Monday, June 04, 2018

האישה התוקפת בתפילין בסרטון היא לא הראשונה / The Woman Attacking Tefillin in the Video is not the First

כ"ז לחודש השלישי תתשע"ח

על הסרטון למטה, הבלוגרית תומר דבורה כותבת:
"עד עכשיו לא ידענו מי היא האישה הזאת, אבל עכשיו מדווחים שהיא "פרופ 'פנינה פרי, אשתו של יורם פרי, פרופסור לסוציולוגיה, ששימשה כנשיא הקרן החדשה לישראל בין 1999-2001". היא היתה בדרכה חזרה למרילנד, שם היא גרה כיום ומלמדת על פלורליזם ורב-תרבותיות. (המשך)
עשר אגורות (2¢):
בשכונת רמת אביב א׳ לפני 20 שנה, אני זוכר היטב את התושב החילוני שצעק על החב״דניק העומד ליד שולחן התפילין שלו. וכשחב״ד פתח ישיבה ואפילו המקווה שם, בואו נגיד שהדברים האלה לא התקבלו והרבנים ובחורי הישיבה לא קיבלו שום חיבוקים מהתושבים החילוניים. ובזמן הוא היו לשכונה הזאת שבעה בתי כנסת. נראה לי שתושבי השכונה מקבלים (סובלים מ-?) את בתי הכנסת כי הקהילות האלה לא מפרסמים את עצמם בפרהסיה ומסדרים לשכונה תקיעה בשופר בסוף יום הכיפורים ומסיבות פורים לילדים, ולא מפריעים לשכנים.

בפתיחת קניון רמת אביב, גם לפני 20 שנה, התחיל מאבק בין תושבי השכונה לבעל הקניון. תושבי רמת אביב דרשו מבעל הקניון לפתוח את זה בשבתות, אפילו שהקניון תחת בעלות פרטית. וברור שלא אכפת להם שבעל הקניון שומר שבת. בסוף התושבים הסכימו לתת לקניון להיות סגור בשבת, כרגע שגילו להם שיהיה יותר רעש ופקקים בשכונה עם קניון פתוח.

אני גם ראיתי בשכונה הזאת את מודעות אבלות תלויות בקירות המכריזות ש"רמת אביב החילונית״ נפטרה. לדעתם, זה בסדר כשאישה מלובשת לא בצניעות מסתובבת בשכונה חרדית. זה בסדר כשמישהו מסתובב בשכונה חרדית ומדבר בפלפון ומעשן סיגריה בשבת בזכות הדמוקרטיה (בארץ יש לנו כאילו-דמוקרטיה). אבל זה לא בסדר כשיהודי דתי מעודד יהודים לקיים מצוות בשכונה חילונית. נו? מה קרה ל״ פלורליזם ורב-תרבותיות״ של הפרופ׳ פנינה פרי??

אני לוקח ולהתאים משפט מהספר חוות חיות ע״י ג׳ורג׳ אורוול כדי להסביר את הצביעות שלהם:
״יש שוויון בין כל היהודים, אבל כמה יהודים הם יותר שווים מהאחרים.״
וכהרבה יהודים כבר כתבו, אני בכלל לא הופתעתי ללמוד את הקשר בין פנינה פרי, האישה התוקפת את היהודי המינח תפילין, לאירגון הקרן החדשה לישראל.

וגם אני בכלל לא מופתע ללמוד שהיא מגוררת בחו״ל.

סרטון: אישה צוחקת ומלגלגת הנחת תפילין בחב"ד בנתב"גVideo: Woman Laughs And Mocks Man Putting On Tefillin By Chabad At Ben Gurion Airport


Tomer Devorah reports:
Until now, we did not know who the woman was, but it is now being reported that she is "Prof. Pnina Peri, wife of Yoram Peri, a professor of sociology who served as president of the New Israel Fund between 1999-2001." She was on her way back to Maryland where she currently lives and teaches about pluralism and multiculturalism. (cont.)
Esser Agaroth (2¢):
Twenty years ago in Ramat Aviv Alef, a neighborhood in north Tel-Aviv, I remember oh so well the secular resident who shouted at the Chabbadnik standing at his tefillin table. And when Chabbad opened a yeshivah and even a mikveh (ritual immersion pool) in the neighborhood, well, let's just say that these were not welcomed with open arms. And at the time, there were seven synagogues in the neighborhood. It seems to me that they accepted (tolerated?) the presence of these synagogues, because these communities did not "push themselves" onto public, and also provided it with shofar-blowing at the end of Yom Kippur and Purim parties for the children, and they did not bother the neighbors.

With the opening of the Ramat Aviv Mall, also 20 years ago, a battle ensued between Ramat Aviv residents and the mall's owner. Local residents demanded that the owner keep the mall open on Shabbat, even though the mall was privately owned. Of course, they did not care that the mall owner was religious and kept Shabbat. But, eventually, the residents agreed to let the mall be closed on the Shabbat, when they realized that the traffic and noise would increase drastically if it were to stay open.

I also remember seeing mourning notices around the neighborhood, announcing that the "Secular Ramat Aviv" had died. It is OK for scantily-clad women to dress however they want, while walking through a Haredi (very religious) neighborhood. It is OK for a secular man to walk through a Haredi neighborhood on Shabbat while talking on his phone and smoking a cigarette, all because of democracy (deMOCKracy). But, it is not at all OK for a religious person to publicize Torah and mitzvot in a predominantly secular neighborhood. So much for Prof. Pnina Peri's "pluralism and multiculturalism."

Borrowing and adapting from George's Orwell's Animal Farm...
"All Jews are equal, but some Jews are more equal than others."
As many Jews have already written, I was not at all surprised to learn of Pninah Peri, the woman who  connection to the New Israel Fund.

Nor, am I at all surprised to learn that she lives outside of Eretz Yisra'el.

No comments:

You Might Also Like...