Thursday, May 23, 2019

מה לעשות על שנאת יהודים ב-אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס? / What to do about Jew-Hatred at UCLA?

י״ח לחודש השני תשע״ט

English follows the Hebrew.
מי הטובים ומי הרשעים? המפגינים הקיצוניים למען פליסטין הפסיקו את האירוע המשותף של ישראלי, כורדי, וארמני, באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג׳לס. הם הטרידו לדוברים וצועקו: ״אנחנו לא רוצים שתי מדינות. אנחנו רוצים את 1948.״כלומר כל השטח של ארץ ישראל וגירוש היהודים. עשר אגורות (2¢):
כפי שאתם חשבתם, בהחלט יש לי מה להגיד על המקרה הזה.

ראשית, מה זה פלסטיני? (ראו את Pseudostinians כדי ללמוד על המקור של קבוצה זו [של קבוצות] ערבים).

שנית, האירוע הזה דוגמא על מה שקורה כשאנחנו משתתפים עם הגויים אפילו כשאנחנו לא צריכים. רוב הזמן שותפות כזו נכשלת ומאכזבת. ואפילו כשפאנלים כאלה כן מצליחים למסור את המסר הנכון על ארץ ישארל, העניין שעם ישראל הוא עם בנפרד ומובדל מהעמים האחרים, הוא נשכח. ובכל מקרה בסופו של דבר הגויים מאשים את היהודים על הכשלון, ומחליטים להפסיק להשתתף איתנו בעתיד.

הפאנל הזה התבסס על הזכויות והארצות המורשות של עמים. אני כבר כתבתי על ארץ מורשת עם ישראל ושהיא ארץ ירשאל לא מפני שאנחנו התחילו כאן כעם, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא נשבע  לנו לתת לנו את ארץ ישראל. שיהודים הם ילידי ארץ ישראל. (לראו את Debunking the Indigenous Argument) אנחנו לא הילידים. גם אם כן היינו הילידים, הדאגה היחידה שלנו צריכה להיות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולא את מה שהגויים חושבים עלינו.

אנחנו ירדנו למצרים והסתלקנו מארצינו עוד פעמיים. כלומר, היו תקופות שהקדוש ברוך הוא לא רצה שאנחנו חיים בארץ ישראל. עכשיו, ברור לי כי הוא כן רוצה, בזכות כל הניסים שהוא עשה לנו ברגע שהחלטנו לקיים את מצוות ישוב ארץ ישראל כלומר להתחיל לכבוש את זה מחדש. לא השלמנו את החצי השנייה של אותה מצווה הזאת. אבל, זה מיועד לכתבה אחרת בפעם אחרת. בקיצור, כל ארץ ישראל הובטח לעם ישראל, ורק לעם ישראל, על ידי הקדוש ברוך הוא, ועלינו להוציא מן הארץ דברים מסוימים. (ראו במדבר לג,נ-נו דברים ז, א-ו, משנה תורה: הל' עבודה זרה וחוקות הגויים י,א-ט, והל' מלכים ומלחמות)

מצד אחד, זה מעצב אותי שזה המצב של אלמה מאטר שלי. מצד שני, למה שאכפת לי מהחיים הקודמים שלי בגלות (גלות). ההודעה בסרטון זה ברור מאוד. למרבה הצער, היחס של היהודים, הזדהותם ונאמנותם לארצות מגוריהם, הם רואים את העלייה לארץ ישראל כוויתור ובריחה. האמת היא שהמדינות האלה מחוץ לארץ ישראל אמורות להיות רק מקומות מגורים זמניים, לא קבועים. מהמסורת שלנו אנחנו לומדים שכ-80% מעם ישראל נשארו במצרים, ורק 20% מהם הצליחו לצאת למדבר סיני.

כשאני למדתי באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס [UCLA] בשנות ה-80, במהלך מחאות אנטי-אפרטהייד ו- BDS נגד דרום אפריקה, הביטוי "ציונות = גזענות" הופיע בדלת איגוד הסטודנטים השחורים (אפריקאים-אמריקאים). היה ויכוח ודיון על הביטוי הזה, בין אם זה נכון ובין אם לאו, והאם יש לאיגוד הסטודנטים השחורים (כך קראו לעצמם) הגן על חופש הדיבור כדי להציג ביטוי כזה בפומבי.

ההתפתחות הטבעית שהובילה לאלימות בפאנל זה החלה לפני זמן רבהרבה זמן.

השאלה היחידה היא כמה זמן ייקח את האחים שלי בלוס אנג'לס ובכל הארצות חוץ לארצינו להתעוררו, להבין את המצב האמיתי  שלנו ולעלות על המטוס לישראל כבר.

אל תהיו של ה- 80% שאולי נשאר מאחור באדום (הגלות הנוכחית) הפעם.


Esser Agaroth (2¢):
As you might have guessed, I definitely have some things to say about this incident.

First, what's a Palestinian? See Pseudostinians for the origin story of this group [of groups] of Arabs.

Second, even when we team up with non-Jews, it often backfires. And when it doesn't, the concept that Jews are a distinct and separate people goes out the window. Often, the non-Jews end up blaming the Jews, and think better of teaming up with us in the future.

This panel was based on the rights and lands of indigenous peoples. I have already debunked the notion that Jews are indigenous to the Land of Israel (See Debunking the Indigenous Argument.) We are not indigenous. Even if we were, the only concern we should have is what The Almighty wants.

There were times when he did not want us living in the Land of Israel. Now, it is quite clear to me that he does, having performed miracles for us, upon our deciding to performance of the mitzvah (commandment) of conquering the Land. We have not completed the second half of that mitzvah. But, that is another post for another time. In short, the entire Land of Israel was promised to the People of Israel, and only to the People of Israel, by The Holy One, Blessed Be He, and to remove from the Land certain elements. (See Num. 33:50-56; Deut. 7:1-6; Mishneh Torah: Laws of Avodah Zarah and Goyim 10, Laws of Kings and the Wars)

On one hand, it saddens me that this is the state of my alma mater. On the other, why should I care about my previous life in galosh (exile). The message in this video is loud and clear. Unfortunately, Jews' attitude of connection, identification, and loyalty to their countries of residence, that they view Aliyah as giving up and running away. The truth is that these countries outside of the Land of Israel are only supposed to be temporary dwelling places, not permanent homelands.

Our tradition states that 80% of our population remained in Egypt, only 20% making it out into the Sinai Desert.

When I was studying at UCLA in the '80's, during the anti-Apartheid protests and BDS against South Africa, the phrase "Zionist = Racism" showed up on the outside of the door of the Black Students' Union. There was debate and discussion over this phrase, whether it was true or not, and whether the Black Students Union (That's what they called it back then) had protected freedom of speech to display such a phrase publicly.

The natural progression leading up to the violence at this panel began long ago.

The only question now is how long will it take my fellow Bruins, and all of my fellow Jews to wake up, see the writing on the wall, and get on the plane already.

Don't be one of the 80% who gets left behind this time.

No comments:

You Might Also Like...