Sunday, September 04, 2016

The State of Israel's Bread and Circuses/הלחם והקרקסים של של מדינת ישראל

ב׳ לחודש השישי תשע״ו
English follows the Hebrew.

לפני כשבועיים התקיימה הופעה של...לא זוכר את השם של הזמר. ראיתי את זה כשירדתי מהאוטובוס ליד הבניין שלי. הרמקולים נקבעו בווליום גבוה מאוד. חבל על הזמן. שאלתי את אחד הסדרנים,איזה בחור בגיל העשרה מתי ההופעה אמורה להסתיים. הוא אמר לי בחצות. אבל לפי החוק אין שום רעש מותר אחרי 23:00 אני אמרתי לו. הוא הגיב שהם קיבלו אישור מהעירייה.

העירייה. יופי. זאת אומרת שהארנונה שלי עזרה שילמה על ההופעה הזאת.

ההופעה הזאת כן הסתיימה בחצות...בערך. אין צריך לומר שהיה קשה מאוד להתרכז או אפילו לחשוב על שום דבר במשך ההופעה. מה לעשות?

לפני כשבוע, התקיימה עוד הופעה ובמקרה אני אהבתי את סגנון ההופעה הזאת הרבה יותר מהקודמת. הרמקולים נקבעו בווליום יותר נורמלי מהקודמת והיא הסתיימה ב-23:00 כמו שצריך. לא הפריעה לי בכלל ואפילו נהנתי מזה. אהה! הארנונה שלי שילמה על זה!

כל הזמן בשכונה שלי אני רואה מודעות שמפרסמות ״אירועים תרבותיים.״ כולנו חייבים לדעת שפירוש המילה ״תרבות״ הוא ״תחליף התורה.״ בכמה שכונות הזמרים בהופעה חובשים בכיפות. בשכונות אחרות הם דוקא לא חובשים בכיפות.

אני בכלל לא מתנגד למוזיקה או להופעות מקומיות. אני מתנגד ל[מה אני חושב הוא] כוונת הממשלה בשימוש ההופעות האלה, ״אירועים תרבותיים״ האלה.

באימפריית רומא העתיקה הבטיחו לעם ״לחם וקירקוסים.״ וככה זה במדינת ישראל. הופעות בחסות מועצות ממשלתיות לגרום לאזרחים לשכוח את כל הבעיות הקיימות בסביבתם. ואולי לשכוח שהממשלה מתכוונת להגדיל את השכונה הערבית לידם. והלחם, כי הוא מסובסד על ידי המדינה, הוא עוזר להם לטפח תלות המדינה, וכדי לשכוח את הרעב הרוחני שלהם.

הנה אחד השירים של הזמר שהיתה בהופעה בשכונה שאני אהבתי. אפילו אני יכול להשתכנע על ידי מוזיקה טובה למרות כוונת הכוחות.
Haim Ifargan - "Afraid To Fall In Love"

Two weeks ago there was a show of ... I do not remember the name of the singer. I saw it when I got off the bus near my building. Speakers were set very high volume. Really cool. I asked one of the ushers, a teenage boy when the show is scheduled for completion. He told me at midnight. But by law there is no noise is allowed after 23:00, I told him. He responded that they received a permit from city hall.

City Hall. Just great! This means my property taxes helped pay for this performance.

This concert ended at midnight ... sort of. Needless to say, it was very difficult to concentrate or even think about anything during the show. What was I supposed to do?

A week ago, there was another show and I happened to like the style of this performance much better than the last. The volume was more normal than the last and finished by 23:00 as should have. I did not mind the music at all and actually enjoyed it. Ah! My property taxes paid for it!

All the time, I see my neighborhood "cultural events" advertised. We all need to know the word "culture" is meant to usurp the Torah. In some neighborhoods singers wear yamakules. In other neighborhoods they specifically do not.

I am not opposed to music or local concerts. I am opposed to what [I think] is the government's intention in putting on these performances, these "cultural events."

Ancient Rome promised the people "bread and circuses." And this is just what we have in the State of Israel. Concerts sponsored by government councils make citizens forget about all the problems that exist around them,... and perhaps, to forget that the government intends to enlarge the Arab neighborhood next to them.

The bread that is subsidized by the state, it helps them to foster dependence on the state, and to forget their spiritual hunger.

The above video is from the singer I did like who was in concert. Even I am vulnerable to music, in spite of the intentions of the powers that be.

3 comments:

Lisa said...

It may well be that they were subsidized by the city, but having a permit from the city to go later than 11 PM doesn't mean your tax money went to them at all. They're two entirely different things.

Esser Agaroth said...

Two different things?

Yes.

Who's money went to pay for it? A private organization? I only saw the city listed as the sponsor.

I suppose if I were to be more involved in the local minhal qehilati (community council), then I would have more of a say in such things.

Diversity in entertainment is one thing. But, the City allowing some concerts to go later than 11pm (breaking its own law), and others not?

Unacceptable.

Was there notification of a discussion of this? No. Yet, I do see notices of discussion of several issues, such as the light rail and its proposed routes, space usage, and "Indemnification and Construction" projects.

I guess the City deciding to break its own laws (State law really) isn't up for discussion.

Where's your libertarian spirit?!

(wink)

Lisa said...

I'm not saying it's a good thing that they made an exception. But it's common. Any time they allow a parade to take place in the city, it's an exception to the law. Normally, it's illegal to block off a main street and have a lot of people start walking in the middle of that street. But parades get permits.

If only the city was the sponsor of this concert, than yes, your arnona went to pay for it. If it were up to me, the iriya wouldn't be paying for cultural things. As you know. I was just pointing out that the city paying for things and the city issuing permits for things aren't one and the same. Though in this case, from what you describe, they did both.

You Might Also Like...