16
מתפללים מוסלמים קראו הבוקר (יום א') קריאות גנאי כלפי מבקרים יהודים שעלו להר הבית לציון ט' באב ולעבר שוטרים שנכחו במקום. השוטרים פיזרו את המפגינים המוסלמים והרחיקו כמה מהם מהמתחם. במקביל עיכבו הכוחות לחקירה שבעה יהודים שהפרו את כללי הביקור בהר.

כמה מתפללים יהודים עלו להר ביום האבל על חורבן שני בתי המקדש. עיכובם של שניים מתוך השבעה שנחקרו התבצע תוך כדי יציאת הקבוצה האחרונה מההר. בשלב זה החלה התגודדות של מוסלמים, שקראו קריאות גנאי וכן קריאות "אללה אכבר" לעבר השוטרים והמבקרים היהודים. (המשך)
עשר אגורות (2¢):
א׳ איזה כללים היהודים האלה עברו? הם התפללו? הם הגיעו מעוטפים בטליתות? הם השתחוו על האבנים בעזרה? או אולי הם בכו?

נכון. לפי ההסכם עם הוואקף, אסור ליהודים להתפלל, להביא כלי תפילה (טלית, תפילים, סידור), להשתחות על הרצפה, ולפי מעשי המשטרה, נראה לי שאפילו אסור ליהודים לבכות על הר הבית על חורבנו.

מותר למולאמים להתפלל על הר הבית, אבל אסור ליהודים. ככה זה במדינה ״דמוקריטית יהודית.״

ב׳ הכתבנית ״תומר דבורה״ כותבת על האישה הכאילו אפיקורסית שלא צמה בט׳ באב. אני כותב כאן ״כאילו אפיקורסית״ מפני שכמו כל חברי הקבוצה הזאת (״הרפורמים״) היא לא מבינה את מה שהיא עושה בכלל. היא מעדיפה ללכת לפי "ההרגשות" שלה מעל התורה, כאילו לא אכפת לה בכלל מה התורה אומרת בקצב הראשון.

אף על פי כן, "היהודים" האלה נאבקים נגד התורה. כנראה רובם לא מבינים שהם עושים את זה. וכמה חברי הקבוצה הזאת יהודים אמיתיים בכלל? אין לי מושג. אבל בגלל תהליך הגיור המזויף שלהם ונישואי תערובת, מספר היהודים האמיתיים שלהם ממשיך להקטין כל שנה.

ג׳ יש עוד אישה שכותבת על למה היא לא רוצה שבית המקדש ייבנה (חו״ח).

סיכום:
המדינה שמסלקת יהודים מהר הבית, ושתי הנשים האלה כולם דוגמאות של מנטליות היהודים שלא רוצים את ביאת הגאולה. אלא רוצים להשאר בגלות של אדום (רומא - ב״ר; המערב - מלבי״ם), אפילו שעם ישראל התחיל לחזור לארצנו ולשליטה עליה. כנראה היהודים האלה לא מבינים שאנחנו עדיין בגלות או אפילו שיש דבר כזה.

גויי המערב, כל הנוצרים כופרים בתורה שבעל פה. והלא מאמינים באלהים כופרים בכל התורה כולה.

אכפת למדינה מה גויי העולם חושבים עלינו. ושלושתן, המדינה והנשים האלה, מעניינת אותן ההלכה בכלל? לא נראה לי.

אלא יותר חשוב להם שהרגשות שלהן ידריכו אותן, כמו בארופה ובארה״ב, בדיוק כמו האופי של עשו (אדום), ולא של יעקב (ישראל).
YNET: 7 Jews removed from Temple Mount on Tishva B'Av after breaking rules
2000 years after the destruction of the Second Temple and the exiling of the people of Israel from their home, Jews commemorate Tisha B'Av with fasting, lamentations, and efforts to build bridges and end gratuitous hatred.

YNET reporters, 14.08.16

Seven Jewish visitors were detained and removed from the Temple Mount after breaking the rules for visiting the holy site on Sunday morning, while over 300 Jewish visitors were allowed into the complex during the fast of Tisha B'Av.

While police was removing the Jewish visitors from the site, Muslims started crowding around them and calling out insults. The police pushed back the crowd and accompanied the group to the exit from the complex. Several of the Muslim worshipers were also detained and removed from the site.

The Second Temple was destroyed and the people of Israel exiled from their home 2000 years ago. The Jewish people remember the death, destruction and devastation every year with a fast on Tisha B'Av (9th of the Jewish month of Av). (cont.)
Esser Agaroth (2¢):
What "rules" did these Jews break, warranting their removal from Har HaBayith (the Temple Mount), and by Jewish police officers no less?

Did they pray? Did they arrive wrapped in a Talith (fringed, four cornered, Jewish garments). Did they prostrate themselves on the stone floor of the azarah? Did they cry?

Yes. All of these actions are against the rules,...for Jews.

Muslims may pray on Har HaBayith, but not Jews. So much for freedom of religious expression, which is the new motto of the "Jewish Democratic" State.

Tomer Devorah writes about a woman, from a group of wannabe apikourusim, who explains why she was not going to fast on Tisha b'Av. She favors her "feelings" over the Torah, as if she even cares about what the Torah says in the first pace.

Nevertheless, these "Jews" are battling against the Torah, although many of them do not realize this. And as far as being Jews goes, how many of their followers are actually Jews? I have no idea, but due to their sham "conversions" and intermarriage, the numbers continue to decrease every year.

Then there is the woman who writes about how she does not want to see the Beth HaMiqdash be re-built. She is truly misguided, and I think that is being kind.

The State, which kicks Jews off of Har HaBayith, and both of these women are examples of how so many Jews are stuck in the grip of our current exile, the exile of Edom. Edom, the inheritance of Esau, Jacob's brother, is essentially the West (Malbi"m). 

The nations of the West themselves, include both the conservative Christians, who have rejected Torah sheb'al Peh (Oral Torah), and the libertine "progressives," many of whom who do not believe in God int he first place.

These groups all may seem different to you. But, what these descendants of Esau all have in common is that they all either distort or reject entirely Torah sheb'al Peh (Oral Torah). Instead they operate based on their "feelings," just like their predecessor, and not at all like Ya'aqov, who operates based on The Almighty's Holy Torah in its entirety, the ultimate statement of His Will.

No comments:

You Might Also Like...