Saturday, December 08, 2018

ההתראה הראשונה מיוטוב של עשר אגורות! / Esser Agaroth's First YouTube Strike!

ערב שבת קודש חנוכה / פר׳ מקץ תשע״ט


השבוע אני קיבלתי את התראה הראשונה שלי על הפרת הנחיות הקהילה של יוטוב.

This week I received my first YouTube strike for violating its community guidelines.קיבלתי את ההתראה מפני ששמתי סרטון של אירגון טרור חמאס יש״ו בכתבה ״אני רוצה לקבל בחזרה את אורי אריאל הקודם״ (אנגלית). ואפשר לצפות את זה למטה מהערוץ של פלוואטש (מבט לתקשורת פלסטינית). אני שלחתי ערעור על ההתראה שהסביר ששמתי את הסרטון הזה לא כדי להציג את התמיכה שלי אלא להראות לכולם את האמת עליו, ושאחת ההמטרות של האירגון הזה היא להשמיד את עם ישראל ולכבוש את כל ארץ ישראל. וכן המטרה הזו אפילו כוללת כיבוש תל אביב. (תראו את המפה בתוך סמל חמאס שמאלה)

בדרך כלל אני לא מוריד, שומר ומעלה מחדש קובצי סרטון לערוץ יוטוב שלי. אני משתמש באסטרטגיה הזו, רק אם יש חשש שהסרטון "ייעלם" מהאינטרנט, כדבר כזה מקורה לפעמים באתרים מיסיונריים נוצריים. כמובן, האלה כוללים מה שנקרא נוצרי ציוני ו/או חברים של ישראל. כולם מאוד ערמומיים.

סמל חמאס
Hamas Emblem
תוך כמה שעות אני קיבלתי את דחיית הערעור. זאת בכלל לא הפתיעה לי, שבשביל ההודעה שביתה לעיל מזכיר כי הכוונה והסברים, שאני לא הספקתי לכתוב בתיאור וידאו, הם לא השיקולים היחידים.

I received this strike because I posted a video from the Hamas terrorist organization, may its name and memory be blotted out, in a post entitled "I want the Old Uri Ariel Back," and which can be viewed below from PalWatch. I appealed the strike, stating that I had posted this video not to show my support but to show everyone the truth about it, Of this organization is to destroy the people of Israel and conquer the entire Land of Israel. And this goal even includes the conquest of Tel Aviv (See the map within the Hamas emblem, left).

I usually do not download, save, and re-upload video files to my YouTube channel. It is the strategy I use, only if there is a concern that the video will "disappear," such as in the case of Christian missionary sites. These, of course, include so-called Christian Zionist / friends of Israel sites. They are all very sneaky.

Anyway, within hours, the I received the rejection of the appeal. This did not come as any surprise, as the above strike notification mentions that intent and explanations, which I did not bother to post in the video description, are not the only considerations.


אני לא מודאג על ההתראה עצמה. כתוב שהיא תימחק בעוד שלושה חודשים.

יש כתבנים ושדרנים אחרים שהם המטרות של הטרדה על ידי כוחות השלטון המשתמשים ביוטוב ככלי למנוע את הבעת דיבור החופשי. זה כולל את הנחיות הקהילה הנכתבות בזהירות. יוטוב מרוויח מאוד מהסרטונים
של הכתבנים ושדרנים האלה, אבל זה לא משנה להם.

בטח שיש אתרים אחרים המארחים סרטונים. בא״ה בעתיד יתקיימו אתרים כאלה שיכולים להשיג המון צופים  להיות כמו יוטוב. עד אז, אנסה להשתמש בקודי ההטמעה [באישור] מערוצים אחרים ביוטוב.

I am not concerned over the strike itself. The notification says that it will be erased in only another three months.

There are other writers and broadcasters who are the targets of harassment by the powers that be who use YouTube as a tool to impede the expression of free speech. This includes the cleverly crafted "community guidelines." YouTube profits greatly from these targets' monetized videos, but that doesn't matter to them.

There are, of course, other platforms. One of these day they will hopefully be able to compete and reach the kind of numbers YouTube can. Until then, I will try to use the embed codes [with permission] from other YouTube channels.


Wednesday, December 05, 2018

Does the American Left Really want to Eliminate the Electoral College?

נר שלישי של חנוכה תשע"ט

I have often said that to me, American politics and elections are for entertainment purposes only. However, we can still certainly pick up important information from the events and trends in American politics and elections activities, information which could be reflective of world-wide trends to be aware of and prepared for.
FoxNews.com (Op-Ed): Trump should broaden his appeal or risk his re-election in 2020
Ari Fleischer, December 2, 2018

...Hillary Clinton won almost 3 million more popular votes than Trump, who captured only about 46 percent of the popular vote. The only reason Trump is president today is because he won in the Electoral College.... 
Esser Agaroth (2¢):
Many on the left in the U. S. have been increasingly complaining about the Electoral College, how unfair it is, and how unreflective it is of the “will of the people.”

Have they forgotten one of the most fundamental concepts they were supposedly taught in high school civics class?

No, I don't think so. At least those in the Leftist leadership have not forgotten why the Electoral College exists. They simply want to get rid of it. And that's not all they want to get rid of.

Why? Simply because they believe that they will have a better chance of securing the presidency in future elections?

No. Maybe the left-wing, robotic masses think so. But, that's not the real reason.

The Electoral College was set up and structured in the way that it is, in order to maintain some sense of balance between the people's will and that of the states. It's the United "States" of America. Remember?

For those non-Americans, and for those Americans who have forgotten, each state receives a proportional number of electoral votes based on population, in other words, the number of the state's congressional representatives, plus two more votes for the state's senators. Each state has two senators. In the District of Columbia's [DC] case, the two additional votes are the senatorial equivalent.

And speaking of the U. S. Senate, this is the governmental body established to represent the states and their associated rights. The elimination of the Senate, I believe, is the next objective of the Left,  after its disbanding of the Electoral College. This would be accomplished, presumably through a Constitutional Amendment, if not a Constitutional Convention, which has been brought up more and more, both on the left and the right.

Those duties assigned to the Senate, such as advice and consent regarding executive and judicial appointments, would then have to be relegated to another body. Or perhaps when the Left gains control of the White House again, such oversight will be cancelled entirely, the checks and balances inherent in the Constitution, and carried out through the three branches of government will be thrown out the window.

Centralized control through a single chambered Congress, may eventually be transformed into a parliamentary government. At first, it will look something like France's government, which has parliament, but with a strong presidency. Next, the presidency could be reduced to an increasingly symbolic role, like we have here Israel.

The concern of the Left is not over an overly powerful executive branch, nor even the "will of the people." That's just a front.

The true and eventual goal is to pave the way for the U. S.'s participation in a world government. Transformation into a parliamentary government is simply their next probable step.

But, this all begins with complaints and rallying against the Electoral College, which is just code for the reduction in autonomy of the individual states.

Monday, December 03, 2018

Hanukkah: What and Why do we Celebrate? (Full Version)

נר ראשון של חנוכה תשע"ט

What were Jews fighting for?

Who were they actually fighting against?
(Hint: Assimilated Jews, and foreign, governmental forces)

Why do we actually light candles during Hanukkah?

Where is the miracle of oil lasting longer than expected mentioned in Jewish texts?

Why is the miracle of the oil not mentioned in every textual reference to Hanukkah?

This is the full version Rabbi David Bar-Hayim's shi'ur on Hanukkah from last Tuesday.


The following is only a segment of the shi'ur, in case your time is limited, and want to get a sense of it first.


Sunday, November 25, 2018

ערבים באוטובוסים ועוד בעיות / Arabs on Buses and Other Problems

י"ז לחודש התשעי תשע״ט
English follows the Hebrew.

Afikim Bus Company logo

במקרה הבוקר אני קראתי את Arabs on Ariel Buses, Another Problem (״הערבים הנוסעים באוטובוסים לאריאל, עוד בעיה״) ע״י בתיה מידד Shilo Muse (מחשבות משילה), לפני אני התחלתי את הדרך שלי לשומרון בערב שבת. אני שיתפתי את ההערה הזו בכתבה:
אני יודע שבדרך מגוש דן לשומרון או אני צריך לצאת בדרך די מוקדם [בערב שבת] או לנסוע בכיוון ההפוך לתוך תל אביב לפני עליה לאוטובוס לאריאל כדי להשיג מקום אפילו מקום לעמוד. תודה שאת ממשיכה לפרסם את המצב המגוחך הזה.
בערב שבת הזה אני יצאתי מוקדם לפני העובדים הערבים אמורים להשתחרר מעבודה. זה מה שאני חשבתי. הצלחתי להשיג את vמקום האחרון לשבת אפילו שהייתי צריך לשכנע את הערבי היושב לידי לתת לי את המקום שמגיע לי.

כבר הייתה בחורה אחת בעמידה שלא רצתה לשבת ליד ערבי או כנראה לא רצתה לשבת ליד גבר בכלל. הנהג יצא מהתחנה הזו עם שישה או שבעה נוסעים בעמידה. מותר לאוטובוס הזה לנסוע עם עשרה נוסעים בעמידה בלבד. (תראו שמאלה)

הופתעתי שהנהג לא עצר במחלף מורשה (16) או במלחף ירקון (17). אולי הוא דילג את התחנות האלה מפני שהוא חשב שהיו כבר עשרה נוסעים בעמידה. הנהג הוא יהודי. אתם צריכים להחליט לבדכם האם העובדה שהנהג היה יהודי שייך למניעת האוטובוס מלהיות צפוף מדי.

סוף סוף הגענו לצומת אריאל איפה אני ירדתי והלכתי ברגל לטרמפיאדה להמשיך בדרך. ובטרמפיאדה מצאתי את מצבת זכרון הרב איתמר בן-גל הי"ד, שנרצח במקום הזה לפני תשעה חודשים, סימן נוסף של הבעיות שלנו בגלל הערבים.

צילום מסך מ-bus.co.il

This morning, I happened to read Arabs on Ariel Buses, Another Problem by Shilo Muse Batya Medad, before I left on my way to the Shomron (Samaria) to spend Shabbat. I shared this comment on her blog post:


 מצבת זכרון הרב איתמר בן-גל הי"ד
Memorial for Rabbi Itamar Ben-Gal hy"d
This Friday I left early before Arab workers are supposed to get off from work. Or at least that's what I thought. I managed to get the last seat. Even though I had to convince the Arab sitting next to me to give me the entire seat, and not just the edge.

There was already one religious, young woman standing,who did not want to sit next to an Arab or next to any man at all. The driver left the station where I got on with six or seven passengers standing up. This bus is permitted to travel with a maximum of ten standing passengers.

הרב איתמר בן-גל הי"ד
Rabbi Itamar Ben-Gal hy"d
I was surprised that the driver did not stop at the Morasha Interchange (16) or the Yarkon Wharf (17). Perhaps this was because he thought there were already ten passengers standing. The driver was Jewish. You'll have to decide for yourselves if that made any difference in preventing the bus from being overcrowded.

Finally, we reached the Ariel junction, where I got off and walked to the trempiada (hitchhiking spot) to continue my journey. At the trempiada, I saw a memorial to Rabbi Itamar Ben-Gal hy "d, who was murdered at this very spot nine months ago, yet another reminder of our problems with Arabs.


Tuesday, November 20, 2018

תלמידות סמינר שרות באוטובוס ציבורי / Sem Girls Singing on the Bus

י"ב לחדש התשעי תשע"ט

English follows the Hebrew.

מישהו יכול להסביר לי למה תלמידות סמינר אמריקאות שרות פסוקי תנ"ך עם טעמי המקרא באוטובוס?

הן אמרו לי שלומדות למבחן למחר. ולכן היו צריכות לתרגל? או היו צריכות ללמוד? זה לא כל-כך ברור לי.

איזה מבחן? המבחן על טעמי המקרא?

או אולי, הם לומדות להשתמש טעמי המקרא כמו טכניקה כדי לזכור קטעים באופן יעיל יותר? לדעתי זו האפשרות היחידה שיכולה להיות הגיונית. ברור שמותר לנשים לקרוא פומבית מגילת אסתר עבור נשים אחרות. אבל הן בהחלט לא תרגלו את טעמי המקרא של מגילת אסתר.

האם נשים לומדות את טעמי המקרא כדי ללמד חומש לבנים? אם כן, איזה דבר מאכזב מאוד! ולא רק בגלל הפמיניזם הנסתר בדבר כאן. אלא גם בגלל חוסר הגברים המוכנים ללמד הילדים בכיתה א' ו-ב'. ולכן הנה עוד סיבה למה יש הדתיים הלאומים שולחים את בניהם ללמוד בתלמודי תורה חרדים.

שאלתי את אחת הבחורות אם היא חושבת שהנוסעים האחרים באוטובוס רוצים לשמוע אותן לשיר. ואכן, שאלתי אותה כי הן שרו בקול רם חזק מדי, ולא בגלל האיסור של קול אישה. אוטובוס ציבורי במדינה "דמוקרטית ופלורליסטית" נכון? ( עיניי מתגלגלות)

היא ענתה שאם אני רוצה שהיא תפסיק, אני פשוט צריך לבקש ממנה. אמרתי לה שאני לא אעשה דבר כזה. אנחנו נוסעים באוטובוס ציבורי, והיא יכולה לעשות את מה שהיא רוצה לעשות. אבל, אולי היא תרצה להתחשב על הנוסעים האחרים בסביבתה, ואז להחליט מה לעשות לבד.

האם ככה אני הייתי תוקפני-פסיבי? מה אתם חושבים? (קריצה)

Would someone please 'splain to me why American "sem girls" are singing holy texts with ta'amei hamiqra (trope, Torah musical notation) on the bus?

According to one of these young women, they had an "exam" the next day.  And they had to practice? Or they had to study? That was not so clear to me.

An exam? In ta'amei hamiqra?

Or perhaps, they were taught to use ta'amei hamiqra as a technique to memorize passages more efficiently? This is the only possibility which would make sense to me. It is, or course, permissible for women to read publicly Megillath Esther FOR OTHER WOMEN. However, they were definitely not practicing the ta'amei hamiqra for Megillath Esther. 

Do women learn ta'amei hamiqra in order to teach Humash (Torah) to boys? That would, indeed, be very disappointing, and not just the thinly disguised feminism, but also the lack of men willing to teach first and second grade boys. This is yet another reason why Religious Zionists are sending their boys to learn in Haredi Talmud Torah.

But, I digress...

I asked the young woman closer to me if she thought that maybe people on the bus wanted to hear them singing. And, actually, I was asking her because they were too loud, and not because of qol isha (the prohibition related to women's singing). After all it was public bus, and we live in a "pluralistic democracy." (eyes rolling)

She responded that if I wanted her to stop, then I should just ask her. I told her that I wasn't going to do that. It was a public bus, and she could do what she wants. But, that maybe she may want to consider those other passengers around them, and then decide what to do.

I don't know. Was that passive-aggressive?  (wink)

Sunday, November 18, 2018

מזל טוב לראש עיריית ירושלים החדש / Mazal Tov to the New Mayor Of Jerusalem

י' לחודש התשעי תשע"ט

English follows the Hebrew.

משה ליאון
(צילום: ויקיפדיה)
מזל למשה ליאון ראש עיריית ירושלים הנבחר!

הנצחון שלו אומר לנו שהחרדים ביחד עם הדתיים הלאומים הצליחו להכניס לראשות העיר מישהו שומר תורה ומצוות למרות החרדים המאוכזבים במנהיגות החרדית, החרדים שאמורים שעשו הסכם עם מחנה עופר ברקוביץ׳, והדתיים המודרמים המפחדים מהחרדים.

אולי קהילות שומרי תורה הצליחו להתאחד מספיק. אולי אוכלוסיית הדתיים פשוט מספיקה בגודל ולכן לא משנה כמה מהם הצביעו לברקוביץ'.

בכל מקרה יש עכשיו יותר דתיים במועצת עיריית ירושלים מלפני כן.

ולכן כדאי לשמאלנים לקבל את מה שהמלצתי להם לגבי אסטרטגים כדי לנצח בבחירות הבאות.

אריה קינג
Arieh King
מזל טוב גם לאריה קינג יו"ר האירגון "ירושלים מאוחדת" שנבחר שוב למועצה. עדיין יש לו שני מקומות יחד עם חבר החדש במועצה יהונתן "יוני" יוסף (יחד). חבר הנבחר יוסף בן הרב יעקב יוסף זצ"ל ונחד של הרב עובדיה יוסף זצ"ל והוא פעיל למען שכונת שמעון הצדיק ולמען ירושלים בכלל.


Congratulations to Moshe Leon, Mayor of Jerusalem!

His victory shows us that the Haredim, together with the national religious, succeeded in electing aTorah-observant mayor, despite those Haredim who are disappointed with the Haredi leadership, the Haredim who apparently made a deal with the Ofer Berkowitz camp, and the modern Orthodox who are Haredi-phobic.

יהונתן "יוני" יוסף
Yehonatan "Yoni" Yosef
Maybe Jerusalem's Torah-observant communities were able to unite just enough to do this. Or maybe the religious population is simply already large enough in size, to the point that it doesn't matter how many of them voted for Berkovich.

In any case, the will be more religious people in the Jerusalem City Council now than before.

So, it may be just be worthwhile for leftists to take my strategy recommendation to them to heart in order to win the next elections. Fat chance.

Also Mazal Tov to Arieh King, Chairman of the "United Jerusalem" organization, who has been re-elected to the City Council, maintaining his two seats together with freshment Councilmember, Yehonatan "Yoni" Yosef (Yachad). Councilmember-elect Yosef is the son of Rabbi Ya'aqov Yosef ztz "l and the grandson of Rabbi Ovadia Yosef ztz "l and is an activist for the recently reclaimed Shimon HaTzadiq neighborhood, along with other causes within Jerusalem.

Friday, November 09, 2018

ברקוביץ מסוכן לירושלים! אל תצביע לברקוביץ! / Berkovitch is Dangerous for Jerusalem! Do not Vote for Berkovitch!

ראש החודש התשעי תשע״ט

הנה כמה מודעות אפשר לראות תלויות בירושלים...


Here are some posters you can see hanging in Jerusalem...


Berkovitch is dangerous for Jerusalem!

He is for the Reform Movement in Jerusalem!
Ofer Berkovitch: "We will honor every person and each community which can function according to a world view, Reform, Arab, Jew. As mayor I will come to every community in order to give it the honor it deserves without any connection to religion or perspective." (October, 2018)

Fighting for sanctity of Jerusalem!


Berkovitch is dangerous for Jerusalem!

He is against supporting yeshiva students!
"You know how it is, our public continuously complains more and enlists into the military less. That's what we're fighting for."

Fighting for the sanctity of Jerusalem!


Berkovitch is dangerous for Jerusalem!

From the Hitorerut Party platform of Ofer Berkowitz: The Hitorerut movement will support the operation of public transportation on Shabbat, such as service taxis in order to allow freedom of movement in Jerusalem during the Sabbath.

Fighting for sanctity of Jerusalem!

Yair Lapid (Yesh Atid), Ofer Berkovitch (Hitorerut)
They're building upon your Apathy...
Fighting for the Sanctity of Jerusalem
עשר אגורות (2¢):
בואו  נדבר על הבטחת הכנסה לאברכים פעם אחרת. בינתיים אל תקראו ״הבטחת הכנסה לאברכים״ אלא ״אברכים״ בלבד. כלומר חרדים או שומרי תורה בכלל. ולכן למה יש חרדים התומכים בו? כתבתי על זה כבר ב״רק לא ברקוביץ׳!״

צריך להיות מספיק ההשקפה של עופר ברקוביץ׳ לגבי הרפורמים, הערבים, ושבת לשכנע אותכם לא להצביע לו.

ואם לא, אל תדאגו. בעוד חמש שנה אני אהיה כאן כדי להקשיב לחרטה שלכם.

Esser Agaroth (2¢):
We can talk about financial support for yeshiva students another time. In the meantime, do not read "financial support for yeshiva students" but rather just "yeshiva students."In other words, Haredi (ultra-Orthodox) or Torah observant in general. And so, why are there some Haredim who support him? I've already written about this in "Don't Vote for Berkowitch!"

Berkovitch's opinions regarding the the Reform Movement, the Arabs, and Shabbat should be enough to convince you not to vote for him.

If not, then I can't help you. But, I'll make a point of being there in five years to tell you that I told you so.

Friday, November 02, 2018

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, מה עשית? / Attorney General Avichai Mandelblit, What have you done?

ערב שבת קודש פר׳ חיי שרה תשע״ט
English follows the Hebrew.
אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה
(צילום: Prokurator11)
YNET: מנדלבליט קבע: "אין להרוס בית של מחבל שלוקה בנפשו"
טובה צימוקי, 31.10.18

היועמ"ש מסר לשר הביטחון: מחבל שסובל מבעיה נפשית לא מורתע מהאיום שצה"ל יהרוס את ביתו - הרתעה שלשמה ניתנת הסמכות להריסה. ליברמן מחה בעבר על הקביעה: "מעתה משפחתו של כל רוצח תנסה לייחס לו מצב נפשי"
עשר אגורות (2¢):
האם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מבין לגמרי את מה שהוא עושה עכשיו?

אולי הוא פוסק דין לפי חוקי מדינת ישראל בדיוק. אבל הוא גם מאשר את האסטרטגיה [לאכל-כך] החדשה עבור טרוריסטים ערבים:

השימוש רק בחולי נפש על מנת לבצע פיגועים, והם יצילו את המשפחות שלהם מכל סיכון של הריסת בתים שלהם.

תודה רבה, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. אתה יצאת מידי חובתך מבחינת התפקיד הממשלתי שלך. (בציניות)

נו? אז מה עכשיו?

Avichai Mandelblit
Attorney General
(Photo: Prokurator11)
YNET: AG rules out house demolition for mentally ill terrorists
Tova Tzimuki, 11.01.18

Mandelblit determines a terrorist who suffers from mental impairment 'would not have the ability to rationally consider the real possibility the home he lives in would be demolished, and consequently decide against carrying out the terror act we wish to deter him from committing.'
Esser Agaroth (2¢):
Does Attorney General Avichai Mandelblit fully understand what he has done?

Perhaps he rules according to the State of Israel's laws to the letter. However, he has also just affirmed a [not so] new strategy for Arab terrorists:

Use only mentally ill and disabled individuals to carry out terror attacks, and they save the families from any risk of their houses being destroyed.

Thank you, Attorney General Avichai Mandelblit for fulfilling your duty in the role of a government official. (eyes rolling)

Tuesday, October 30, 2018

רק לא ברקוביץ! / Don't Vote for Berkovitch!

כ״א לחודש השמיני תשע״ט
יום הבחירות מועצות המקומיות
English follows the Hebrew.
המועמדים לראש עיריית ירושלים:


משה ליאון, ח״כ זאב אלקין, עופר ברקוביץ׳, יוסי דייטש
Yossi Daitch, Ofer Berkovitch, MK Ze'ev Elkin, Moshe Leon
כל הסקרים מגלים שאם עופר ברקוביץ׳ (התעוררות) לא מנצח בסיבוב הראשון אז אין שום ספק שהוא כן יהיה מועמד בסיבוב השני.

איזה חבל שהמפלגות הדתיות לא הסתדרו ביחד מספיק כדי למנוע את ברקוביץ׳ מלהיות ראש עיריית ירולשים. בע״ה יהיה סיבוב שני עם ברקוביץ׳ נגד משה ליאון (ש״ס), ח״כ זאב אלקין (ליכוד), או יוסי דייטש (אגודת ישראל, ירושלים מאוחדת, יחד).

שמעתי שיש כמה חרדים שמצביעים לברקוביץ׳. יש אפילו כמה תומכי אריה קינג למועצת העירייה שמצביעים לו. ואין צריך לומר יש דתיים מודרנים המצביעים לו.

למה? או נמאס להם מהמנהיגות החרדית או הם עולים חדשים מצפון אמריקה וראשים שלהם עדיין חיים שמה, כאילו מנטליות גלותית, או הם פשוט השתגעו לגמרי.

אני מתפלל שיהיה סיבוב שני, וכך הזדמנות שנייה להביע למועמד ראש עיריית ירושלים שאכפת לו מה הקב"ה רוצה, דרך התורה שלו, ולא רק על מה המיעוט החילוני והדתיים המודרנים רוצים.


All polls show that if Ofer Berkowitz (Hirorerut) does not win the Jerusalem Mayoral race in the first round, then he will definitely be a candidate in the second round.

What a shame that the religious parties did not get their act together to prevent Berkovitch from becoming the mayor of Jerusalem. The second round will be with Berkovitch against Moshe Leon (Shas), or MK Zeev Elkin (Likud), or Yossi Deitch (Agudath Israel, United Jerusalem, Yachad).

I heard that there are a few Haredim who are voting for Berkovitch. There are even a few Aryeh King supporters who intend to vote for him. And, of course, there are modern orthodox who are voting for him.

Why? Either they are fed up with the Haredi leadership or are new immigrants from North America and their minds are still in North America, in other words an exilic (Diaspora) mentality, or they have just lost it completely.

I pray there is a second round, and thus a second chance for us to have a mayor of Jerusalem who cares about what The Holy One, Blessed Be He wants, vis-à-vis His Torah, and not just about what the secular minority and misguided modern orthodox want.

Sunday, October 28, 2018

פלורליזם: הסיסמא של שמאלניות / Pluralism: Code Word for Left-Wing

כ׳ לחודש השמיני תשע״ט

English follows the Hebrew.

מהעתון בשבע, פר׳ לך לך, עמ׳ 28:

עשר אגורות (2¢):
אז בואו נפרש את האפשרויות שהמועמד ברקוביץ׳ באמת רוצה להגיד לנו, כאיול בין השורות. וכמובן אני פשוט מציע הצעות אפשרויות...

נקיון העיר בראש סולם העדיפויות שלו
לנקות את העיר מ״הקיצונים״ כאילו הלא פלורליסטים?

לצד המלחמה בהגירה השלילית
...של בוגרי אוניברסיטה וזוגות צעירים מודרנים וחילונים.

ופיתוח מרכזי תעסוקה שיביאו את העיר לאיזון התקציבי.
...חוץ משכונות כגאולה, שמואל הנביא ועוד? כולנו יודעים שהחרדים לא עובדים בכלל ורק לוקחים כסף מהארנקים של של החילונים ומסורתים. (בציניות) אפילו שיש הרבה כספים מתיירים שנכנסים לכיס העיר דרך השכונות האלה. אבל אסור לדבר על זה.

עשר שנים אחרי שהקים את התנעוה ״התעוררות,״ עופר ברקוביץ׳, המועמד החילוני היחיד לראשות עיריית ירושלים מקווה להיות הפתעת הבחירות.
להתעורר בגלל מה? לפני עשר שנים שמאלנים הסתובבו בעיר להפחיד את תושבים הדתיים הלאומיים על האפשרות  שירושלים יכולה להפוך להיות עיר חרדית. ועכשיו תנועת ״התעוררות״ רוצה להגן על הזכויות של תושבי ירשולים לעשות  את מה שהם רוצים לעשות? זאת אומרת למרות התורה?

ובסיכום...

אני נציג הציבור הציוני בירושלים.
מאוד חשוד הגבר החוטף (הגונב?) את המילה ״ציוני״ מהציונים האמיתיים כמו שמפלגת ״המחנה הציוני״ עשתה והיא לא ציונית בכלל, וכמו תעונת ״העבודה הציונית״ שהתקיימה לפניה. היא גם לא ציונית בכלל והתחיל את התהליך להפריד את העניין של ציונות מהמקור האמיתי שלה, והמקור הזה הוא התורה.

ויש תרי״ג (613) מצוות בתורה ולא רק המצוות להתישב בארץ ישראל.


Translation from the graphic above - "bSheva," Lech Lecha, p. 28:
I am the public's Zionist representative in Jerusalem
Cleaning up the city is at the top of his list of priorities, alongside the war against residents moving out of the city, and the development of employment centers that will bring a balanced budget to the city. Ten years after founding Hitorerut, Ofer Berkowitz, the only secular candidate for mayor of Jerusalem, hopes to be the surprise of the elections.
Esser Agaroth (2¢):
Now, let's take a look at the possibilities of what candidate Berkowitz might actually mean here, between the lines, that is. Of course, I am only speculating here...

Cleaning up the city is at the top of his list of priorities
Cleaning up the city of "extremists," those who are not "pluralists."

War against residents moving out of the city
War against only certain residents moving out of the city, university graduates, and young couples, who are secular, or at least modern.

The development of business centers which will bring a balanced budget to the city. 
Except for business centers in neighborhoods such as Ge'ulah and Shmuel HaNavi'. We all know that Haredim don't actually work and just take from the wallets of the secular and the "traditional." (sarcasm) Even though there is plenty of tourist money which comes into the City's pocket by way of these neighborhoods. But we're not allowed to talk about this.

Ten years after founding "Hitorerut" (Awakening), Ofer Berkowitz, the only secular candidate for mayor of Jerusalem, hopes to be the surprise of the elections.
Awaken because of what?Ten years ago, Leftists went around the city scaring Religious Zionist and modern orthodox Jews with the possibility that Jerusalem could turn into a Haredi city.  And now the Hitorerut Movement wants to protect the rights of Jerusalem residents to do what they want? In other words, in spite of the Torah??
And, in conclusion...

I am the public's Zionist representative in Jerusalem
Very suspicious the man who hijacks (steals?) the term "Zionist" from the real Zionists, like Zionist Camp Party did, and it's not at all Zionist, and like the Labor Zionist Movement did before it. Labor Zionists are certainly not Zionist at all, and began the process of separating the concept from its true source, which is the Torah.

There are 613 Commandments in the Torah, and not the one to inhabit the Land of Israel.
You Might Also Like...