Friday, December 06, 2019

אנטישמיות היא חלק של תרבות המערבית / Antisemitism is Woven into Western Culture

ערב שבת קודש פר׳ ויצא תש"פ
English follows the Hebrew.
The Jewish Press דעה: אנטישמיות שזורה בתרבות המערבית
לא קשה להוכיח כי אנטישמיות היא מעורבת וחלק חשוב בתרבות המערבית. זה שונה בתכלית מלהצהיר שכל האירופאים הם אנטישמים, אבל המנהיגים המערביים כמעט אף פעם מודים במציאות הזו על התרבויות שלהם. (המשך) 
ד"ר מנפרד גרסטנפלד, 30/10/19
עשר אגורות (2¢):
במאמר הזה ד"ר גרצנפלד מספר לנו על דוגמאות של האנטישמיות. ואולי כן חשוב להזכיר לעצמנו את המקרים הללו ואת מספרם העולה.

בכל זאת העובדה שאנטישמיות שזורה בתרבות המערבית ידועה כבר מאות שנים, למרות הכחשת עם ישראל על המצב האמיתי במשך הדורות.

אפשר לסכם את העובדה שאנטישמיות ממש מעורבת בתרבות המערבית במשפט אחד שמלמד רבי שמעון בר יוחאי:

עשו שונא ליעקב.

ולכן הביטוי ״שונא יהודים״ יותר מדויק מהביטוי ״אנטישמיות.״

יש הרבה פנים לעשו ולכן הצאצאים שלו מיוצגים בעולם הזה בדרכים שונות ומגוונות, על ידי הנוצרים המחמרים, הפרוגרסיבים האירופיים ,האוהבים את החופשיות, וכל כך הרבה קבוצות אחרות בין השניים.

הנוצרים טוענים הבכורה ושהם היורש האמיתי של הקב"ה במקום ישראל. הטענה הזו מקבילה לטענת הבכורה של עשיו למרות שהוא מכר אותההנוצרים טוענים הבכורה ושהם היורש האמיתי של הקב"ה במקום ישראל. הטענה הזו מקבילה לטענת הבכורה של עשיו למרות שהוא מכר אותה ליעקב. הנוצרים נותנים להרגשות שלהם להדריך אותם. הם כבר כופרים בתורה שבעל פה, ומחליטים לפרש את תורה שבכתב לפי הרצון שלהם. אתם זוכרים את מדרש האגדה שבו עשו שאל את האב שלו יצחק מה ההלכה של מעשר המלח? עשו נראה כצדיק בעיני האב שלו, אבל בעצם לא אכפת לו, ופשוט עשה את מה שהוא רצה. הוא לא נימול ביום השמיני לחייו, בגלל חשש סכנת נפשו. ואז הוא מעולם לא הספיק להימול. זאת אומרת, הוא מעולם לא נכנס לברית; הוא מעולם לא התחייב לחיות כפי רצון הקב״ה אלא לפי רצונו.

הפרוגרסיבים ככה נקראים גם עושים את מה שרוצים לעשות לעשות, וכשהם רוצים, ולא מעוניינים לשמוע שום דבר הנוגד את הדעות שלהם. הם פשוט גלויים יותר מהנוצרים בכוונה שלהם. ריכוז העצמי (האנוכיות) של דור המילניאל, על מה שאנחנו שומעים הזמן עכשיו, הוא בכלל לא דבר חדש. אשפר למצוא את זה ביהירות, בגאותנות, וברצון מערב העולם להרוס את גבולות בין כל המדינות בעולם, החל מדינות הכובשים היוצרים גבולות לעמים הילידים המשוחררים מהם ועד הגלובליסטים של היום הדורשים לקבור בבית עלמין את תפיסת הלאומיות.

ההוללות של עשו ושל הצאצאים שלו מופיעה בתורה שבכתב וחז״ל מפרטים את המעשים האלה (ב״ר, וכו׳). רומא יצאה מעשו, ואחריה כל גלגוליה השונים במערב (מלבי״ם): האימפריה הרומית הקדושה , האימפרי האוסטרו הומגרית האיחוד האירופאי, ארה״ב וכו׳. חגיגת בַּכְּחָנַלְיָה והאורגיות של רומא וכיוצא בם גוררו ל"אהבתם החופשית "של המתקדמים ו"אני אלך לפי הרגשות שלי ואעשה את מה שאני רוצה".

עשו רוצה להשיג את בכורתו בחזרה, או איתנו כשעשו הזמין את יעקב להצטרף אליו ולגור איתו בהר שעיר (בראשית לג,יב), או בלעדינו לפני שהוא מכר אותה ליעקב במחיר של תבשיל עדשים, לסיפוק המיידי (בראשית כה,כט-לד).

הנוצרים החליטו שארץ ישראל היא שלהם (חו״ח), או איתנו או בלעדיו, ומתגנבים ליהודה ושומרון, באמצעות שירות התנדבות בצה"ל, דרך סבא יהודי אחד כביכול, באמצעות נישואי תערובת ועוד. הם מכחישים בפומבי שהם הצאצאים אפילו הצאצאים הרוחניים של עשו ואפילו יצרו איזו שטויות, ו, וטוענים שהם מעשרת השבטים האבודים, ובכך זכאים לשטח שהיה בעבר מלכות ישראל (הממלכה הצפונית).

זה לא מפתיע, שכן הנוצרים תמיד שינו אסטרטגיות בכל פעם שהאסטרטגיה הנוכחית שלהם לא לא מצליחה. תחילה עשו התכוון לרצוח את יעקב (בראשית כז,מא), כמו במסעי הצלב, באינקוויזיציות ובפוגרומים שונים. עם זאת, בסופו של דבר, עשו מנשק [או מנשך?] את יעקב (בראשית לג,ד), ממש מקביל ל"אהבה" הנוצרית האוונגליסטית ומימונם הזורם כנחל לתוך כיסי ישראלים.

ומה עם היהודים? היהודים הימניים כביכול מצדיקים את דעתם הנראה דרך להתעמלם מהצהרת חז״ל שיעקב ועשיו (התלמוד הבבלי, מסכת מגילה ו,א: ״ירושלים וקיסרי״) לעולם לא יכולים להיות השלטונים באותו הזמן.

היהודים השמאלנים הם פשוט ממשיכים להתבולל. למרות שהם ממשיכים להלחמם נגד התורה, שהם קוראים אותה ״המאבקם למען חירות ודמוקרטיה,״ דרך הכנסת כמה שיותר גויים לישראל (עובדים זרים, מסתננים, וכו׳), הם בסופו של דבר ייכשלו. או הם יתעוררו לראות את האמת, או הם יברחו באמצעות דרכונים שלהם ממדינות אחרות, או פשוט ייעלמו.

Jewish Press Op-Ed: Antisemitism is Woven into Western Culture
It is not difficult to prove that antisemitism is an integral part of Western culture. This is radically different from saying that all Europeans are antisemites, yet Western leaders almost never admit this reality about their cultures. (cont.)
Dr. Manfred Gerstenfeld , 30/10/19 
Esser Agaroth (2¢):
Dr. Gertsenfeld provides examples of Antisemitism in this piece. And perhaps it is important to remind ourselves of these incidents and their number.

But the fact that antisemitism is woven into Western culture has been known for centuries, no matter how much and how often Jews regress into their state of denial about this.

The fact that antisemitism is woven into Western culture can be summed up in one rule taught by Rabbi Shimon bar Yochai:

עשו שונא ליעקב.
Esau hates Jacob.

You can see how the term "Jewish Hatred" is much more precise than "AntiSemitism."

Esau has many faces and so his descendants are represented on this earth in many different ways, by the co-called right-wing Christians, the free-love European progressives, and so many others groups in between these two.

Christians claim The Almighty's grace over the Jewish People. This parallels Esau claiming his birthright back from Jacob. They follow their feelings, having rejected much of the Torah, and deciding for themselves what the rest of it means. Remember the midrash of Esau asking his father Isaac the rule for separating tithes from salt? Esau feigns righteousness, but is actually ignorant, and just does what he wants. He was not circumcized on his eighth day of life, due to heath concerns. Then he never bothered to be circumcized later in life. In other words, he never entered the covenant; he never fully committed to living the life The Almighty intended for him.

The progressives, on the other hand are also concerned with doing whatever they want, whenever they want, and will not hear any opinion counter to their own. They are just more overt about it than the Christians. The Millennial self-centeredness we hear about all the time now, is actually nothing new. We find it in the arrogance and boundary-destroying West, from the conqueror nations drawing boundaries for the now liberated indigenous peoples to the Globalists demanding to hammer the nails into the coffin of Nationalism.

On a more personal level, we have several reports of the sexual shenanigans of Esau and his descendants, both within the Written Torah, Bereishith Rabba, and elsewhere. Rome came out of Esau, followed by all of its various incarnations in the West. Rome's Bacchanalia and orgies were the precursors of the progressives' "free love" and "I'll follow my feelings, and do what I want" attitude.

Esau wants his birthright back, either with us, as Esau invited Jacob to join him (Gen. 33:12), or without us, before he gave it up for a bowl of stew, for his immediate gratification (Gen. 25:29-34).

The Christians have decided that the Land of Israel is theirs, with or without us, sneaking into Yehudah and Shomron (Judea and Samaria), through volunteer service in the Israeli Defense Forces [IDF], through their lone, supposedly Jewish grandparent, through intermarriage with Jews. You name it. They have even concocted some nonsense, publicly denying their descendency from Esau, claiming they are from the lost Ten Tribes, and thus entitled to the territory which was once the Northern Kingdom of Israel.

This comes as no surprise, as the Christians have always just changed strategies whenever the current one wasn't working. First Esau tries to kill Jacob (Gen. 27:41), as in The Crusades, Inquisitions, and various pogroms. Yet, eventually, Esau kisses him (Gen. 33:4). Enter Evangelical "love" and ever flowing funding.

And what about the Jews? The so-called right-wing Jews apparently rationalize away the Talmud's statement that Jacob and Esau (TB Megillah 6a, Jerusalem and Qaesari) can never be in control at the same time.

The left wing Jews,...well,...can you spell A-S-S-I-M-I-L-A-T-I-O-N? These include both roped in Jews, as well as those who think they are Jewish, but really aren't. Although they continue their war against Torah, which they called their fight for freedom and democracy, by bringing as many non-Jews into Israel as possible, they will eventually fail. They will either wake up to see the truth, run away using their foreign passports, or just disappear.

*********
Read more about Esau in The Twins at Tomer Devorah, and in her Motzai-Shabbat Follow-up to Parashat Toldot.

Tuesday, October 22, 2019

סיכום בחירות מדינת ישראל / Israeli Elections Wrap-up

כ"ג לחודש השביעי תש״פ
English follows the Hebrew.

"סיכום?" אתם שואלים. ״אבל פרשת הבחירות הזאת עוד לא הסתיימה!״

נו, אז מה?

בנימין נתניהו
Binyamin Netanyahu
המטרות של הבחירות האלה היו רק הסחת דעת אחת גדולה למשיך להחזיק אותנו תחת השליטה, ברדום, ובמצב התמידי שלנו של חוסר אונים נרכש, בין היתר.

כדי להסתיר את ענייני כתב האישום של נתניהו? בוודאי. לפחות, הבעיות המשפטיות של רה״מ נתניהו ו / או תאוות הבצע שלו הפכו להיות מטרד למטפלים שלו מהעולם המערב.

מהבלוגרית תומר דבורה:
יומיים לאחר הבחירות בישראל טרמפ טרם התקשר לנתניהו (JPost.com)

טראמפ אומר שהוא לא דיבר עם נתניהו: "היחסים בינינו הם עם ישראל (Times of Israel)

הכותרות אלה בתקשורת החדשות תומכות בהשערה זו. אבל יש גם עוד סוגיות דחופות ועמוקות יותר מאלה.

אביגדור ליברמן השונא חרדים מופיע באותה תקשורת חדשות כאיש "משח המלך״ כלומר ראש הממשלה.

אולי ליברמן כן איש כזה בעיקרון. אבל יש גם אפשרות שהפעולות שלו יפגעו בעצמו בסוף מפני שארה"ב ואירופה מחזקות את הכוח האמיתי בישראל. הסוגיות המשפטיות של ביבי הפכו להיות לצנין (קוץ) בצד של ארה"ב. בגלל זה נתניהו עלול להיות מאוים להתגבש או ארה״ב תשליך אותו, אם הוא כבר לא הושלך.

שאלו את נשיא ארה״ב טראמפ למה הוא לא התקשר לנתניהו כבר שלושה ימים לאחר הבחירות, וגם אם הוא עדיין עומד איתו. התגובה של טראמפ? שהוא עומד עם ישראל (כלומר, לאו דווקא נתניהו).

ועכשיו נתניהו החזיר את המנדט לנשיא שיעביר אותו לגנץ, ואמר "לא הצלחתי להרכיב ממשלה.

אני עדיין חושב שבסופו של דבר נתניהו וגנץ יסכימו להכנס לממשלת אחדות. אבל כדי לעשות דבר כזה, נתניהו יצטרך להתפשר על רוב ההבטחות שלו. ואז הוא יוכל להרים את הידיים שלו ולהגיד שהוא השתדל כפי יכולתו לשמור על ההבטחות האלה, אבל אם אנחנו באמת לא רוצים (פירוש: הוא לא רוצה) לאבד את כל השליטה אז אין לו ברירה אלא להתפשר.

אבל, האם יישאר כראש ממשלה בכל סיבוב מנהיגותי?

אתם באמת חושבים שזה משנה?

אביגדור ליברמן
Avigdor Lieberman
"Wrap-up? But, this chapter in Israeli election history isn't over yet!" You declare.

So, what.

These elections were just one big distraction two continue keeping us under control, numbed out, and in our perpetual state of learned helplessness, among other things.

And to keep Netanyahu's indictment under raps? Obviously. If nothing else, Netanyahu's legal troubles and/or greed have become a nuisance for his Western handlers.

From Tomer Devorah:
Two days after Israeli Election, Trump yet to call Netanyahu (JPost.com)

Trump says he hasn’t spoken to Netanyahu: "Our relationship is with Israel" (Times of Israel)

These headlines in the mainstream news media pretty much support this notion. But there are more pressing, much deeper issues at play here.

Haredi-hating Avigdor Lieberman has been brought up often enough in the same mainstream news media as Israel's potential "king-maker."

Maybe. But it might backfire on himself since the US and Europe wield the real power in Israel. Netanyahu's legal issues have become an inconvenience, not an outright thorn in the side of the U. S., so Netanyahu might be threatened to shape up or ship out, if he already hasn't been dumped.

Trump was asked about not calling Netanyahu after three days after the elections, asking if he still stood with Netanyahu. Trump's response? Something like he stood with Israel, in other words, not necessarily Netanyahu.

Now it seems Netanyahu has given back his mandate to Israeli President Rivlin, saying that he did not succeed in forming a government.

My guess? Netanyahu and Gantz will eventually come to terms, and form a unity government. In order to do that, Netanyahu will have to compromise away most all of his promises to voters. Then he will be able to throw up his arms, and say that he tried his best to fulfill those promises, but had no choice, unless we (translation: he) wanted to lose all control and be forced into yet another round of elections.

But, will he remain as prime minister in any leadership rotation?

Do you really think it matters?

Sunday, October 13, 2019

המלחמה נגד שמירת שבת היא מלחמה נגד התורה / The War against Shabbat is a War against the Torah

ערב חג הסוכות תש״פ

Israeli "Closed to All Vehicles" Sign
YNET: "זה היה מעצבן": להיות תייר בישראל בשבתות ובחגים
טולי משבדיה רצתה לשתות מרגריטה אך בבר שהיה פתוח בשבת סירבו להפעיל את המיקסר, רובין מגרמניה חשבה על מתקפת טילים בצפירה ביום הזיכרון וג'וזף מלאס וגאס גילה מה זו "ארוחת שאריות" בשבת במלון ישראלי – אנחנו רגילים שבשבת ובחג הכל משתנה, אך עבור התיירים מדובר בחוויה אנתרופולוגית. שוחחנו עם כמה מהם

גלעד כרמלי 25.09.19

הרגע הסוריאליסטי הזה שבו מאות תיירי אירוויזיון עמדו דום ללא שום סיבה באמצע היום ברחובות תל אביב מזכיר כמה ישראל מדינה מיוחדת – מדהימה, אבל גם קצת מוזרה – בטח אם אתה לא מכאן. הרבה חגים, הרבה מועדים מיוחדים, וכמעט יומיים שלמים בשבוע שבהם כל השירותים הציבוריים מושבתים כמעט לחלוטין. או יותר, אם בדיוק נפלנו על חג. (המשך...)
עשר אגורות (2¢):
באמת?!

התלונות כזו פשוט עוד תירוץ להלחם נגד שמירת השבת, ולכן נגד כל התורה כולה. אבל המצב אפילו ממש יותר גרוע מזה. הישראלים המקדשים את יום הזיכרון יותר מתשעה באב, ואין צריך לומר יותר עשרת בטבת, מוכנים להתפשר על יום הזיכרון למען התיירים. ויש הרבה תיירים שמעליבים אותנו ופוגעים בנו בכל רחבינו מפני שלא אכפת להם בכלל ללמוד אפילו קצת על התרבות והמנהגים שלנו לפני שהם מגיעים לארצנו. ואין צריך לומר שלא אכפת להם על הדת שלנו, חוץ מכמה נוצרים שרוצים להכנס אלינו דרך קומבינות.

אם אנחנו מדברים על מדינה מוסלמית המחייבת נשים להתלבש בדרך מסוימת, למשל, לא היינו מקיימים את הדיון כזה. אף אחד לא ישאל את זכות מדינה מוסלמית לקבוע חוקים משלה למבקרים בה. נשים בממשלות מדינות זרות ועיתונאיות מדגימות זאת כל העת בחדשות. נדיר הוא כשמבקרת בארץ מכבדת את מקומות קדושים שלנו כמו הן עושות במדינות מוסלמיות.

אבל היהודים השונאים העצמם,חלק של חלק ה"ערב רב", שרוצים שכולנו ישתלב, כלומר יתבולל, בעולם המערבי וגלובליסטי, כלומר הלא-יהודי. ולכן אפשר לראות בקלות שהמצב יותר גרוע מההצעה הפשוטה להתאים את התיירים הלא ישראלים (תרגום: התיירים הלא דתיים, הלא מסורתיים, והלא יהודים).

האם האלה אותם האזרחים המודאגים שמתלוננים על נוכחותם ההולכת וגוברת של מסעדות כשרות אפילו כשרות למהדרין בתל אביב (כלומר עסקים סגורים בשבת). אפילו שעסקים אלה פשוט מגיבים להיצע ולביקוש על מנת לשפר את רווחיהם?

כנראה. 
YNET: Shabbat shalom? Being a tourist in Israel has its challenges
Tourists are often unprepared for public transport to halt and shops, cafes and restaurants to close as Saturdays or Jewish holidays come around, and the sudden wailing of sirens used to mark memorial days can be a little shocking


Gilad Carmeli, 10.04.19

Tourists on the streets of Tel Aviv stood still, likely briefed that when they heard the siren they must stand.

Having visited the country before, German tourist Robin Seibers knew missile sirens sounded different and was able to calm other tourists' concerns.
"If the Israelis don't run, you are OK," she says. "That should be the rule."

"Most took out their phone to film people getting out of their cars in the middle of the road and standing still," she says.
This is a perfect example of how strange this country and its traditions must seem to visitors.

Israel has many holidays and memorials and at for at least two days a week, public services shut down completely. (cont.)
Esser Agaroth (2¢):
Oh, puh-leeze!

This is just another excuse to chip away at Shabbat, and thus the Torah in its entirety. Worse yet, those who hallow Yom HaZikaron (Israeli Defense Forces Memorial Day) more than Tisha b'Av, commemorating the the destruction of the Holy Temples, among other calamities, and the Asarah b'Teveth, commemorating the initial breech of the walls of the Jerusalemmany of whom do not even know nor care about, are willing to compromise on Yom HaZikaron for the sake of tourists, who already step all over us, not caring at all about our culture and customs.

If this were a Muslim country requiring women to dress a certain way, we would not even be having this discussion. No one would question a Muslim country's right to determine its own rules for its visitors. Female officials and journalists demonstrate this all the time on the news. Rare is the occasion when a visiting female dignitary shows this same respect at the Kotel (Western Wall).

But with the self hating Jewish contingent of the Erev Rav who wants all of us to fit in (ie. assimilate) into Western (ie. non-Jewish), globalist society, you can see it is even worse than simply suggesting that we accommodate non-Israeli, (translation: non-religious and non-traditional Jewish) tourists.

Are these the same concerned citizens who complain about the increasing presence of kosher (ie. closed on Shabbat), even Kasher leMehadrin restaurants in Tel-Aviv. Even though these businesses are simply responding to supply and demand in order to improve their profits?

Very likely.

Monday, October 07, 2019

האם התפילה בבית הכנסת ארוכה מדי בימים הנוראים? / Are Synagogue Prayers on Rosh HaShannah and Yom Kippur too Long?

ח' לחודש השביעי תש״פ
English follows the Hebrew.

בראש השנה בבוקר מצאתי שסוללת השעון שלי מתה ולכן איחרתי להגיע בזמן לשמוע את תקיעות השופר מייד אחרי קריאת התורה. אז לא היתה לי שום ברירה חוץ מלהשאר ולסבול במשך חזרת הש״ץ של תפילת מוסף.

כשהתפללתי אצל רבי ומורי הרב דוד בר-חיים בירושלים בראש השנה בירושלים החחיה הזו מעולם לא היה היתה ככה בכלל. אלא אורך התפילה היה סביר וכן בטח לפי ההלכה, והתפילה אפשרה לנו להתרכז בקלות, וממש משמעותית.

הרבה מאיתנו לא יודעים התקיעות במשך חזרת הש״ץ של תפילת מוסף הן תקיעות השופר לשמוע לכתחילה. מאה תקיעות השופר שנוהגים לתקוע אחרי קריאת התורה הן פשוט בשביל הזקנים והחולים שלא יכולים לסבול מלהשאר בביה״כ במשך תפילת מוסף, ולנשים הצריכות לטפל בילדים.

אפשר לבקר אותי שאני התכוונתי להגיע ולשמוע את התקיעות ולצאת מייד. אבל בואו נדבר על זה פעם אחרת.

ואיך ברורלי שהרבה מאיתנו לא יודעים שתקיעות השופר במשך חזרת הש״ץ של תפילת מוסף הן תקיעות השופר לכתחילה ולא תקיעות מיותרות? בגלל כל הפטפוטים והילדים המתרוצצים והרועשים. רוב הקהילה הזו סבלו ולא שמו לב בכלל לחזרת הש״ץ ובמיוחד אחרי התקיעה האחרונה.

חבל שחושבים שחייבים להגיד את כל פיוט ופסגות נוספות כדי לצאת מידי חובה. ולכן לא סובלים רק באופן פיזי ורגשי אלא גם באופן רוחני.

לגבי המילה ענוי (torture) כאן בכותרת הסרטון (השני) באנגלית, אין שום כוונה להקטין את החריפות (חו״ח) של ענויי הצעירים ואפילו את מה שהקטינים עברו ע״י כוחות השלטון.

הרב פשוט מדגיש את הרצינות של הבעיות של המנהגים כאלה הפוגעים בכוונת הלב.

בסרטון הזה (הראשון) הרב מתיחס לתפילות ביום הכיפורים.


This past Rosh Hashanah morning, I found that my clock battery was dying, providing me with an inaccurate time. So I ended up arriving late to hear shofar (ram's or other kosher, properly prepared horn) blown after the Torah reading. So, in order to fulfill the mitzvah mid'Oraita (explicitly written commandment) of hearing the shofar blown on the first day of the Seventh Month (Tishrei), I really had no choice but to endure the excruciatingly long repetition of the Mussaf amidah, the additional prayer, of Rosh HaShannah.

When I used to pray on Rosh HaShannah in Jerusalem by my rabbi and teacher, this was never the case. Rather it was a reasonable, and yes, halakhic in length and components, and for that matter, easy to concentrate on, and meaningful.

Many of us do not know the blasts during the rehearsal of the Supplement Prayer are the shofar blasts to hear in the first place. The hundred shofar blosts that are used to stick after reading the Torah are simple for the elderly and the sick who cannot suffer to stay in the hospital during supper prayer, and for women who need to take care of the children.

You can criticize me for intending to come and hear shofar, and then immediately leave. But that's an issue for discussion for another time.

And how is it so clear to me that most of us do not realize that shofar blasts during the repetition of the mussaf amidah are the  ideal time to hear them, as opposed to those blown right after the Torah reading? Because of all the chatter among the men and noisy kids running around. Most of this congregation where I prayed were suffering and indeed, did not pay so much attention to the repetition of mussaf.

It is a pity to think that all the possible added poetry and paragraphs must be said in order to fulfill ones obligation, and thus not only suffer physically and emotionally but also spiritually.

With regard to the word torture used here in the video in English below, there is no intention of minimalizing ​​of the torture of our youth, even minors have undergone by the powers that be.

The rabbi simply emphasizes the seriousness of the problems of such practices that prevent us participating fully and connecting in our own prayers.Sunday, September 29, 2019

מלחמת האוכלוסיה היא לא בין היהודים לערבים / The Population War is not between the Jews and the Arabs

ערב ראש השנה תש"פ
English follows the Hebrew.

בערב שבת אחרי שחזרתי מחוף הים הייתי במכולת נוחית צמודה לתחנת דלק בישוב שלי לקנות כמה חטיפים לשבת. איזה איזה הניחה את הדברים שלה בקופה. אחרי ששילמתי אני ביקשתי מהאישה הזו, ״סליחה. אפשר להכנס לקחת את הדברים שלי?״

״בבקשה,״ היא אמרה. אבל היא לא זזה בכלל.

הבחור הדתי בקופה ראה את הקטע המתחיל ואמר לי שהוא יביא לי אותם. אני אמרתי לאישה, ״יש הרבה כמוני...״

היא התחיל את התגובה שלה לפני שהספקי לסיים את המשפט, ״חמורים? כן, יש הרבה חמורים בחיפה, בתל-אביב, ב...״ .

״דתייםֿ,״ עכשיו אני הפסקתי אותה. ״אפילו ב-[שם העיר שלנו].״

כשלקחתי את מה שקניתי והתחלתי ללכת, היא קראה אליי, ״יש הרבה חילוניים ב-[שם העיר שלנו].״

עצרתי רגע בדרך, ופניתי אליה, ״בע״ה לבסוף לא יהיו שום חילוניים ב-(שם העיר שלנו),״ וחהמשכתי בדרך.

ולמה אני אמרתי לה דבר כזה? מפני שהחילוניים לא יולדים ילדים כמו הדתיים הלאומים, החרדים, המתנחלים, ואפילו הדתיים המודרנים. ואז בעקרון לבסוף הם יהיו במיעוט האוכלוסיה ולכן במיעוט המצביעים בבחירות העתידות.

ולכן הם נלחמים נגד איום השלטון הדתי (השלטון מבוסס על התורה) דרך הקלפי ודרך שיטות אחרות.

(הרבה מהמנהיגים שלהם לא מאמינים בדמוקרטיה אמיתית. אבל לא משנה.)

הם מביאים גויים גמורים מברית המועצות שנפלה לישראל.

...ומונעים שום שנוי בחוק השבות.

הם מביאים אתיופיים נוצריים לישראל. למרות ההתנגדות של היהודים האמיתיים מאתיופיה.

הם פועלים למען השגת תעודות תושב או אפילו אזרחות לעובדים הזרים.

הם מפגינים נגד גירוש המסתתנים מאפריקה, ואפילו שהחליפו את מערכת הממשלתית בסודאן.

והם אפילו לא מתנגדים כל-כך לנוצריים האבנג׳יקלים מארה״ב המגוררים בארץ. החילוניים מאמינים שברגע הזכויות הדתיות של הנוצריים האלה נאסרות, הזכויות של הרפורמים, הקוסרבטיבים, ולבסוף החילוניים יהיו המטרות הבאות של השלטון הדתי העתידי לאסור אותן.

הם המציאו זהות חדשה, ״זהות ישראלית״ ולכן יש לנו גם יהודים וגם ישראליים. בעצם הנשיא לשעבר שמעון פרס כבר אמר דבר כזה לעיתונאי כשהוא הפסיד בבחירות לראשות לממשלה לבנימין נתניהו בשנת תשנ״ו/1996.

החילוניים מפחדים. הם מפחדים ממקור האמיתי של הציונות, ממקור הזהות האמיתי שלנו. הם מפחדים מהתורה.

המנהיגים שלהם רוצים שנתבולל בתוך אומות העולם לגמרי ולכן הם נלחמים נגד התורה. 

One afternoon before Shabbat, and before the recent Israeli election re-do, upon returning from the beach, I went to a convenience store to buy some snacks for Shabbat. Some lady put her items for purchase at the cashier in front of me, while I was paying for my things. After I paid, I asked this woman, "Excuse me, but can I get my things? '

'Please do," she said. But she didn't move. The religious cashier immediately picked up on what was happening, and told me he would bring them to me.

I said to this lady, "You know. There's a lot like me ..."

She started to reply, before I has a chance to finish my sentence, "A lot? Yes, there are a lot of donkeys in Haifa, in Tel Aviv, in ... "

"Religious Jews," I said, now interrupting her mid-sentence. "Even in (our town's name)."

Then when I took what I bought and started walking away, she called out to me, "There are a lot of secular people in (our town's name)..."

I turned right around, and shot back, "With God's help, there eventually won't be any."

And why would I something like that to her? Because secular Israelis do not give birth to children like the Haredim (untra-Orthodox), Settlers, nor other Religious Zionist, even modern Orthodox families.

And so they are not producing nearly as many future voters which would allow them to hold onto power.

And so what do they do what they must do to fight against the threat of a Torah-observant majority.

They bring non-Jews with supposedly one grandfather to Israel. They fight against any change to the Jewish Law of Return, entitling anyone with at least one Jewish grandparent to settle in Israel.

They bring Christian Ethiopians to Israel, pretending that they are Jewish, and in spite of the objections of the truly Jewish Ethiopians.

They fight for the permanent residency status, if not full citizenship, for foreign workers.

They protest against the expulsion of the of the African infiltrators, despite their extensive criminal activity, even though there has been regime change in the Sudan at least. They will want them to receive citizenship too, eventually.

And they are not even so opposed to Christian evangelicals living here in the country because secular people know full well that once these religious rights of one group of people are banned, the rights of the Reform, the Conservatives, and finally the secularists will be the next targets of a future Torah-based government to ban.

Secular Israelis have invented a new identity, an Israeli identity, so we have both Jews and Israelis. In fact, former President Shimon Peres had already said such a thing to a journalist that he lost in the national elections of 1996 to Benjamin Netanyahu and the Likud.

Secularists are afraid. They are afraid of the true source of Zionism, of our true identity. They are afraid of the Torah.

Their leaders want us to be assimilated among the nations of the world.

And so their fight is against the Torah.

Tuesday, September 10, 2019

מפלגת המחנה הדמוקרטי הוא באמת לא דמוקרטי / The Democratic Camp Party isn't Really Democratic

י״א לחודש השישי תשע"ט
English follows the Hebrew.

To look into the eyes of the right-wing, this is courage.
The Democratic Camp: Nitzan Horowitz, Stav Shaffir, Ehud Baraq
(תמונה ערוכה / edited image)
ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק טוען שהמפלגה שלו היא דמוקרטית. אבל האמת היא שאנשי השמאל לא מעוניינים בדמוקרטיה בכלל. אם הם כן היו מעוניינים בדמוקרטיה, אז הם יקבלו אם ההחלטות של הרוב,... אפילו כשהחרדים והמתנחלים יהיו רוב המצביעים בבחירות.

אלא ״דמוקרטיה״ היא הסיסמא, והפרוש שלה היא ״לתנגדות לכל דבר הקישור לתורה.״

הם לא רוצים מדינה דמוקרטית. הם רוצים מדינה עם מערכת ממשלתית לפי הכללים והרצונות שלהם, מדינה כמו כל המדינות אומות העולם, מדינה של יהודים מתבוללים, מדינה של יהודים המתחתנים עם כל מישהם רוצים, עם גוים, ועם גוים החושבים שבעצם הם יהודים, כמו גרים מזויפים, וגוים הנדרכו ע״י יהודים שמאלנים שעבדו עליהם כדי לשכנע אותם.

"Expanding Shabbat violations, the problem of the LGBT [agenda], 
No holiness - then all possible wars come, the Temple is the cure." - Rabbi Yisrael Ariel

The Democratic Camp: If we don't wake up, he will educate our children.
ואז איזה עתיד אנשי השמאל רוצים למען עם ישראל?

אין שום ספק שהם רוצים עתיד ללא תורה פרט לחלקים הלא מפריעים להם וללא אף רבנים האומרים דברים שמפריעים להם. ואין צריכים לומר הם לא רוצים שום בית המקדש.

New teachers: 7 for Physics, 477 for Jewish Studies
- from an ad in The Marker

The Democratic Camp/MeretzIf we don't wake up,
the rabbis will educate our children. 
The truth is that leftists are not really interested in democracy at all. If they were interested in democracy, then they would accept the decisions of the majority ... even when the ultra-Orthodox and the settlers will eventually be the majority, the majority of voters.

But "democracy" is the slogan, and its interpretation is "to oppose anything related to the Torah."

They do not want a democratic state. They want a state with a government system according to their rules and desires, a state like all nations of the world, a state of assimilated Jews, a state of Jews marrying anyone they want, meaning goyim, including goyim who think they are Jews, such false converts, and those fooled by leftist leaders into believing they are Jews.

So, what future do the leftists want for the people of Israel?

There is no doubt that they want a future without Torah except for the unobtrusive parts and no rabbis who say things that disturb them. And needless to say, they do no want a re-built Holy Temple.


Tuesday, September 03, 2019

למה אני לא יכול להצביע למפלגת נעם / Why I Cannot Vote for the Noam Party

ג' לחודש השישי תשע"ט
יום זכרון של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ״ל
English follows the Hebrew.

הרב צבי טאו
Rabbi Tzvi Tau
(Photo: Michael Yaacovon)
לפני כשבועיים אני עברתי את דוכן של מפלגת נעם. הבחור העומד שמה הסתכל אליי כאילו הוא מתלבט לגשת אליי או לא. אני החלטתי בשבילו והגשתי אליו. אני אמרתי לו "אפילו שאין שום ספק הרב טאו הוא חכם ושאני מעריך מה שהוא עושה עכשיו (לפעול נגד שירות החיילים והחיילות ביחד בצה"ל) אני לא יכול להצביע למפלגת נעם מפני שרוב (כל?) תלמידי הרב טאו (הרבנים) הם עדיין ממלכתיים מידי". הוא הגיב בשאלה, "באמת?"

"באמת," אני אמרתי והלכתי. ואז אני עצרתי וחזרתי אליו. "סליחה. אתה מוכן לסרב פקודה צבאית הנוגדת את התורה?"

הוא ענה, "תלוי."

למעשה אני התרשמתי מאוד מהתגובה שלו. לקראת גירוש היהודים מישובי עזה וצפון השומרון הרב טאו לא היה בעד סירוב פקודה צבאית באופן כללי. אלא הוא אמר חיילים לבקש העברת תפקיד או להתעלף או להתנהג כחולה כדי להמנע מלהשתתף בתכנית ההתנתקות בגירוש. ולכן, נראה לי יש התקדמות במחנה הממלכתי. זאת אומרת כשהרב טאו רואה ומדבר על הבעיות של מדינת ישראל גם תלמידי תלמידיו רואים את המצב הבעיתי במדינת ישראל ושהמדינה לא מושלמת כמו חשבו.

אני עברתי לעוד דוכן של מפלגת נעם ושאלתי בקול רם את ששת או שבעת הבחורים העומדים שם, ״אתם מוכנים לסרב פקודה צבאית הנוגדת את התורה?״

(שקט)

כולם הסתכלו אליי במבט ריק. הפרצופים שלהם הוכיחו לי שהם עברו שטיפת מוח בהצלחה. ברור אני הפתעתי אותם. אבל זה לא משנה. תלמידי תלמידי הרב טאו לא מוכנים לעלות להשתתף בשלטון המדינה. הם צריכים לעבור את תהליך התקדמות יותר. ובע״ה תהליך כזה לא יכאיב להם יותר מידי.

ולכן, אני לא יכול להצביע להם.

ד. נ. הבלוגרית תומר דבורה יצרה קשר איתי כדי להודיע לי שבעצם הרב טאו לא אמר "לא לסרב" אלא אמר משהו יותר כמו...

הרב אמר לא יכול להיות ש חייל דתי יפנה יהודים מביתם. לכן הוא אמר לחיילים דתיים להגיד למפקד שלו שהוא לא יכול לבצע את פדוקה כזו.


Noam Party
A Normal People in Our Land
About two weeks ago, I passed by a Noam Party booth. The teenager standing there looked at me like he was deciding whether to approach me or not. I decided for him and approached him. I told him that even though there is no doubt that Rabbi Tau is Torah scholar, and that I appreciate what he is doing now {working against men and women serving together in the same  Israeli Defense Forces [IDF] units}, his followers are still too mamlakhti (diehard State loyalists), and so I still could not vote for his party. He said, "Really?"

"Really," I said, and left. But, then I stopped and went back to him. "Excuse me. But, would you refuse an IDF order that contradicts the Torah?"

"It depends," he answered.

I was actually very impressed with his response. In preparation for the expulsion of Jews from Azza (Gaza, including Gush Qatif) and northern Shomron (Samaria), Rabbi Tau did not favor refusing military orders. Of course, he told soldiers to ask for a job transfer or to faint or to act sick to avoid participating in the disengagement plan expulsion. So, it seems there is progress in the mamlakhti camp. That is, as Rabbi Tau sees and talks about the problems of the State of Israel, his students (rabbis who follow according to his teachings) and their students also see the problematic situation around them. But, in my opinion, they still have a way to go. They are still way too mamlakhti.

I cannot vote for them.

Note: I was contacted by fellow blogger Tomer Devorah who stated that Rav Tau actually said to his students, something like...

"...making a blanket ruling for all religious soldiers to disobey orders was not something he was willing to do at the time. But he said that it could not be that religious soldiers would throw any Jew out of his home. So, he said every religious soldier must tell his commander that he can not follow that order."


Sunday, September 01, 2019

נסיעה ברכבת בין ירושלים לתל-אביב / Riding the Train between Jerusalem and Tel-Aviv

ראש החודש השישי תשע"ט
English follows the Hebrew.

סוף סוף אני נסעתי ברכבת במסלול החדש בין תחנת ירושלים - נבון ליד התחנה המרכזית לאוטובוסים לתל אביב. המסלול עדיין מגיע רק לנתב"ג. לבסוף הוא אמור להגיע לתל אביב ואפילו להרצליה ואחר כך לכרמיאל עם התקדמות במערכת ספיקת כוח החשמל.

בסרטון הזה מופיע נוף דרום-מערבי בין המנהרה הראשונה לשנייה שבו אפשר לראות בית העלמין הר מנוחות ובין המנהרה השנייה לשלישית שבו אפשר לראות את מבשרת ציון.I finally took the train on the new route between Jerusalem Station - Navon near the Tel Aviv Central Bus Station. The route still only reaches Ben-Gurion Airport. Eventually, it will reach Tel Aviv and even to Herzliya, and after that, Carmiel as the work progresses on the electrical power system.

This video shows a southwestern view between the first and second tunnels where you can see the Mount Menuchem cemetery, and between the second and third tunnels where you can see the City of Mevaseret Zion.

Saturday, August 10, 2019

Jeffrey Epstein Accused Sex Abuser and Trafficker Found Dead!

יום צום החמישי (נדחה) תשע״ט
FoxNews.com: Disgraced financier dead from apparent suicide in jail cell; AG Barr 'appalled', orders probe 
Lucia I. Suarez Sang, Aug. 10, 2019 
Disgraced multimillionaire Jeffrey Epstein, who was accused of sex trafficking minors, died from an apparent suicide inside in his Manhattan jail cell, officials confirmed Saturday.

Attorney General William Barr said in a statement Saturday that he was "appalled" to learn of the death and the Inspector General would open an investigation into the circumstances of his death. The FBI is also investigating. (cont.)
Then, wouldn't you know...
FoxNews.com: Epstein’s 'very high-profile' associates breathing easier: Deroy Murdock 
Lukas Mikelionis, Aug. 10, 2019 
High-profile people in politics and finance are likely “breathing a sigh of relief” after disgraced multimillionaire Jeffrey Epstein was found dead from an apparent suicide early Saturday morning inside his Manhattan jail cell, said Fox News contributor Deroy Murdock. 
The 66-year-old Epstein, who was accused of sex trafficking minors, died at the Metropolitan Correctional Center in New York City. He was transported to the New York Presbyterian-Lower Manhattan Hospital and was dead on arrival, officials said.
The Federal Bureau of Prisons confirmed that the FBI would be investigating the death.

Murdock told “Fox and Friends” Saturday morning that the shock death raises questions about how Epstein, who was already once found in his cell with thumbprints on his neck, ended up dead.

“Apparently he was supposed to be on suicide watch. Given how high profile a suspect he is, you’d think there would be a doctor in there …. and cameras and lights to make sure nothing like this happen,” he said. 
“The fact he was able to either commit suicide or somebody got to him – who knows what happened because so little information here – it is amazing.”

The Fox News contributor went on to stress that Epstein’s alleged crimes implicated a lot of high-profile individuals, perhaps most notably former President Bill Clinton who occasionally flew on Epstein’s airplane. (cont.)

Esser Agaroth (2¢):
I have to say that Epstein's death is really no surprise, given all of the probable pedophiles higher up on the food chain, who may have hung him out to dry. I wonder who he angered? Or maybe he was just so careless that the higher ups were getting nervous.

What is a surprise is that a mainstream media outlet is suggesting something similar.

Rumors had been circulating quite some time ago about a huge amount of indictments of sex crimes, including pedophilia, being prepared for execution. When I say huge, I mean in the thousands.

It could be that the allusion here to the high profile individuals breathing a sigh of relief is a suggestion that the fight isn't over, or that Epstein was not the last scapegoat to be offered up, and that more are to come in an attempt to save those even higher on the food chain.

Friday, August 02, 2019

למה עוצמה יהודית ונועם לא מתחתנים בסוף? / Why aren't Otzmah Yehudit and Noam Getting Married?

ערב שבת קודש פר׳ מסעי
ראש החודש החמשי תשע"ט
English follows the Hebrew.

הרב צבי טאו
Rabbi Tzvi Tau
(Photo: Michael Yaacovon)
הבלוגרית תומר דבורה כותבת (באנגלית) על השיתוף האפשרי בין עוצמה יהודית והמפלגה החדשה נועם של הרב צבי טאו שליט"א. אני רוצה להוסיף כמה פרטים לעניין.

הרב טאו ידוע כרב ממלכתי מאוד (נאמן למדינה ב-100%). הרב טאו למד אצל הרב עמיטל של תנועת מימד - הסיעתה הדתית של מפלגת העבודה, אז ההשקפה הממלכתית שלו לא מפתיעה.

הסיפור של היציאה של הרב טאו מישיבת מרכב הרב קוק והקמת ישיבת הר המור לאחר מכן הוא קצת יותר מורכב  מהמחלוקת לגבי הכשרת מורים בישיבה. אבל, אני לא אפרט על זה כאן ועכשיו.

Noam Party 
A Normal People in Our Land
אפשר להסביר את ההבדל בין ההשקפות של מרכז הרב קוק וישיבת הר המור דרך פרשת גירוש היהודים מעזה (גוש קטיף) וצפון השומרון (תשס"ה/2005). ראש מרכז הרב אברהם שפירא זצ"ל, שעלה לתפקיד מעל הרב טאו, אמר לתלמידי ישיביה לצאת להפגין נגד הגירוש.  הוא גם אמר חיילי צה"ל לסרב פקודות צבאיות הנוגדות את התורה, ולהתגאות לשבת בכלא למענה. אבל, הרב טאו התנגד מאוד לסירוב פקודות צה"ל.

ולכן ההתנגדות של הרב טאו לשירות חיילים וחיילות ביחד ביחידות קרביות בצה"ל מאוד משמעותית. למעשה הרב טאו מכיר שהמדינה לא מושלמת בכלל. ואפילו אולי אנחנו כבר לא צריכים להיות "סבלניים" עם כל המנהיגים החילוניים בממשלת ישראל.

יש סיפור שרבנו צבי יהודה הכהן קוק זצ״ל ,שהיה ראש ישיבת מרכז הרב בזמן שהרב מאיר כהנה הי״ד היה מעודלכנסת, חתם על מכתב שבו כתוב שיהיה טוב אם הרב כהנא יהיה בכנסת. תלמידי הממלכתיים בישיבה טענו כי הרב צבי יהודה התחיל להיות סנילי, ולכן הם לא התיחסו חתימתו על מכתב זה כמשהו אמיתי. אני קיבלתי עדות ראיה שהרב משה קפלן אכן הביא מכתב כזה לרבנו צבי יהודה. הרב קרא אותו וחתם עליו. אבל עדות הראיה קובעת באופן חד משמעי כי הרב צבי יהודה שמר על אחזקת כל הפקולטות שלו עד שבועיים לפני מותו.

אתמול נראה שאחד מגדולי החכמים, ממחנה ממלכתי, מוכן להצטרף לתלמידיו של הרב כהנא, לאחר שנים שלא הסכימו עם חלק ניכר מגישתו.

עם זאת, יש סיפור אחר, שעדיין לא אישרתי את האמיתיות שלו עם שני הצדדים המעורבים, שתלמיד בישיבה הגיע לרב טאו כדי להתיעץ איתו לגבי הארוסין האפשרי שלו. אמרו לי שהרב טאו אמר לתלמיד זה שהאב של הבחורה שהתלמיד מתעניין בה הוא חכם בתורה, אז מה השאלה? לאחר מכן בחור הזה התחתן עם הבחורה המדוברת, היא אחת הבנות של הרב כהנא.

אתמול הרב טאו נראה פתוח לעוד חתונה אפשרית בין התלמידים שלו למשפחה של הרב כהנא. אבל מפלגת עוצמה יהודית פתוחה למועמד חילוני ברשימה שלהם. ויש גבול לפתיחות של הרב טאו. ואישית אני מבין אותו 100%.

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל והרב מאיר דוד הכהן לכהנא הי"ד בכותל המערבי
Rabbi Tzvi Yehudah Kook ztz"l and Rabbi Meir Kahane hy"d at the Western Wall
Tomer Devorah explores the agreement between Otzmah Yehudit and Rabbi Tau's nascent Noam Party. She makes some very good and important points. However, I would like to expand upon them.

Otzmah Yehudit Party

Rabbi Tau has always been very mamlakhti (diehard state loyalist). Having learned with Rabbi Amital, who was eventually involved with the Meimad (religious faction of the Labor Party), this should come as no surprise.

The story of Rabbi Tau's exit from the Merkav HaRav Yeshiva and subsequent establishment of the Har HaMor Yeshiva is a bit more complicated than the historical disagreement regarding how to qualify teachers. But, I will not elaborate on this here.

הרב אברהם שפירא זצ"ל
Rabbi Avraham Shapira ztz"l
The main difference between Har HaMor and Merkav HaRav is that the Merkaz HaRav students were told to go out an protest the impending expulsion from Gaza (2005). The Rosh Yeshiva Rabbi Avraham Shapira ztz"l (who ascended to the position over Rabbi Tau) told IDF soliders not only to refuse orders which violate the Torah, and not only to sit in jail for it, but also to be proud that they were sitting in jail because of this; whereas Rabbi Tau was very much against refusal of IDF orders.

The significance of Rabbi Tau's displeasure, to say the least with the IDF's co-ed units policy, ... He is actually acknowledging in a very grand way that the State is not perfect, and perhaps we no longer have to be "patient" with the non-religious Jews running the State, after all.

There is a story  that Rabbenu Tzvi Yehudah signed a letter saying (paraphrase) that it would be good that Rabbi Meir Kahane would be in the Knesset. The mamalakhti students claimed that Rabbi Tzvi Yehuda was starting to become senile, and so brushed off his signature on this letter. The eye witness testimony I received states that Rabbi Moshe Kaplan indeed brought such a letter to Rabbenu Tzvi Yehudah. The Rabbi read it, and signed it. But, this eye witness also states unequivocally that Rabbi Tzvi Yehudah maintained possession of all of his faculties until two weeks before his death.

www.rabbikahane.org
Yesterday, it seemed that one of the greatest scholars, of the mamlakhti camp, is willing to join with students of Rabbi Kahane, after years of disagreeing with much of his approach.

Yet, there is another story, which I have yet to confirm with any of the parties involved, that a young yeshiva student came to Rabbi Tau to seek counsel regarding his impending engagement. Rabbi Tau reportedly told this student that the woman's father was a hacham (Torah scholar), so what was the question? Soon after, that yeshiva student married the young lady in question, one of Rabbi Kahane's daughters.

This time around, Rabbi Tau is not so interested in a marriage between his students and those of Rabbi Kahane. Apparently, Otzmah Yehudit is open to including a secular candidate; whereas Noam is not. And, personally, I completely understand.
You Might Also Like...