Tuesday, May 08, 2018

קצת היסטוריה על הנוצרים ה"חברים" של ישראל ועל האג'נדה שלהם / A Little History about Israel's Christian "Friends" and their Agenda

כ"ג לחודש השני תשע"ח
English follows the Hebrew.

קצת היסטוריה על הנוצרים ה"חברים" של ישראל ועל האג'נדה שלהם.

היום תיירים נוצריים מגיעים ארצה למטרות להציג את התמיכה שלהם שירושלים היא עיר הבירה של ארץ ישראל ולעם ישראל לנצח.

יפה, נכון?

אז חשבתם.

אבל מה עוד הם רוצים באמת? לנצר אותנו? ברור,…לבסוף.

בשנה שעברה ראש האירגון ״היובל״ טומי וואלר התנצל על פעילות מיסיונרית שלו בעבר וגם של נוצרים אחרים. אבל בסירטון שיצא כמה חודשים לפני ההתנצלות שלו, וואלר נתפס בו לחשוף את המטרות שלו ועודד שיתוף ליהודים את הנצרות. (ללחוץ כאן כדי לצפות בסרטון באנגלית) אתם מאמינים שוואלר התנצל בכנות?

זה בכלל לא משנה, מפני שהם כבר שינו שיטה שלהם. כמו שעשיו שינה את השיטה והאסטרטגיות שלו כדי לכבוש ולשלוט על האח שלו יעקב אבינו (בראשית כה,כב-לה,כט), הצאצאים של עשיו גם משנים את השיטה והאסטרטגיות שלהם כדי להשיג את אותן המטרות.

תצפו אל הסטון ע״י תומר דבורה.


זה נכון. הנוצרים רוצים להתישב בארץ, ושרי וואלר, אשתו של טומי וואלר, אמרה את זה מפורש בשנת 2009.

לפעם המאה, אני מודיע לכם שניסיוניות לנצר את היהודים המתגוררים בארץ בכלל לא המטרה העיקרית הנוכחית, אלא היא המטרה הסופית שלהם.

יש פעילים נוצריים כבר מתישבים בארץ. ויש אנשי הממשלה ורבנים שמאשרים. והפתרון הסופי של הנוצרים האלה כדי להשיג את שני המטרות שלהם (א׳) להתישב לכבוש את חלק או כל הארץ (ב׳) ולעודד את כל עם ישראל להתפלל ל״אל לא יושיע,״ לאל המזויף שלהם.

חס וחלילה.

והם כבר מצליחים להתחיל להתישב בארץ ואפילו בשיתוף יהודים דתיים.

אירגון "היובל" מביא את תיירים נוצריים לארץ ישראל:
09.05 כ"ד אייר: הר כביר, אלון מורה ואיתמר
10.05 כ"ה אייר: הר הבית, הכותל המערבי
11.05 כ"ו אייר: חברון
15.05 ראש חודש סיון: בית אל. פסגות, מעלה לבונה
18.05 ערב שבת פר' במדבר: אש קודש, שילה
19.05 חג השבועות: חוגגים את חג שבועות. פעם, קראו לחג הזה ״פנטקוסט.״ הפירוש של "פנט" ביוונית "חמש," כמו בחמישה חומשי התורה,...שהנוצרים מסלפים, משמדים, וכופרים בחלק שלה, התורה שבעל פה. מה? אתם חושבים שהנוצרים האלה מתכוונים להתאפק מלהתפלל ל״אל לא יושיע״ (משיח השקר) שלהם?

בכלל לא.


Here is bit of history about Israel's Christian "friends" who, for all intents and purposes, live here in Israel, as well as their agenda.

Unfortunately, there are many of you who are guided by your positive feelings toward the outward actions of these people: their money, their support, but probably most importantly, their love for the Jewish People and their validation of the Land of Israel as the Jewish Homeland.

The above video is for you to use as a tool and distribute to your native Hebrew speaking friends. Those of us from English speaking countries have much more experience in understanding Christian missionaries and their tricks. And so, we must bring these to the attention of our fellow Jews who are not so familiar with such things. Of course, most all of their news and conferences are in English. Even those who do understand English will often miss such information and news, unless they are specifically looking for it. 

Today, Christian tourists are arriving in Israel, with the objectives of showing support that Jerusalem is the eternal capital of the Jewish People, and the Land of Israel.

Nice, right?

But what else do they really want?

To convert us? Eventually. And make no mistake about that.

Last year the head of the Hayovel organization, Tommy Waller, apologized for his past missionary activities, as well as for those of other Christians. In a video which came out months before his apology, Waller went on to reveal his goals and encourage the sharing of Christian concepts and faith with Jews. (Click here for the video) Do you believe that Do you believe that Waller apologized sincerely?

It does not at all matter, because they have already changed their approach. Just as Esau changed his approach and strategies to overpower and control his brother Ya'aqov Avinu (Gen. 25:22-35:29), Esau's descendants [spiritual inheritors] also change their methods and strategies to achieve the same goals.

Watch this video by Tomer Devorah.Now that you have seen the video, you know that Christians want to settle in Israel, and Sherry Waller, wife of Tommy Waller, said it explicitly in 2009.

For the umteenth time, I am telling you that attempts to convert Jews residing in Israel is not their main goal at present, but rather their ultimate goal.

Some Christian activists are already settling in the Land, and with the approval of several government officials. These Christians' "final solution" to achieve both of their goals (1) to settle down to conquer part or all of the Land of Israel and (2) to encourage Jews to pray to the Christian false deity.

God forbid.

And they are already succeeding in one of the goals on their list, and are doing so with help from religious Jews.

The "Hayovel" organization is bringing Christian tourists to the Land of Israel:
09.05 Iyar: Mount Kabir, Elon Moreh, and Itamar
10.05 25 Iyar: The Temple Mount, the Western Wall
11.05 26 Iyar: Hevron
15.05 Rosh Chodesh Sivan: Beit El. Psagot, Ma'aleh Levona
18.05 Erev Shabbat Parashat Bamidbar: Eish Qodesh, Shiloh
19.05 Shavuoth: Celebrating Shavuot. Once, they called this holiday "Pentecost," pent meaning five in Greek, as if the Five Books of the Torah, ... the Torah which Christians distort, destroy, and deny part of, the Oral Torah. What? Do you actually believe that they will not pray to their false deity on this day, of all days?

Guess again.

2 comments:

Unknown said...

JEWS HAVE NO FRIENDS.

RUVY KOSSOVER

Esser Agaroth said...

You still involved with Root and Branch?

Do you accept the halakha that the Land of Israel, under ideal circumstances has been promised to Israel, and no other people?

Do you accept the halakha that Muslims and Christians would not qualify as Bnei Noah, and thus not as Gerei Toshav? (The simply answer is that they are Koferim in one way or another).

The only "friend" we need is the Holy One, Blessed Be He, and certain no non-Jews, if we are going to compromise the Holy Torah, such as allowing Evangelical Christians essentially to settle here.

It is high time we stop being co-dependent on what non-Jewish think of us, and focus on what we think of ourselves, and dare I say, what the Almighty thinks of us.

You Might Also Like...