Friday, January 08, 2021

עוד סגר ועוד סימן של חובה להתחסן / Israel's Lockdown and another Sign of Forced Vaccinations

ערב שבת פר׳ שמות תשפ"א
English follows the Hebrew.
מערכת החינוך תיסגר במלואה, מגבלת ההתקהלות תוחמר, הספורט המקצועני ייסגר: הממשלה החליטה על סגר מלא לשבועיים מהלילה שבין חמישי לשישי, אבל הערפל בנוגע לשאלה כיצד ייראה עדיין לא התפזר. ובכל זאת, לפני התקנות המפורטות, ynet עושה סדר: מה השינויים המרכזיים ביחס למצב הנוכחי, האם ניתן יהיה להמריא לחו"ל ומה עלות הסגר?

נינה פוקס 06.01.21
עשר אגורות (2¢):
הסגר השלישי כביכול התחיל לפני שבוע. ומאמש בחצות הלילה יש לנו הגבלות יותר חמורות. למה? בקיצור, אנו חייבים לשאול האם הממלשה באמת רצה שהסגר בסגנון של השבוע שעבר היה מצליח?

בואו נודה שהם נזקקו ששבוע הראשון של הסגר להכשל, כדי שיהיה להם התירוץ להחמיר את הגבלות הסגר.

הם חייבים להחמיר את הגבלות הסגר, מפני שחסינות העדר אינה רצויה להם. חסינות העדר טבעית מפחיתה את הצורך בחיסונים חבל על הזמן. ואז הפחת הצורך בחיסונים מצמצמת את הרווחים של ״ביג פארמה״ (חברות תרופות). ומצב כזה לא מקובל בכללעל כוחות השלטון בכלל.

האם אני צריך לשאול מה יש בחיסונים האלה? האם אתם יכולים להגיד לי בוודאות את מה יש בהם?  

אני כבר הזהרתי לכם על חיסונים בכפייה אפשריים, והשלכות של עונשים אפשריים למי שלא מתחסן. עכשיו יש לנו דיווחים בדיוק על זה. צוות בית החולים הדסה בירושלים אמרו לצוות להתחסן, או לא טורחים לחזור לעבודה(Jerusalem Urban Discussions)

אני ראיתי ש-YNET הציע כי תיאטראות, אירועי ספורט וקניונים סגורים הם יכולים להיות אסורים לכל מי שלא מחוסן. 

אילו מגבלות נוספות על חירויותינו יונחו במקום? יאסרו לנו להגיע למוקומות היכולת עבודה אפילו? 

המשך יבוא...


מי מאמין שרה״מ נתניהו התחסן באמת?
Who believes that Prime Minister Netanyahu really got vaccinated?

YNET: No schools, no gatherings: What new lockdown restrictions mean for Israelis
With the current coronavirus closure tightened and extended for the next 2 weeks, Ynet has compiled a list of the latest changes that PM has said will, together with the accelerated vaccination campaign, let Israel quickly emerge on the other side of the pandemic

Nina Fuchs, 01.06.21
Esser Agaroth (2¢):
The so-called third closure began a week ago. And last night at midnight we have more severe restrictions. Why? In short, we must ask ourselves whether the Israeli government really wanted the lockdown with the looser restrictions of last even to work. 

Let's face it. They needed the first week of the lockdown to fail, in order to have the excuse to 

They need a lockdown with tight restrictions. Natural herd immunity is undesirable. It drastically reduces the need for vaccines, which in turn drastically cuts into Big Pharma's profits. Unacceptable to the powers that be.

Do I even have to get into what is actually in these vaccines? Can you say for certain that you know what is in them?

I have already warned of potential forced vaccinations, and consequences punishments for those who do not comply. Now we have reports of just that. Staff at Hadassah Hospital, Jerusalem, were just told to get vaccinated, or don't bother coming back to work. (Credit: Jerusalem Urban Discussions)

It was suggested by YNET that theaters, sporting events, and closed malls were all potential targets for preventing unvaccinated people from entering.

What other restrictions on our freedoms will be put into place? The ability to go to work perhaps?

*********

For more on vaccines, see Israel Truth Times.

2 comments:

moshe said...

Just the idea they are 'forcing' (very democratic) this on the public and of all places in the Holy Land where most of the Jews today live, is a giveaway. Just 75+ years ago in the land of amaleik they succeeded in their evil against H's children and now in our own Land = Oh G-D, this is beyond surreal.
Who is this Bibi that would do such a thing? Have they already made zombies of our people and the rabbis(?) also? H' yerachem!
Where is Moshiach when every moment counts? Please H', in the meantime do not take away their natural common sense!

Esser Agaroth said...

As usual, Moshe, you make some good points. Thanks!

You Might Also Like...