Sunday, December 28, 2014

Why Does the Israeli Goverment Continue to Put our Children at Risk?

ו׳ לחודש העשירי תשע״ה

By now, many you have already heard about last week's various attacks on Jews, using the particularly cruel weapon of Molotov Cocktails, or firebombs.

An 11-year-old girl had most all of her body covered in third degree burns, while her father also remains in serious condition from the resulting burns of the attack. The attackers appear to have been caught out, and are from the Arab town of Azoun, one of many towns receiving large amounts of "aid" from the European Union [EU].

Meanwhile a street in the Jerusalem neighborhood of Armon HaNetziv has been pounded by attacks from the adjacent Arab neighborhoods of Jabel Mukabbir and Abu-Tor.
Arutz 7: Firebomb Hurled at Residential Home in Jerusalem
Firebomb was thrown at private residence in Jerusalem neighborhood Armon HaNatziv Saturday night. No one injured, but balcony damaged. 
Cynthia Blank, December 28, 2014 
A firebomb was thrown Saturday night at an apartment balcony in southeast Jerusalem in what police are calling a terrorist attack.

Fire broke out on the balcony at the building located on Meir Nakar Street in the Armon HaNatziv (East Talpiot) neighborhood. It was extinguished quickly. No injuries were reported but the balcony itself was damaged.

Fire and Rescue Services arrived at the scene to limit the damage of the attack. Meanwhile police and Border Patrol officers began searching nearby in Jabel Mukaber, a predominantly Arab neighborhood, in an attempt to locate suspects.

Marcel Kornicher, one of the building's tenants, said that he and his wife were sitting in their living room when the incident occurred.

"My wife suddenly saw fire and we had no idea why," he told Ynet. "We heard a boom which was extremely frightening. We were in shock. The bomb did not penetrate the apartment, but if it had gotten into our house, it could have set the house on fire. We saw what kind of damage firebombs can do last week."

Kornicher added that stones had been thrown at their building multiple times from Jabel Mukaber. Two months ago, a firework was also thrown at the house.

Southeast Jerusalem
Meir Nakar Street is directly adjacent to the Jabel Mukaber neighborhood, which has been the scene of numerous stone throwing incidents and firebomb attacks.

Residents of Meir Nakar Street have suffered similar violent events for a long period of time, Jerusalem firefighting services stated, noting that this is not the first firebomb attack on apartment buildings in the area and in nearby Abu Tor. (cont.)
Esser Agaroth (2¢):
Interestingly enough, the neighborhood of Armon HaNetziv lies within the 1949 Armstice Line (as if Israel should care). No one, not even the EU can complain come to the defense of "freedom fighters," battling an oppressive occupation by a foreign power (eyes rolling).

Residents of the Jabel Mukabbir neighborhood possess Israeli citizenship, and, unfortunately, have access to employment opportunities, equal to that of Jews. So these terrorists, like all such terrorists are not infiltrating the sections of Israel which are excepted by the entire "international community," save for the Arab nations. They do not have to infiltrate anything; they are already here!

You may have already heard about the Arab terror mentioned above. But what you may have missed was a report from only a month and a half ago, also concerning the Arabs of the Jabel Mukabbir neighborhood.
רוב נהגי ההסעות של ילדי החינוך המיוחד בבירה, מתגוררים במזרח העיר. ההורים מודאגים.

ניר הר זהב, כ"ו בחשון תשע"ה, 19/11/14 
עיריית ירושלים התקשרה בחוזה עם חברת הסעות לילדי החינוך המיוחד בעיר. הנהגים שיסיעו את הילדים מתגוררים בשכונת ג'בל מוכבר במזרח העיר, ממנה יצאו לאחרונה כמה מחבלים שביצעו אירועי טרור.

סייעות ומלוות של ילדי החינוך המיוחד, שנוסעות עם הילדים מדי יום לגנים ובחזרה לבתיהם וכן הורים לילדים מיוחדים, פנו לחבר מועצת העיר אריה קינג והביעו חשש לחיי הילדים.

קינג פנה לראש מינהל החינוך בירושלים ולראש העיר ברקת, בבקשה לוודא שהנהגים שמסיעים ילדים במסגרת חוזה התקשרות עם העירייה, יעברו בדיקה קפדנית על מנת לוודא שאין להם עבר פלילי ולאומני וכן שאין להם קרובי משפחה שקשורים בדרך מסוימת למעגל הטרור.

קינג הזכיר כי ''המחבל שרצח את 8 התלמידים בישיבת מרכז הרב, הגיע לקרבת הישיבה ברכב ההסעות שלו, ואותו מחבל ימח שמו עבד בחברה שסיפקה שירותי הסעות למוסדות החינוך בעיר''.
Esser Agaroth (2¢) Translation:
Arutz 7: Parents are concerned: Arabs from Jabal Mukkaber will be transporting children
Most drivers transporting special education students in the capital live in East Jerusalem. Parents are concerned.

Nir Har Zahav, November 19, 2014

Arieh King
Jerusalem City
Councilman
Jerusalem Municipality entered into a contract with a transportation company for special education children in the city. Drivers who will transporting the children reside in the neighborhood of Jabal Mukkaber, in the eastern part of the city, from which a few terrorists have recently come who have carried out attacks.

These assistants and escorts of special education children, travel with the kids every day to kindergartens and back to their homes, and so parents of these children turned to Citycouncilman Arieh King and expressed concern over their children's lives.

King turned to the Jerusalem Education Authority and to Mayor Barkat, with a request to make sure that the drivers who transport children in the context of the agreement with the City, to come under scrutiny to ensure that they do not have a criminal record, are not [Arab] nationalists, nor who have any relatives involved in any way with terrorism.

King noted that '' the terrorist who killed eight students at Mercaz Harav Yeshiva, arrived in close proximity to the yeshiva in his transport vehicle, and the same terrorist, may his name be blotted out, worked for a company which provided transportation services to educational institutions in the city.''
The Israeli Government appears to be more worried about the impressions it makes in the eyes of the EU (and others on the outside), being careful not to be see ethically profiling, prospective employees, the same EU which funds terror.

Just like during last summer's conflict war with Hamas, Israel is expected to bend over backwards to please the Arabs, with or without Israeli identification cards, no matter the cost, even at the expense of our children's lives. And the Israeli Government seems to be going along with it.

"sheeple" = sheep + people
No matter how obvious is it that Esau (The West) despises us, we insist on repeating the same, insane, mistakes over again, expecting different results.

And we just keep going to the polls, and electing these people, over and over again.

No comments:

You Might Also Like...