Sunday, July 01, 2012

Isn't Anyone Else Disgusted By Mamlakhti Hypocrisy?!

12 of the Fourth Month 5772
אנשי בית אל הורידו לי את כיסוי הראש וחנקו אותי
יהודה פרל | ו׳ בתמוז ה׳תשע״ב  


הביאו בריונים" - העימות בשכונת האולפנה היום

"נתנו מכות רצח לבעלי, הביאו שמיכה וחנקו אותי, הורידו לי את הכיסוי ראש והוציאו אותי בכח מהבית", סיפרה לקול היהודי האשה שפונתה בידי תושבי שכונת האולפנה הערב. האחראי מטעם ישיבת בית אל, "לא יודע על מה מדובר".
הפינוי המוסכם של תושבי גבעת האולפנה שהחל הבוקר לווה בהבטחה מצד הנהגת בית אל כי יעבור ללא התנגדות. לצורך כך העמיד היישוב בית אל סדרנים שידאגו כי פינוי המשפחות יעבור ללא הפרעה.
ואכן, את מקומם של שוטרי היס"מ עמם התרגלו המתיישבים להתעמת, תפסו בריונים מטעם היישוב בית אל ותושבי השכונה עצמם.

בשעות הערב התבצרו בני זוג ומספר נערים באחת הדירות שפונו במהלך היום בגבעת האולפנה. תושבי השכונה, יחד עם מספר בריונים שהוזעקו למקום מטעם היישוב בית אל, תפסו את המתבצרים והשליכו אותם באלימות מהדירה.
בני הזוג שהתבצרו בבניין סיפרו לקול היהודי כי התושבים היכו אותם ואף תלשו את כיסוי הראש של האשה.
"נתנו מכות רצח לבעלי ואמרו לי שאם אני לא אצא הם ימשיכו להרביץ לו", סיפרה האשה הנסערת בשיחה עם הקול היהודי. "בשלב מסוים הם פשוט הביאו שמיכה וחנקו אותי, הורידו לי את הכיסוי ראש והוציאו אותי בכח מהבית". לדבריה מי שעשה את זה הם "אנשים עם ציציות ועם סנדלי שורש, ביתאלניקים".

בעלה הוסיף כי "אנחנו רגילים כבר לחטוף מכות בפינוים אז אני לא מתרגש מהמכות עצמן. נתנו לנו אגרופים, צרחו ואיימו "נשבור לך את העצמות". לדבריו, אחד מרבני הישיבה התיכונית 'בני צבי' השתתף באירוע. "הוא אמנם לא הרביץ אבל הוא צרח ואיים".

פנינו לאחראי על הדירות מטעם ישיבת בית אל, רואי מרגלית, שלדברי עדי ראיה נכח במקום ואף דאג להבאת הבריונים, ושאלנו על התנהלותה של הנהלת ישיבת בית אל באירוע. מרגלית השיב, "אני לא יודע על מה אתה מדבר. אין לי זמן לזה".

צפו בעימות
גילוי דעת: "אין מקום לוויתורים על ארץ ישראל"
מוקדם יותר הבוקר השליכו אלמונים אבנים לעבר אחת המשאיות שהובילה ציוד של משפחות המפונים.
אמש, רוססו כתובות גרפיטי רבים ברחבי הישוב בית אל בהם נכתב "ארץ ישראל זה לא מסחרה", "די להסכמים" וכתובות נוספות. בנוסף, פוזרו במהלך הלילה מנשרים על גבי רכבים בבית אל המדברים בגנות הסכמים ומסחרה על ארץ ישראל ובכניסה לבית כנסת בישוב נתלה שלט המוחה כנגד ההסכם שנחתם.

תנועות נחלה, נאמני ארץ ונוער למען ארץ ישראל פרסמו גילוי דעת בדבר הסכמים על ארץ הקודש. בגילוי הדעת מצוטטים דבריו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצוק"ל כי "אין מקום לוויתורים על ארץ ישראל".

בנוסף נטען במכתב כי אין להתעלם מההקשר בין נאומו של נתניהו על הקמת מדינה פלסטינית לבין הריסת הבתים בגבעת האולפנה.
Kol Yehudi: Bet-El Residents Took Off My Head Covering And Choked Me
Yehuda Perel, 6 Tammuz 5772

"They pounded my husband.  They brought out a blanket, and choked me.  They took off my head covering, and forcefully threw me out of the house," a woman who was put out of her home by [other] residents of the Beth-El Ulpana neighborhood this evening told Kol Yehudi.  The accused parties from the Beth-El Yeshivah, "...do not know what she's talking about."....

Whoever did this, these people are disgusting!  Beating up fellow Jews, beating up fellow Jews on behalf of the Erev Rav-controled, Israeli government, beating up fellow Jews who are who self-sacrificing for the sake of a misswah! Love your fellow Jew! (Even if they want to kick you out of your homes, want you to leave the Torah behind, and de-Judaize Israel!)

Yet, these hypocrites, are happy to beat up a Jew who holds the Torah above the Israeli government. Loyalty to the Erev Rav controlled government takes precedence in their eyes over doing the right thing.

What happened to their "All you need is love" attitude?

I'll tell you what happened to it.  They'll love you, only on condition that you're not in competition with them for Religious Zionist spokesman.

If you post announcements warning the Religious Zionist public that R' Aviner is not allowed to rule on issues of tohorath mishpahah (family purity), at the command of Rabbi Mordechai Eliyahu's hy"d Beth-Din, they will defy the order, rip down the announcements, and gladly try to beat you, too!

Their own Rabbi Tzvi Yehudah Kook ztz"l, who some say is the "Father of Mamlakhtiyuth," stated very clearly that...

"One must do everything to delay and to prevent the evacuation of Jewish strongholds."

Yet, when I was distributing this quote within an article by Rabbi Elitzur Sege"l, back in תשס"ב/2002, the response was not to the direct quote from Rabbeinu Tzvi Yehudah, but rather a refusal to read anything related to the Rabbis Kook, which did not originate from Rabbis Tau, H. Druckman, or Aviner.

Years lated, Rabbi Zalman Melamed of Beth-El made the identical quote, in refutation of Aviner's suggestion that Rabbeinu Tzvi Yehuda didn't say "refuse orders," even though he did say "everything."

Within the below gilu'i da'ath are more quotes from Rabbeinu Tzvi Yehuda, which will undoubtedly go ignored by all those still suffering from indoctrination into undying State loyalty by the State educational system.


"There aren't any Arab territories, nor Arab lands here, but rather, the Lands of Israel, the eternal lands of our forefathers, which others came and built upon them, which were not under our authority or with our presence."


"He who prevents Jews from settling the Land is doing something illegal."


Rabbi Dov Lior of Hevron-Qiryath Arba was a student of Rabbi Tzvi Yehudah Kook.

Rabbi Zalman Melamed of Beth-El was a student of Rabbi Tzvi Yehudah Kook.

It does not matter. If your hashqafah does not match those of Rabbis Tau, H. Druckman, or Aviner, then you're out of luck!

This hashqafah is not even the predominant hashqafah at the Merkav HaRav Kook Yeshiva!

These people are so brainwashed into believing that they are right, and are so enmeshed with the State, they cannot see the truth!

And, what is that truth?

...that there are increasing numbers of conflicts between Jewish Law ans Israeli Law.

Denial or hypocrisy?  Take your pick.

If this does turn out to be connected with the Beth-El Yeshiva, that would be truly disturbing, indeed.

2 comments:

Hadassa DeYoung said...

Shalom!
I heard from a prominent rabbi's wife in the "Rav Kook camp" that many of the problems we face today are because of misinterpretations of Rav Kook's writings. She has to be right, because Rav Kook's students are issuing contradictory rulings, even though they all claim to be following Rav Kook.
To answer your question: Yes, but not enough people.
Rav Melamed brought his yeshiva down to K'far Darom before the Expulsion. I don't know what he told his students to do when the soldiers came to drag them out of their tents. If you're interested, check the news archives. If I have time, I'll see what I can find. Of course his opinion may have changed since then, but it's worth a look.
Just for the record, Rav Levanon of Yeshivat Elon Moreh also came with his yeshiva, and is one of the few roshei yeshivat hesder who told his students to refuse orders. Rav Lior also did.
Hadassa

Esser Agaroth said...

Yeah, it's all getting to be very unclear. I certainly remember R' Lior, Melamed, and Levanon's actions, as well as Aviner's, Elon's, and what's his name from Mitzpeh Ramon (disgusting!).

I go back and forth as to whether "Kookniks" really know anything about Rav Kook, or if they really do.

I'm not sure which is scarier.

I'm reading R' Binyamin Kahane on the parasha every week now. I wish I had the money to help distribute this all over, especially in Hebrew.

You Might Also Like...