Tuesday, April 17, 2018

יום הזיכרון: מה הבעיות של התמונה הזאת? / Israeli Memorial Day: What's Wrong with this Picture?

ערב יום הזיכרון תשע״ח
The Eve of Yom HaZikkaron / Israelis Memorial Day
English follows the Hebrew.

From Secret Tel-Aviv:
תרגום:
יום הזיכרון
יום ג׳ בערב ויום ד׳ ביום: היום הכי עצוב של ישראל
ביום הזיכרון אנחנו זוכרים את כל מי שנפל ומסר את נפשו למען מדינתנו, גם חיילים וגם בפיגועים. יש הטקס הגדול השנתי הידוע כנוגע בלב בכיכר רבין העירייה; וטקס ישראלי-פלסטיני-ערבי בפארק הירקון לזכור את הקורבנות בשני הצדדים. כל החנויות, פאבים, ומסעדות סגורים ביום ג׳ בערב, תזכרו לקנות אוכל לפני שסוגרים.
עשר אגורות (2¢):
קודם כל, נראה לי שהפמודעה הזאת מדברת על מדינת ישראל ולא ארץ ישראל (בעצם יש הבדל בין השתיים.) ולא על עם ישראל. מה? יום הזיכרון יותר עצוב מהשואה או חורבנות בית הראשון והשני? כן, אני מבין שאפשר להרגיש את האירוע שקרה אתמול יותר ממה שקרה לפני 75 שנים או לפני 1,948 שנים. אבל איך אפשר להשוות בין היחידים שנפלו לאסונות שהשפיעו להתפתחות של עם ישראל כמו השואה או חורבן בית המקדש?

כמו שאני הצעתי עכשיו, כנראה הפמודעה הזאת מדברת על מדינת ישראל ולא ארץ ישראל ולא על עם ישראל. אפילו אם כן, קשה לי להאמין את חוסר התיחסות לכוח ההשפעות של האירועים הגדולים האלה בהיסטוריה שלנו.

וגם, קשה לי להאמין שקיימים יהודים שרוצים לזכור את הפליסטינים הערבים שנפלו במשך הניסיונות שלהם להרוג, לאבד, ולהשמיד אותנו. קל וחומר, כשערבים מפגינין באוניברסיטה העברים בהר צופים שבירושלים וקוראים למחוק את ישראל מהמפה.אמריקאים, בריטים, צרפתים, ורוסים מקיימים טקסים כדי לציין את מסירות הנפש של הנאצים שהרגו אותם?

אני אגיד לכם למה יום הזיכרון היום הכי עצוב בשנה. הוא היום הכי עצוב בשנה, לפחות בתל אביב, מפני שהרבה החנויות, הפאבים, והמסעדות, ומועדוני לילה הסגורים ביום הזיכרון הם פתוחים בתשעה באב, ואין צריך לומר שפתוחים בשבת. ומה עם יום כיפור? אתם חושבים שכל אלה סגורים ביום כיפור? באמת?

יש עוד כמה סיבות למה יום הזיכרון היום הכי עצוב בשנה:

מנהיגי צה״ל מתירים לחיילים נוצרים מסיונרים ללמד שיעורים על העבודה הזרה להם, וחייל שמסרב להשתתף נענש.

אכפת לצה״ל יותר על חיי המחבלים החיי חיילו. הרב הראשי הצבאי לשעבר הרב רונצקי ז״ל אמר שמותר להציל את המחבל הנפצע כדי להשיג מידע ממנו שיכול להציל יהודים. הרב מאיר כהנא הי״ד אמר את זה לפניו, אבל ״אסור״ לדבר עליו.

הבנים של תושבי צפון תל-אביב יכולים לקבל פטור פסיכיאטרי מלשרת בצבא דרך קומבינה, באותו זמן שחיילים ממלכתים דתיים מתגאים ללכת לעולמו למען הממשלה שמבצעה פינויי יהודים והריסת ביתם. כנראה, הבחורים המסכנים האלה עברו את שטיפת המוח בהצלחה.

יש טקס של יהודים ופליסטינים ערבים המצטרפים ביחד. האם אני צריך לפרט ולהסביר את הבעיות של דבר כזה?

כשאנחנו זוכרים את אנשי המשפחות והשכנים שלנו שנפלו למען מדינת ישראל, אנחנו חייבים לחשוב על למה הם היו צריכים ליפול להירצח בכלל.

מפני שצה״ל לא יוצא מדי חובותיו ואכפת לאנשי ממשלת מדינת ישראל על מה שהגוים חושבים עליהם יותר ממה שהקדוש ברוך הוא חושב עלינו. והאנשים האלה הם המגישים לצה״ל את הצווים.

אז זה נכון שיום הזיכרון הוא יום הכי עצוב בשנה.

(Click on the image to enlarge.)


Esser Agaroth (2¢):
First of all, my guess that this announcement is referring to the State of Israel and not to the Land of Israel (in fact there is a difference between the two) and not about the Jewish people. What? Yom HaZikkaron (Israel’s Memorial Day) is sadder than the Holocaust or the destructions of the First and Second Temples?

Yes, I understand that we can feel the event that happened yesterday more than something which happened 75 years ago or 1,948 years ago. Even our Laws of Mourning reflect this. But how can one possibly compare the individuals who fell to disasters that affected the development of the Jewish people, such as the Holocaust or the destruction of the Temple?

As I suggested, apparently this announcement is referring to the State of Israel and not the Land of Israel nor the people of Israel. Even so, I find it difficult to believe the lack of reference to the power of the effects of these great events in our history.

Also, it is hard for me to believe that there are Jews who want to remember the Arabs who fell during their attempts to kill, lose, and destroy us, in a joint ceremony with Palestinians Arabs, let alone when Arabs demonstrate at the Hebrew University on Mount Scopus in Jerusalem, calling for Israel to be wiped off the map.Americans, Britons, Frenchmen, and Russians hold ceremonies to commemorate the self-sacrifice of the Nazis who killed them?

I will tell you why Yom HaZikkaron is the saddest day of the year. It is the saddest day of the year’ at least in Tel-Aviv, because many of the stores, bars, restaurants, and let us not forget the nightclubs, which are closed on Yom HaZikkaron are open on Tisha b’Av, which commemorates the destruction of both the First and Second Temples, along with many other tragedies targeting the Jewish People. And, of course, there is no need to mention that many of these establishments are open on Shabbat. And what about Yom Kippur? Do you really believe that all of these businesses are closed on Yom Kippur?

There are a few other reasons why Yom HaZikkaron is the saddest day of the year:

Israeli Defense Forces [IDF] leadership allows Christian missionary soldiers to teach lessons about their avodah zarah (foreign/forbidden worship), and soldiers who refuse to participate are punished.

The IDF cares more about the life of the terrorists than their own soldiers . The former Chief Rabbi of Israel, Rabbi Ronsky, did say that it is permissible to save the wounded terrorist in order to obtain information that can save Jewish lives. Rabbi Meir Kahane hy"d, said this before him, but we're not allow to talk about him, are we?

North Tel Aviv residents can manipulate their way into receiving a psychiatric exemption from serving in the IDF, at the same time when Religious mamlakhti (diehard State loyalist) soldiers are proud to die for the same government that expels Jews and destroys their homes. Apparently, these poor guys have been successfully indoctrinated brainwashed.

When we remember those of our family members and neighbors who fell for the State of Israel, we must think about why they should have fallen been murdered at all.

Because the IDF does not go out of its duties and cares for the people of the State of Israel for what the thinkers think of more than the Holy One, blessed be He, thinks of us. And these people are the ones who present the orders to the IDF. (See the diagram above)

So, yeah, I guess that Yom HaZikkaron really is the saddest day of the year.

No comments:

You Might Also Like...