Thursday, December 13, 2018

הקשר בין חג המולד לחג סאטורנליה / The Christmas Connection to Saturnalia

ה׳ לחודש העשירי תשע״ט
English follows the Hebrew.
סאטורנליה (ויקיפדיה)
סאטורנליה (בלטינית: Saturnalia) הייתה הפסטיבל שצוין בלוחות השנה הרומאיים ב-17 בדצמבר, חגו של האל הרומאי סאטורנוס. הסאטורנליה הייתה מחגי רומא הידועים ביותר – ואולי אף הפופולרי שבהם: המשורר הרומאי קטולוס קרא לו "סאטורנליה, הטוב שבימים!"‏ (Catulus 14.15). החג צוין במרחב הפומבי וכן במרחב הפרטי, ואופיין באווירה חגיגית ושמחה: בתי המשפט ובתי הספר היו סגורים, נהגו לצאת לקניות ומותר היה להמר בפרהסיה. חופש הביטוי הותר לכל אדם, ובעיקר לעבדים. בנוסף, בחג נהוג היה להעניק מתנות אחד לשני, ואחד ממנהגי החג הידועים ביותר היה היחס השווה בו נהגו בעבדים באותו יום. החג צוין גם בתקופת האימפריה, ונראה כי שמר על פופולריות עד המאה החמישית לספירה – כאשר נטמע בחגיגות הנוצריות לציון השנה החדשה וחג המולד....

...בעבור האזרח הפשוט, הסיבה השנייה בגינה פתיחת המקדש הייתה משמעותית הייתה העובדה שהוא הכיל את אוצר המדינה. מעבר לכך, נערכו מספר פרקטיקות דתיות ביום החג, בהן הקרבת קרבן במקדש ובפורום, ולאחריו סעודה שאליה, באופן חריג, כלל הציבור יכל להצטרף, ולא דרשה את הבגדים הרשמיים אשר נדרשו להעלאת הקורבן עצמו. הטקס הדתי הסתיים בקריאה "Io Saturnalia" ("הידד סאטורנליה").

החג התבטא גם במרחב הפרטי. כאמור, אדוני הבתים סיפקו לעבדים ארוחה שווה לארוחה שלהם, אכלו יחד איתם ואולי אף חיכו להם להתחלת הסעודה, וחלק זה של החג היה המרכזי ביותר בציונו; בנוסף, כל משפחה בחרה "מלך מדומה" (Saturnalicius princeps), כמנהיג החגיגות הביתיות. מעבר לאלה, אחת המסורות הידועות יותר של החג הייתה חלוקת מתנות, ככל הנראה מיד לאחר הסעודה. כך, המנהג נע בין הענקת מתנות לחברים (נרות שעווה, cereti) ולילדים (בובות חימר, sigillaria), ועד למתן מתנות לנשים ואף לעבדים.
עשר אגורות (2¢):
התאריכים של חג סאטורנליה נמצאת באמצע עד סוף חודש דצמבר. מבחינת אסטרולוגיה זה הגיוני. מזל גדי (22 דצמבר - 19 ינואר) הוא "נשלט" על ידי כוכב הלכת סטורן (שבתאי), שלא לדבר על צירוף מקרים של היפוך החורף ואת ראש השנה הלועזי. סאטורן (קרונוס ביוונית) היה האל של הזמן, כלומר הביטויים "אבא זמן״ ו-״בייבי השנה החדשה" [הלועזי] 31 דצמבר / 1 ינואר.

אבל, יצרו השיגו את מנהגי חג המולד מדתות ותרבויות שונות הקיימות לפני קיום חג המולד, ולא רק מן הרומאים. בעצם מקורות של כל מיתולוגית הנצרות נמצאים בדתות ותרבויות שונות הקיימות לפני הנצורת (ללחוץ לצפות את הסרטון הזה באנגלית).
...חופש הביטוי הותר לכל אדם, ובעיקר לעבדים. בנוסף, בחג נהוג היה להעניק מתנות אחד לשני, ואחד ממנהגי החג הידועים ביותר היה היחס השווה בו נהגו בעבדים באותו יום (ממש כמו "יום הקופסאות" ב-26 בדצמבר באנגליה של היום) .
למרות תנועה מתמשכת של נוצרים כדי להסיר את ההיבטים הפגאניים מחג המולד, כמו עץ ​​חג המולד עצמו, עבודת אלים מזויפים היא עבודה זרה. יש דתיים לאומים מתיחסים את הנוצרים כאלה, למשל האבנג׳ליקלים, כשונים מהנוצרים של פעם. כמובן, זהו מגוחך, מפני שהנוצרים האלה לומגדים ומאמינים באותם ספרי המיתולוגיה ופוליטיקה סוציאלית כדי להצדיק את אמונתם באל מזויף, ובמשיח שקר.
From Wikipedia, the free encyclopedia

Saturnalia was an ancient Roman festival in honour of the god Saturn, held on 17 December of the Julian calendar and later expanded with festivities through to 23 December. The holiday was celebrated with a sacrifice at the Temple of Saturn, in the Roman Forum, and a public banquet, followed by private gift-giving, continual partying, and a carnival atmosphere that overturned Roman social norms: gambling was permitted, and masters provided table service for their slaves....

...Although probably the best-known Roman holiday, Saturnalia as a whole is not described from beginning to end in any single ancient source. Modern understanding of the festival is pieced together from several accounts dealing with various aspects. The Saturnalia was the dramatic setting of the multivolume work of that name by Macrobius, a Latin writer from late antiquity who is the major source for information about the holiday. In one of the interpretations in Macrobius's work, Saturnalia is a festival of light leading to the winter solstice, with the abundant presence of candles symbolizing the quest for knowledge and truth. The renewal of light and the coming of the new year was celebrated in the later Roman Empire at the Dies Natalis Solis Invicti, the "Birthday of the Unconquerable Sun", on 23 December. Although we are now led to believe that Saturnalia is the holiday, in which people, during the winter, conserved the kindling of mother nature by bringing evergreens into their home.

The popularity of Saturnalia continued into the 3rd and 4th centuries AD, and as the Roman Empire came under Christian rule, many of its customs were recast into or at least influenced the seasonal celebrations surrounding Christmas and the New Year.
Esser Agaroth (2¢):
The placement of Saturnalia in mid to late December makes sense astrologically, as the sign of Capricorn (December 22 - January 19) is "ruled" by the planet Saturn, not to mention the coincidence of the Winter Solstice and the secular New Year. Saturn (Gr.: Chronos) was the god of time, ie. "Father Time/Baby New Year" December 31/January 1.

But, Christmas customs have actually been borrowed stolen from many different religions and cultures, coming before it, and not just from the Romans, just like Christianity mythology itself was borrowed.
...public banquet, followed by private gift-giving, continual partying, and a carnival atmosphere that overturned Roman social norms: gambling was permitted, and masters provided table service for their slaves (ie. England's Boxing Day on Dec. 26)
Although there has been an ongoing movement of Christians to remove the pagan aspects from Christmas, such as the Christmas tree itself -- as if worshiping a false deity wasn't pagan -- prompting "religious" Jews to view them as fundamentally different than the Christians of old. This is, of course, is ridiculous, as these Christians use the same mythological and sociopolitical texts to justify their belief and worship of, a false deity.

No comments: