Thursday, July 21, 2016

האם שר נפתלי בנט פוסק הלכה?/Is Minister Naftali Bennett an Expert in Torah Law?

ט״ז לחודש הרביעי תשע״ו
English follows the Hebrew.

וגם הרב יגאל לוינשטיין ביקר את קהילת להט"ב שמנסה ללחוץ את צה״ל לקבל את השקפתה העולמית. ולדעתי, הוא צודק לעשות כך.
YNET: נפתלי בנט נגד הרב שכינה הומואים "סוטים"
שר החינוך יוצא נגד הרב יגאל לוינשטיין, ואומר כי "ההלכה לא נועדה להיות כלי מפלג ולא כלי שמסמן אנשים, זהויות או מגזרים. זו לא דרכנו". גם השר לביטחון פנים ארדן הזהיר מ"האמירות המסוכנות" לפני מצעד הגאווה בירושלים

מורן אזולאי, 18.07.16
"ההלכה נועדה לקבוע מה אסור ומה מותר", אמר בנט. "ההלכה לא נועדה להיות כלי מפלג ולא כלי שמסמן אנשים, זהויות או מגזרים. אי אפשר לכנות ציבור שלם בכינויי גנאי ולהסתתר מאחורי ההלכה. הדברים שנאמרו אינם מקובלים עליי. זו אינה דרכה של הציונות הדתית".
שר החינוך נפתלי בנט
Naftali Bennett, Minister of Education
שר בנט מדבר על התנועה הדתית הציונית של לא כל כך ציונית בכלל. והיחס שלה לתורה והלכה? נראה לי שההרגשות שלהם יותר חשובות להם מההלכה.

שר בנט, ההלכה כן נועדה להיות כלי מפלג וכן כלי שמסמן אנשים, זהויות ומגזרים, כמו שהרמב״ם מפרש לנו:

 ואלו שאין להן חלק לעולם הבא, אלא נכרתין ואובדין, ונידונין על גודל רשעם וחטאתם, לעולם ולעולמי עולמים: המינים, והאפיקורוסים, והכופרים בתורה, והכופרים בתחיית המתים, והכופרים בביאת הגואל, והמשומדים, ומחטיאי הרבים, והפורשים מדרכי ציבור, והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיה כיהויקים, והמוסרים, ומטילי אימה על הציבור שלא לשם שמיים, ושופכי דמים, ובעלי לשון הרע, והמושך עורלתו. (הלכות תשובה ג,יד [ו])

נכון שזה לא עליי או על השר בנט להחליט למי יש דין זה או דין זה. אבל האנשים האלה כן קיימים.
בנט, שדיבר בכנסת, הוסיף: "אינני רב, ואינני מתיימר להיות גדול בתורה. אינני יכול לפרש הלכה. אך אני יהודי מאמין, שאוהב את התורה ומשתדל לחיות על פיה. אני גם שר החינוך של יותר משני מיליון תלמידות ותלמידים, ואני מנהיג תנועת הבית היהודי. ואת זאת אני יודע: המציאות והחיים מורכבים יותר ממה שאסור וממה שמותר. נכון, יש איסורי תורה מפורשים. אבל לא את כל מי שעובר על איסור תורה אנחנו מוציאים אל מחוץ למחנה. זו לא דרכנו".
תחכו! הוא אומר שהוא לא רב ולא מתיימר להיות גדול בתורה ולא יכול לפרש הלכה, אבל הוא כן מפרש לנו את ההלכה בכל מקרה!
"האם כל מחלל שבת מות יומת, כפי שכתוב בתורה?", תהה בנט, "האם במשך 2,000 השנים האחרונות הוציאו מישהו להורג כי הוא חילל שבת?" 
לא ולא. אבל לא נראה לי שהשר בנט מבין את העיקר (וזאת לא הפעם הראשונה). לדעתי, מחללי שבת לא ייהרגו היום מפני א. אין לשום בית הדין היום הרשות לדון דין מוות וב. הרבה או אפילו רוב מחללי שבת של היום הם לא מבינים בכלל איזה חמור חילול שבת. ואולי יש להם דין כתינוק שנשבה.

אני מקווה ששר בנט לא חושב שהכנסת עומדת במקום מלך ישראל ושבית המשפט העליון של מדינת ישראל הוא באותה הרמה של הסנהדרין. אבל, לצערינו, כנראה הוא כן חושב ככה ככל הממלכתים המבולבלים.

השר לביטחון פנים גלעד ארדן גם הביע את דעתו...
השר לביטחון פנים גלעד ארדן פרסם אף הוא דברים בגנות אמירות הרב לוינשטיין. "כשאני שומע התבטאויות של רבנים, התבטאויות שאין להן מקום ואסור שיישמעו, מעבר לצער שאני חש מעצם הדברים, אני חושב גם על מה שאני למדתי כשהייתי תלמיד בבית המדרש, על פיקוח נפש שדוחה אפילו שמירת שבת. על 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'", נכתב בעמוד הפייסבוק שלו ברקע ההיערכות למצעד הגאווה בירושלים ביום חמישי.
שר לביטחון פנים גלעד ארדן, נראה לי שאתה שכחת את חלק ממשפטים אחד שאתה אמרת. ״...חוץ שפיכת דמים, עבודה זרה, וגילוי ערוות.*״ אבל, מה אני יודע? אני גם לא פוסק ההלכה, ואפילו לא רב.

*יש גאים שלא עוברים על משכב זכר.
YNET: Defense Ministry, Bennett condemn rabbi who called LGBT community ‘perverts'
'The Halacha is not meant to be used to divide us or single out people or groups,' says Education Minister Bennett as Defense Ministry director-general seeks clarifications from the pre-army preparatory yeshiva the rabbi heads.

Yoav Zitun, Kobi Nachshoni|, 18.07.16

The Defense Ministry, as well as Education Minister Naftali Bennett, on Monday harshly condemned comments made by a rabbi of a pre-army preparatory yeshiva who called LGBT persons "perverts."

Rabbi Yigal Levinstein, a central educational figure in the religious sector, also criticized the IDF for having permitted the LGBT persons to insert their worldview in the military system.
World view? Their agenda. And he is absolutely correct in doing so. Granted, in a State which claims that it is a democracy, they should be afforded the right to free speech, but then so should Rabbi Levinstein.

This is simply another example of the double standards which exist within the State of Israel.
…The ministry did not, however, responded (sic.) to questions regarding the measures it intends to take if the rabbi does not renege on his comments.

Education Minister Naftali Bennett (Bayit Yehudi) also criticized the rabbi's comments, saying "the Halacha (Jewish law) is meant to determine what is permitted and what is forbidden, it was not meant to serve as a tool to divide us or to single out people, identities or sectors. One cannot use derogatory terms against an entire public of people and then hide behind the Halacha. These comments are unacceptable in my opinion. This is not the way of the religious-Zionist movement.”
That’s because what Bennett refers to as the “religious zionist movement,” is neither religious nor even zionist.

The Torah most certainly does single out people, identities, and sectors, the Ramba"m explains.

The following individuals do not have a portion in the world to come. Rather, their [souls] are cut off and they are judged for their great wickedness and sins, forever: the Minim (such as the Jews who were the early Christians), the Epikoursim, those who deny the Torah, those who deny the resurrection of the dead and the coming of the [Messianic] redeemer, those who rebel [against God], those who cause the many to sin, those who separate themselves from the community, those who proudly commit sins in public as Jehoyakim did, those who betray Jews to gentile authorities, those who cast fear upon the people for reasons other than the service of God, murderers, slanderers, one who extends his foreskin [so as not to appear circumcised].
(Mishneh Torah, Hil. Teshuva 3:14 [6])

Of course, the identification of these particular people is neither for me nor Naftali Bennett to determine. Nevertheless, these people, identities, and sectors exist, and are singled out.
Bennett, who was speaking at the Knesset, added "I'm not a rabbi and I don't pretend to be a great Torah scholar. I cannot interpret the Halacha.
Wait for it! He is going to “interpret it anyway.
But I am a religious Jew who loves the Torah and tries to live according to its laws. I'm also the education minister for over 2 million students,...
May God help us!
...and I am the leader of the Bayit Yehudi movement. And this I know: Reality and life are far more complicated than what's forbidden and what's permitted. It's true, there are things the Torah specifically forbids. But not everyone who goes against the Torah gets kicked out of our midst. This isn't our way.
Actually, Minister Bennett, this is our way.
"Ought we to kill everyone who desecrates the Shabbat?" he wondered. "Has anyone been executed over the past 2000 years for desecrating the Shabbat?”
No and No. But, Bennett misses the point (not the first time). In my opinion, the death penalty would not be applied in most situations, not for a long time. First off, there is no halakhic body standing today which has such authority. I certainly hope that Bennett does not consider to the Knesseth and the Israeli Supreme Court to be such a body. But, unfortunately, like any “good,” confused and misguided, mamlakhti, he probably does.

Speaking of misguided…
Another rabbi, Elkanah Sherlo, said that in addition to condemning comments made against the LGBT community, he will also attend the Jerusalem Pride Parade on Thursday…
Rabbi Sherlo went onto to say…
"Fear dominates the religious, political and social world. Fear of gays and fear of Reformists and the fear of anyone who doesn't think or act like me. I don't want to live like that,"
Fear and other feelings are fear and other feelings. But, what do they have to do with halakhah (Torah Law)? Not much.
The "Beit Hillel" rabbis organization, that three months ago called for acceptance of all LGBTs, urged the public to participate in an event on "Tolerance and the Acceptance of the Other" held on Tuesday in Jerusalem in memory of Shira Banki, a 16-year-old who was murdered at the Pride Parade in the capital last year.
The key word here is “The Other,” harkening from the secular, Jewish philosopher Martin Buber. I believe this to be a hint to what could be next on its agenda, a push for the acceptance of non-Jewish “other” into Israeli society. Already, groups like Beit Hillel have pushed for what they call “conversion reform.” IDF “conversion light.” …essentially accepting non-Jews into the fold, so to speak.

What will be next on its agenda? Full acceptance of non-Jews as participants in the so-called "Jewish" Stae? What about co-owners of the Jewish Homeland?

The LGBTQ acceptance issue is only one of many issues being used to by the powers that be to divide communities of Torah-observant Jews.

3 comments:

Devorah Chayah said...

Great post!!

Esser Agaroth said...

Thanks!

Esser Agaroth said...

The last part of the Hebrew is different than the English, and is worth reading.

You Might Also Like...