Tuesday, January 08, 2019

ביום בהיר אפשר לראות את ירדן / On a Clear Day You Can See Jordan

ב׳ לחודש האחד עשר תשע״ט
English follows the Hebrew.

כן. מלכות ירדן עדיין קיימת. הבריטים ילדו את מלכות ירדן כדי למנוע התקף זעם משולטי ירדן, משולשלת השאמית, בני דודים של שולשלת הסעדית.

מלכות ירדן / The Kingdom of Jordan
(mountains in the upper leftההרים בצד שמאל למעלה)

"Mei Eden"

obtained in the Golan

דרך אגב, למה המלון הזה קונה מים מרשמת הגולן? מפעל מי עין גדי נמצא קרוב מאוד למלון. זה לא הגיוני.

לפחות המלון הזה עדיין מתיחס לרק שני מינים (מִגְדָּרים). יש השרדה בין גברים לנשים בחדרי השמש (סוֹלַרְיוּם בלועז) לאו דוקא בזכות הדתיים אפילו שגם דתיים וגם מוסלמים ערביים היו מערכים דבר כזה. אלא יש הפרדה כמו המלתחות במועדון כושר. וגם יש אנשים פשוט מעדיפים לשכב ולהשתזף בערום.

אני לא השתזפתי היום על גג המלון בערום אפילו שהייתי לבד. בכל מקרה הייתי יכול אם רציתי.

יוּסף (שם מזויף) עבד בקבלה כשאני הגעתי. היה הגיוני בגלל כל התיירים הערביים שהיו במלון.

אפילו יש הזדמנות לכתוב על האורחים הערביים במלון ואיך הם נהנים מהזכויות שלהם כאזרח ישראל ועל המשכורות הנותנות להם לבלות כמה ימים בים המלח במלון די יוקרתי ללא צורך לדבר בעברית בכלל, אני לא כותב על זה.

ואפילו יש גם הזדמנות לכתוב על העובדים הערביים במלון, כולל המנהל העומד בקבלה, במלון ואיך הם יכולים לעבוד ללא צורך לדבר הרבה בעברית, ונהנים מהזכויות שלהם כאזרח ישראל, אני לא כותב על זה.

אני גם לא כותב נגד העניין המגוחך שמדינת ישראל היא מדינה של אָפַּרְטְהַיְד (הפרדת אוכלוסייה על בסיס הגזע) .

אני נותן לאנשי ״הסברה״, פעילים למען הזכויות ל (ארץ מולדת), ולעוד יהודים ביחסי תלות שיתופית (codependent בלועז) עם הגוים לדאג על עניינים האלה.
א) מפני שהרבה יהודים, גם בארץ וגם בחו״ל, חושבים שטוב לנו שהערבים (וגם הנוצרים מברית המרצות שעברה ומאתיופיה, המסתננים ממדינות אפריקניות, כל מיני יהודים מזויפים) מתקדמים בתהליך להשתלב בהצלחה , יש להם זכויות ״דמוקרטיות״ במדינת ישראל [יותר] שוות מאזרחי מדינת ישראל עצמם. ואין שום ספק שמנהיגי מדינת ישראל רוצים שהמדינה תהיה ממש כמו כל מדינות הגוים. יש הרבה סיבות למה ההשקפה והאמון כאלה לא מסתדרים עם ענייני התורה, שנאמר לא תחנם. ומצוות לא תעשה הזו היא רק אחת מהסיבות. 
ב) מפני שסוף סוף אנחנו חייבים להתעורר ולהסיק את האכפתיות ממחשבות, דעות, והרגשות של הגוים ממנו. וזאת אומרת להפסיק להיות ביחסי תלות שיתופית איתם, ולהתחיל לדאג על מה שאנחנו חושבים על עצמנו. ואפילו אני מעיז להציע שאנחנו כבר צריכים לדאג על מה שהקדוש ברוך הוא חושב עלינו באמת ולא כאילו.
זה לא משנה מה אומות העולם חושבים עלינו. זה לא משנה אם גוי אחד או מיליון מהגוים יאהבו ויקבלו אותנוֿ, או אם הם ימשיכו לשנוא אותנו. ״עשו שונא ליעקב״ (הרשב״י). והם ימשיכו לשנוא אותנו עד שנלמוד בהצלחה איך לאהוב ולקבל את עצמנו. וההתנהגות הזו כוללת האומץ להגן על עצמנו מאויבינו ללא להתבייש וללא להתנצל על זה וללא לשלם לאויבינו על זה וללא לבנות מחדש את התשתיות שלהם.

ועכשיו, בואו נחזור לדבר על מלכות דמיונית של ירדן. אישית, אני לא רואה אותה במפה למטה. ואתם?

Yes, Jordan is still here, that made-up kingdom, born of the British, to curtain the once, and always, impending tantrum of its rulers, the Hashamite family, cousins of the Saudi Royal Family.

But, first off, why on earth would this hotel have a water cooler supplied with water, presumably from the Golan Heights, when the Ein Gedi bottled water company, is just up the street? OK, it's not exactly up the street, but pretty close.

גברים או נשים ולא שניהם
Men or Women, but not both
Well, at least this hotel still only recognizes one gender. The solaria are not separated based on gender due to religious reasons necessarily, although religious Jews and Arab Muslims certainly appreciate this. Rather, they are separated just like gym locker rooms are separated. Some people also simply like to sunbathe in the nude. Don't you hate tan lines?

No rooftop nudity for me today, although I did have the rooftop to myself for the hour I was there. Nevertheless, I could have if I had chosen to.

When I arrived last night, Yussef (not his real name) was on duty at the reception desk. It made sense, since there was a large group of Arabs tourists staying at this hotel.

Even though this would be a good opportunity to write about these Arab guests, enjoying their rights of Israeli citizenship, and the obvious decent livelihood, allowing them to enjoy some luxury time at the Dead Sea, I won't.

Even though this would also be a good opportunity to write about the Arab employees, including the desk manager, enjoying their rights of Israeli citizenship, and jobs, I won't.

Nor will I write against the ridiculous notion that Israel is an "apartheid state."

I will leave these topics to the emotionally co-dependent Hasbarites, and so-called Indigenous Rights advocates.

Why?
1. Because so many Jews, both in and outside of Israel, seem to think this a good thing that Arabs, not to mention Christians from the Former Soviet Union and Ethiopia, refugees insurgents from various countries, and any number of other individual and groups of fake Jews, are becoming increasingly integrated, enjoy, equal "democratic" rights within the State of Israel, which apparently wants to be a nation just like all other nations. In so many ways, this attitude is not in line with Torah. שנאמר לא תחנם. And this negative mitzvah (commandment) is only one of these ways.

2. Because, once and for all, we must wake up, and stop caring about what the goyim (nations) think about us already, and start caring about what we think of ourselves. And dare I mention the Holy One, Blessed Be He?
It doesn't matter what anyone thinks of us. It doesn't matter if one more, or one million more of them comes to love and accept us, or if they will continue to hate us. עשו שונא ליעקב Esau hates Ya'aqov. And his spiritual descendants will continue to do so, until we finally learn to love, accept, and respect ourselves. This includes having the courage to defend ourselves, and not being embarrassed and sorry about it afterwards, resulting in our compensating our enemies, and rebuilding their infrastructure.

And now, back to the made-up Kingdom of Jordan. I don't see it on the map above. Do you?

1 comment:

Anonymous said...

Bs''d

40 years i have been told, if not wanting to eat with them, not accepting their theory comming from monkeys, not celebrating their holidays with them, not sodomize with them, not bowing to any of them...etc...
'GO BACK TO YOUR COUNTRY'
40 YEARS!
Now more them 5 years I am in the Land Of Hashem, not my Land, but HIS, and I am serving HIM.
So when i see these people who hate us, His Land and OUR TORAH, i beg HIM to get them out and let the Galut Jews come home to take the EMPTY places left behind.

' עשו שונא ליעקב Esau hates Ya'aqov. And his spiritual descendants will continue to do so, until we finally learn to love, accept, and respect ourselves. This includes having the courage to defend ourselves, and not being embarrassed and sorry about it afterwards, resulting in our compensating our enemies, and rebuilding their infrastructure.'
PURE EMET, thank you for your courage.

You Might Also Like...