Thursday, November 12, 2020

האם נורבגיה מתנדבת לשתף פעולה בנשואין תערובת? / Has Norway Offered to Collaborate in the Intermarriage of Jews?

כ״ה לחודש השמיני תשפ"א
English follows the Hebrew.
פרסום ראשון: בשל ההגבלות על יציאה לחו"ל, בדק משרד החוץ מול מדינות זרות אפשרות לרישום הזוגיות בשגרירויות ובקונסוליות בישראל. קפריסין סירבה, נורבגיה הביעה נכונות - "בכפוף להסכמת המדינה המארחת". ועדת הפנים של הכנסת תדון בקידום העניין. היו"ר, מיקי חיימוביץ', שיזמה את הפנייה בנושא: "קוראת ליועמ"ש ולשר דרעי לאשר זאת"

קובי נחשוני 29.10.20

האם תיפתח לראשונה אפשרות לנישואים אזרחיים בישראל, בחסות הקורונה? ל-ynet נודע כי על רקע ההגבלות על היציאה מהארץ ומצוקת הזוגות שתכננו להתחתן בחו"ל, פנה משרד החוץ לשורה של מדינות זרות כדי לבדוק האם יסכימו לבצע רישום נישואים לישראלים על ידי נציגויותיהן בירושלים ובתל אביב. (המשך...)
עשר אגורות (2¢):
שגרירות נורבגיה (קומה 9), רמת אביב
Norwegian Embassy (9th Fl.), Tel Aviv
הקמת נישואין אזרחיים בארץ היא בכלל לא המטרה הסופית של השמאלנים כמו ח"כ שלי חיימוביץ', אלא המטרה הסופית היא התרת נשואין תערובת. וכיום יו"ר ועדת הפנים משתפת פעולה בקומבינה להשיג את המטרה הזו.
"...היו"ר חיימוביץ' ביקשה ממשרד החוץ לבדוק מול המדינות את האפשרות לבצע את הרישום בארץ, לכל הפחות עד לחלוף המגפה."
הנגיף קורונה הוא פשוט תירוץ.

בתגובה לפניית משרד החוץ, נורבגיה ״הביעה נכונות.״ 

האם נורבגיה פשוט משתפת פעולה בהקמת מערכת נשואין תערובת בארץ? או היא פשוט שמחה שביקשו ממנה להיות שותפת פעולה במלחמה נגד התורה, כמו שאר המדינות בעולם המערבי (עשו / אדום / רומא)?

ולדעתי נורבגיה הביעה נכונותה להשתתף בהשמדת עם ישראל בשמחה. וזאת לא הפעם הראשונה. (מי שמבין יבין).

בניגוד הנורבגים, הערב רב יודעים טוב טוב שהם צריכים להזהר במשך תהליך הפעולות כאלה. ולכן הם נזהרים להביע את ההרגשותם אך ורק בסתר.
YNET: Norway willing to provide civil marriage registration for Israelis
Since sole authority over marriage and divorce resides with religious authorities, many couples who opt for a non-religious ceremony or seek an alternative overseas but due to pandemic, that option is beyond their reach


Kobi Nahshoni| Published: 10.29.20

Norway has indicated it would agree to conduct marriage registrations for Israelis in its Tel Aviv embassy provided Israel's Interior Affairs and Justice ministries give their approval.

The announcement came following a request by the Foreign Ministry that was made to a number of countries for the service but only Norway has thus far agreed. (cont.)
Esser Agaroth (2¢):
The establishment of a civil marriage in Israel is not at all the ultimate goal of leftists like MK Shelly Haimovich, but rather the ultimate goal is to allow intermarriage. But blame for this action is not just the accusation of MK Haimovich.

The Corona virus is just an excuse.

Missing from this report from YNET, but mentioned in the Hebrew version linked above, is that MK Haimovitch was actually the one who requested that the Foreign Ministry make such inquiries of foreign countries.

Norway gladly stepped up to "help" those Israelis in need, responding to the Foreign Ministry's inquiries  in the affirmative.
"There is no legal impediment to register marriages at the [Norwegian] embassy under international law, but because of the sensitive nature of civil marriage in Israeli politics, the Norwegian government requested an official approval."
Oh how kind of the Norwegian Government to feign respect for Israel's sovereignty! Now, is Norway actively collaborating with the Erev Rav in facilitating intermarriage in Israel? Or, like most countries in the West (Edom), is Norway simply an enthusiastic participant in the overall war against Torah?

And in my opinion Norway has happily expressed its willingness to participate in the extermination of the Jewish People. And this wouldn't be the first time. 

In contrast to the Norwegians, the Erev Rav knows all too well that they need to be careful throughout such sensitive operations. And so, they are very careful to keep their excitement about such prospects secret.

Wednesday, November 11, 2020

משחקי בחירות אמריקאות / American Election Shenanigans

כ"ד לחודש השמיני תשפ״א
English follows the Hebrew.

לקראת הבחירות בארה״ב כמה מדינות שלחו פתקי הצבעה אוטומטית לכל שרשום להצביע. מדינת קליפורניה, המדינה שבה אני רשום, היא אחת המדינות המבצעות את זה. בתמונה אפשר לראות את מה שאני קיבלתי ישיר לת. ד. שלי בירושלים.

עמ' 5 של פתקי הקלפי, הוראות, מעטפה
מחוז לוס אנג'לס, קליפורניה, ארה"ב

מסומן בעגולים אדומים אפשר לראות את רשימת המועמדים לנשיא וסגן הנשיא (ימין) וההסבר הבא (שמאל): 
"פתקי הקלפי 'הצבעה דרך הדואר' נשלחו לכל הזכאים להצביע במחוז לוס אנג'לס, בכדי להבטיח את האופציה מובטחת ונגישה להצביע."
"אז מה?" אתם שואלים. אני קיבלתי את פתקי הקלפי אפילו שאני מגר בארץ. איזה מגניב!
לא. זה לא מגניב. אני לא זכאי להצביע. אני לא אזרח ארה״ב!

וכנרא אני לא היחיד שקיבל פתקי הצבעה שלא זכאי להצביע. כבר מדברים בתקשורת על הנפטרים שהצביעו, על פתקי הקלפי הנזרקו לאשפה, ועל מניעת הפקחים הרפובליקנים מלהכנס לחדרי ספירת הפתקים.

אכן "טעויות" קיימות בבחירות מדינת ישראל כמו החלפת פתקים בקלפי לפתקים פסולים והקולות שאיזה מפלגה ערבית קיבלה מתושבי ישוב איתמר שבשומרון. מתנחלים מצביעים למפלגה ערבית? באמת? ומי יודע אם הטעויות בבחירות שלנו הן באמת טעויות? (מי שמבין יבין.)

אבל מה שקורה עכשיו בארה"ב, סמל הדמוקרטיה הכי גדול בעולם, פשוט לא יאומן!

אאז למה אני קיבלתי פתקי הצבעה? מפני שאני רשום כחבר מפלגה הדמוקרטית? או פשוט מפני שמשרד המדינה (המתעסק בעניינים פניים) לא הודיעה למדינת קליפורניה אל ביטול האזרחות שלי?

אין לי מושג. אני פשוט משתף לכם את עדות הראיה האישית שלי לגבי המשחקים ואפילו מעשי פלילי אפשריים המתקיימים בבחירות אמריקאות.

In the run-up to the very recent U. S. elections, several states automatically sent out "Vote by Mail" ballots to all those registered to vote. The state of California, where I was registered to vote, is one of those states which does this. The graphic (above) shows what I received directly to my post office box in Jerusalem.

The red circles list the candidates for president and vice-president (right) accompanied by the following explanation (left):
"All registered voters in L. A. County have been mailed a Vote by Mail ballot to ensure a safe and accessible voting option. "
"So what?" You ask. I got my ballot even though I live outside of the U. S. Cool!

No. Not cool. I'm not entitled to vote. I'm not a citizen!

And I'm probably not the only ineligible person who received a ballot. There has already been talk in the news about the deceased voting, the ballots being dumped in the trash, and Republican poll monitors being prevented from entering the rooms where ballots were being counted.

Indeed, we have "mistakes" in our elections here in the State of Israel, such as balloting notes being surreptitiously replaced with fake ballots and the votes that  received from the residents of the Itamar settlement in the Shomron (Samaria) reportedly casting several votes for an Arab party  Settlers voting for a Arab party? Really? And who knows if these "mistakes" are actually mistakes?

But what is happening now in the United States, the greatest symbol of democracy in the world, is simply unbelievable!

So why did I get a "Vote by Mail" ballot? Because I'm registered as a member of the Democratic Party? Or simply because the State Department has not notified the State of California of my renouncement of citizenship?

I have no idea. I am simply sharing my own person evidence of shenanigans, if not criminal acts, taking place in the American elections.