Friday, December 06, 2019

אנטישמיות היא חלק של תרבות המערבית / Antisemitism is Woven into Western Culture

ערב שבת קודש פר׳ ויצא תש"פ
English follows the Hebrew.
The Jewish Press דעה: אנטישמיות שזורה בתרבות המערבית
לא קשה להוכיח כי אנטישמיות היא מעורבת וחלק חשוב בתרבות המערבית. זה שונה בתכלית מלהצהיר שכל האירופאים הם אנטישמים, אבל המנהיגים המערביים כמעט אף פעם מודים במציאות הזו על התרבויות שלהם. (המשך) 
ד"ר מנפרד גרסטנפלד, 30/10/19
עשר אגורות (2¢):
במאמר הזה ד"ר גרצנפלד מספר לנו על דוגמאות של האנטישמיות. ואולי כן חשוב להזכיר לעצמנו את המקרים הללו ואת מספרם העולה.

בכל זאת העובדה שאנטישמיות שזורה בתרבות המערבית ידועה כבר מאות שנים, למרות הכחשת עם ישראל על המצב האמיתי במשך הדורות.

אפשר לסכם את העובדה שאנטישמיות ממש מעורבת בתרבות המערבית במשפט אחד שמלמד רבי שמעון בר יוחאי:

עשו שונא ליעקב.

ולכן הביטוי ״שונא יהודים״ יותר מדויק מהביטוי ״אנטישמיות.״

יש הרבה פנים לעשו ולכן הצאצאים שלו מיוצגים בעולם הזה בדרכים שונות ומגוונות, על ידי הנוצרים המחמרים, הפרוגרסיבים האירופיים ,האוהבים את החופשיות, וכל כך הרבה קבוצות אחרות בין השניים.

הנוצרים טוענים הבכורה ושהם היורש האמיתי של הקב"ה במקום ישראל. הטענה הזו מקבילה לטענת הבכורה של עשיו למרות שהוא מכר אותההנוצרים טוענים הבכורה ושהם היורש האמיתי של הקב"ה במקום ישראל. הטענה הזו מקבילה לטענת הבכורה של עשיו למרות שהוא מכר אותה ליעקב. הנוצרים נותנים להרגשות שלהם להדריך אותם. הם כבר כופרים בתורה שבעל פה, ומחליטים לפרש את תורה שבכתב לפי הרצון שלהם. אתם זוכרים את מדרש האגדה שבו עשו שאל את האב שלו יצחק מה ההלכה של מעשר המלח? עשו נראה כצדיק בעיני האב שלו, אבל בעצם לא אכפת לו, ופשוט עשה את מה שהוא רצה. הוא לא נימול ביום השמיני לחייו, בגלל חשש סכנת נפשו. ואז הוא מעולם לא הספיק להימול. זאת אומרת, הוא מעולם לא נכנס לברית; הוא מעולם לא התחייב לחיות כפי רצון הקב״ה אלא לפי רצונו.

הפרוגרסיבים ככה נקראים גם עושים את מה שרוצים לעשות לעשות, וכשהם רוצים, ולא מעוניינים לשמוע שום דבר הנוגד את הדעות שלהם. הם פשוט גלויים יותר מהנוצרים בכוונה שלהם. ריכוז העצמי (האנוכיות) של דור המילניאל, על מה שאנחנו שומעים הזמן עכשיו, הוא בכלל לא דבר חדש. אשפר למצוא את זה ביהירות, בגאותנות, וברצון מערב העולם להרוס את גבולות בין כל המדינות בעולם, החל מדינות הכובשים היוצרים גבולות לעמים הילידים המשוחררים מהם ועד הגלובליסטים של היום הדורשים לקבור בבית עלמין את תפיסת הלאומיות.

ההוללות של עשו ושל הצאצאים שלו מופיעה בתורה שבכתב וחז״ל מפרטים את המעשים האלה (ב״ר, וכו׳). רומא יצאה מעשו, ואחריה כל גלגוליה השונים במערב (מלבי״ם): האימפריה הרומית הקדושה , האימפרי האוסטרו הומגרית האיחוד האירופאי, ארה״ב וכו׳. חגיגת בַּכְּחָנַלְיָה והאורגיות של רומא וכיוצא בם גוררו ל"אהבתם החופשית "של המתקדמים ו"אני אלך לפי הרגשות שלי ואעשה את מה שאני רוצה".

עשו רוצה להשיג את בכורתו בחזרה, או איתנו כשעשו הזמין את יעקב להצטרף אליו ולגור איתו בהר שעיר (בראשית לג,יב), או בלעדינו לפני שהוא מכר אותה ליעקב במחיר של תבשיל עדשים, לסיפוק המיידי (בראשית כה,כט-לד).

הנוצרים החליטו שארץ ישראל היא שלהם (חו״ח), או איתנו או בלעדיו, ומתגנבים ליהודה ושומרון, באמצעות שירות התנדבות בצה"ל, דרך סבא יהודי אחד כביכול, באמצעות נישואי תערובת ועוד. הם מכחישים בפומבי שהם הצאצאים אפילו הצאצאים הרוחניים של עשו ואפילו יצרו איזו שטויות, ו, וטוענים שהם מעשרת השבטים האבודים, ובכך זכאים לשטח שהיה בעבר מלכות ישראל (הממלכה הצפונית).

זה לא מפתיע, שכן הנוצרים תמיד שינו אסטרטגיות בכל פעם שהאסטרטגיה הנוכחית שלהם לא לא מצליחה. תחילה עשו התכוון לרצוח את יעקב (בראשית כז,מא), כמו במסעי הצלב, באינקוויזיציות ובפוגרומים שונים. עם זאת, בסופו של דבר, עשו מנשק [או מנשך?] את יעקב (בראשית לג,ד), ממש מקביל ל"אהבה" הנוצרית האוונגליסטית ומימונם הזורם כנחל לתוך כיסי ישראלים.

ומה עם היהודים? היהודים הימניים כביכול מצדיקים את דעתם הנראה דרך להתעמלם מהצהרת חז״ל שיעקב ועשיו (התלמוד הבבלי, מסכת מגילה ו,א: ״ירושלים וקיסרי״) לעולם לא יכולים להיות השלטונים באותו הזמן.

היהודים השמאלנים הם פשוט ממשיכים להתבולל. למרות שהם ממשיכים להלחמם נגד התורה, שהם קוראים אותה ״המאבקם למען חירות ודמוקרטיה,״ דרך הכנסת כמה שיותר גויים לישראל (עובדים זרים, מסתננים, וכו׳), הם בסופו של דבר ייכשלו. או הם יתעוררו לראות את האמת, או הם יברחו באמצעות דרכונים שלהם ממדינות אחרות, או פשוט ייעלמו.

Jewish Press Op-Ed: Antisemitism is Woven into Western Culture
It is not difficult to prove that antisemitism is an integral part of Western culture. This is radically different from saying that all Europeans are antisemites, yet Western leaders almost never admit this reality about their cultures. (cont.)
Dr. Manfred Gerstenfeld , 30/10/19 
Esser Agaroth (2¢):
Dr. Gertsenfeld provides examples of Antisemitism in this piece. And perhaps it is important to remind ourselves of these incidents and their number.

But the fact that antisemitism is woven into Western culture has been known for centuries, no matter how much and how often Jews regress into their state of denial about this.

The fact that antisemitism is woven into Western culture can be summed up in one rule taught by Rabbi Shimon bar Yochai:

עשו שונא ליעקב.
Esau hates Jacob.

You can see how the term "Jewish Hatred" is much more precise than "AntiSemitism."

Esau has many faces and so his descendants are represented on this earth in many different ways, by the co-called right-wing Christians, the free-love European progressives, and so many others groups in between these two.

Christians claim The Almighty's grace over the Jewish People. This parallels Esau claiming his birthright back from Jacob. They follow their feelings, having rejected much of the Torah, and deciding for themselves what the rest of it means. Remember the midrash of Esau asking his father Isaac the rule for separating tithes from salt? Esau feigns righteousness, but is actually ignorant, and just does what he wants. He was not circumcized on his eighth day of life, due to heath concerns. Then he never bothered to be circumcized later in life. In other words, he never entered the covenant; he never fully committed to living the life The Almighty intended for him.

The progressives, on the other hand are also concerned with doing whatever they want, whenever they want, and will not hear any opinion counter to their own. They are just more overt about it than the Christians. The Millennial self-centeredness we hear about all the time now, is actually nothing new. We find it in the arrogance and boundary-destroying West, from the conqueror nations drawing boundaries for the now liberated indigenous peoples to the Globalists demanding to hammer the nails into the coffin of Nationalism.

On a more personal level, we have several reports of the sexual shenanigans of Esau and his descendants, both within the Written Torah, Bereishith Rabba, and elsewhere. Rome came out of Esau, followed by all of its various incarnations in the West. Rome's Bacchanalia and orgies were the precursors of the progressives' "free love" and "I'll follow my feelings, and do what I want" attitude.

Esau wants his birthright back, either with us, as Esau invited Jacob to join him (Gen. 33:12), or without us, before he gave it up for a bowl of stew, for his immediate gratification (Gen. 25:29-34).

The Christians have decided that the Land of Israel is theirs, with or without us, sneaking into Yehudah and Shomron (Judea and Samaria), through volunteer service in the Israeli Defense Forces [IDF], through their lone, supposedly Jewish grandparent, through intermarriage with Jews. You name it. They have even concocted some nonsense, publicly denying their descendency from Esau, claiming they are from the lost Ten Tribes, and thus entitled to the territory which was once the Northern Kingdom of Israel.

This comes as no surprise, as the Christians have always just changed strategies whenever the current one wasn't working. First Esau tries to kill Jacob (Gen. 27:41), as in The Crusades, Inquisitions, and various pogroms. Yet, eventually, Esau kisses him (Gen. 33:4). Enter Evangelical "love" and ever flowing funding.

And what about the Jews? The so-called right-wing Jews apparently rationalize away the Talmud's statement that Jacob and Esau (TB Megillah 6a, Jerusalem and Qaesari) can never be in control at the same time.

The left wing Jews,...well,...can you spell A-S-S-I-M-I-L-A-T-I-O-N? These include both roped in Jews, as well as those who think they are Jewish, but really aren't. Although they continue their war against Torah, which they called their fight for freedom and democracy, by bringing as many non-Jews into Israel as possible, they will eventually fail. They will either wake up to see the truth, run away using their foreign passports, or just disappear.

*********
Read more about Esau in The Twins at Tomer Devorah, and in her Motzai-Shabbat Follow-up to Parashat Toldot.

2 comments:

Unknown said...

Bs''d

''They will either wake up to see the truth, run away using their foreign passports, or just disappear.''
Amen to that! May it be now!

An eye opener said...

Radical Farrakhan-nists and Fee-Palestine bigots:

Do Brown, Black matter...if they're Israelis?

BLACK, BROWN, WHITE, YELLOW ISRAELIS

Since color has become a language somehow, and anti Israel bigots distort, then let's remind, most Israelis are "brown," in terms of stats. You have also many Ethiopian Jews.

No wonder the propagandists will never show democratic multiracial Israel in day to day lives.

Or elaborate on anti-black racism in the Goliath Arab world. Though all non Arabs have been through racism in that world.

SECURITY VS RACISTS

But of course Israeli security concerns are just that. Unrelated to any "color" or "race." Actually, speaking of racism, yes, Arab Muslim attackers target only Jews. Talk about real racism.

BACKGROUND ON HIJACKING TERMINOLOGY

True, hijacking of term 'it's racism," is as old as Palestine propaganda emerged by holocaust denier Issa Nakhleh who began in June-17-1949 the "like the Nazis and worse than nazis" line (and by Nov-14-1972 said all 6,000,000 were alive and Hitler "didn't" kill, and represented 'Muslim Congress' at Holocaust deniers convention in 1981), then picked up in 1960 by Nazi Tacuara saluter Ahmad Shukairy who by Oct-17-1961 added that garbage-touch apartheid slur too and questioned Catholic Uruguayan rep. Enrique Fabregat's loyalty, stating because he's (supposedly) a Jew. And both, of course were Hitler's ally ex-mufti Islamic leader al-Husseini avid fans. With Shukairy his aide.

Speaking of ex Mufti's admirers... Sufi Abdul Hamid, infamous 'Black Hitler' in NY who called to drive out Italians and Jews in the 1929-30, was also his admirer.

RE FARAKHANNISTS & FAKE "PRO-"

One might begin to argue there is such a thing as "pro Palestine", (only) when Farrakhan linked Ilhan Omar / Linda Sarsour / Rashida Tlaib will have a routine of decrying Arab Muslim suffering when it's not in context of Israel (who has been facing existential threat ever since) but suffering when by Arab Muslim entities. One would then hear about a real en-masse massacre. Such as hundreds of thousands in Syria, current example. And if they begin to do anything along the line, then no lip service please. But with that same "passion" as in fake "sympathy" played at the 'other' case.

The absentee reason is clear. Self explanatory. Because pro Palestine is a cover for anti Israel and often anti ALL Jews.

A note re L Farrakhan, that guy with his "blue eyes are the devil," when he uttered his "termites" venom, his genocidal hint was clear under the veil. For more about Dehumanization in radical Islamic Arab or even mainstream racist "Palestinian" education and sermons, search for "apes and pigs, Palestinians". Or see PalWatch and MEMRI.

You Might Also Like...