Tuesday, December 20, 2016

ארץ ישראל שייכת לעם ישראל או לא?/Does the Land of Israel Belong to the Jews or Not?

כ׳ לחודש התשעי תשע״ז

English follows the Hebrew.

עם ישראל צריך להחליט כבר אם ארץ ישראל שייכת אליו ולהצהיר את זה ולפעול למען השייכות הזאת.

ואם לא, עם ישראל מסכן לאבד את ארץ ישראל.

לפני כמה חודשים הופיעו ב- YNET.CO.IL מפות של ישובי יהודה ושומרון, ובהן חלקי הישובים מסומנים כשטחים נטענים על ידי בני ישמעאל (ערבים).


ועכשיו בעמונה, המאחז בגבעה מזרחית לישוב עפרה הנמצא בשטח של שבט בנימין, התקבלה הפשרה בין לבטל את פינוי המאחז, או יעבירו את זה צפונה לישוב עלי, או משהו אחר. נכון שאני לא השקעתי את הזמן וכוח לבדוק את זה בחדשות. זה משנה? הכי חשוב לדעת שרוב תושבי יהודה ושומרון יצהירו שהם ניצחו נגד הממשלה (הבג״ץ)?

איזה שטויות! איזה דוגמאות מצוינים של שטיפת מוח אינדוקטרינציה של מערכת החינוך הממלכי הדתי!

וכל זה מפני שאיזה בן ישמעאל טוען שחלק השטח הזה שייך אליו. לא צריכים לשאול איפה הוא היה לפני 15 שנה בקיום המאחז. ולא צריכים לשאול איך המסמכים של בן ישמעאל הזה שאמורים להוכיח שהשטח הזה שלו פתאום הגיעו לידי בית המשפט אחרי כל הזמן הזה.

אלא פשוט צריכים לשאול:

למה חושבים שקיימת מערכת ממלשלתית דמוקרטית אמיתית בכלל בארץ?

למה ה״רבנים״ הממלכתיים ממשיכים להדריך את הקהילות שלהם לטעות שאין הבדל בין שמירת תורה ומצוות לשמירת חוקי מדינת ישראל? האם הם מפחדים מהמשלה להגיד לקהילות שלהם את האמת? או האם הם גם הושפעו בשטיפת המוח באינדוקטרינציה של מערכת החינוך הממלכתי?

אף על פי כן, מתי עם ישראל יתעורר על המספר הגודל של הסתירות בין התורה לבין חוקי המדינה? האם הם באמת כל כך עיוורים אליהם?

וגם אם היו מקום דמוקרטיה במדינה יהודית באמת, מתי עם ישראל יתעורר כבר על העובדה שמדינת ישראל לא מדינה דמוקרטית אמיתית אפילו? במדינה דמוקרטית אמיתית, בית המשפט העליון אינו מבטל כל דין זה פשוט לא אוהב, ואשר מתנגד [אנטי-התורה] סדר יומה (אג׳נדה), ואפילו מתנגד לרצון העם.

זה נכון שיהודים צעקו על אחד שרי הממשלה שהגיע לעמונה ולא נתנו לו לדבר. והיהודים האלה צדקו על זה.

אבל ראינו את דבר כזה לפני זה. ראינו את דבר כזה הרבה פעמים כבר. וכל פעם שקורה דבר כזה יהודים האלה נרגעו לבסוף ושוכחים שוב על האסון שקרה להם בעבר .

כל זה קרה לנו כבר, ולצערי, כל זה יקרה לנו עודה פעם בעתיד.

Jews have to decide already whether the Land of Israel belongs to them or not, declare it and work toward this goal.

If not, the Jewish People risk losing it all.

A few months ago in YNET.CO.IL maps of West Bank settlements were shown, which included parts marked as areas claims by Yishma'elim (Arabs).


And now Amona, an outpost on a hill east of the town of Ofra in the territory of the tribe of Benjamin, accepted a compromise between cancelling the destruction of the outpost, and transferring it northward to the town of Eli, or something else. I never invested the time and energy to check out the details on the news. Does it really matter? What is most important to know is that most of the residents of Judea and Samaria have declared a victory against the State (the High Court).

Nonsense! Such excellent examples of brainwashing indoctrination of the state religious school system!

And all because some Yishmaeli claims that some of this land belongs to him. No need to ask where it was 15 years ago outpost. No need to ask how the Yishmaeli's documents which supposedly prove that this area belongs to him, suddenly came to the court after all this time.

But what does need to be asked is:

Why do Mamlakhti (diehard state loyalist) "rabbis" continue to educate their communities make the mistake that there is no difference between keeping Torah and mitzvoth and keeping the laws of the State of Israel? Are they too afraid of the government to tell their followers the truth? Or are they, too, casualties of the State's education system's indoctrination?

Even so, when will Jews wake up to the increasing number of conflicts between the Torah and the State's laws? Are they really that blind to them?

And even if there were room for democracy in a truly Jewish, sovereign nation, when will Jews wake up to the fact that the State of Israel is not even, a truly democratic state? In a real democratic country, the Supreme Court does not cancel any law it simply does not like, and which goes against its [anti-Torah] agenda.

It is true that Jews shouted one of the ministers who came to Ofra and did not let him speak. And these Jews were right to do so.

But we have seen this all before. We have seen this all before, many times. And each and every time something like that happens these Jews eventually calm down, and forget about the tragedy which they just endured.

This has all happened before, and I am afraid that it will all happen again.

No comments:

You Might Also Like...