Sunday, April 17, 2016

קטין הנחקר בשב"כ פונה למרכז רפואי: מה עכשיו?/?Shabak Interrogated Youth Rushed to Hospital: Now What?

י' לחודש הראשון תשע"ו
הקול היהודי: קטין הנחקר בשב"כ פונה באופן דחוף למרכז רפואי
ז' ניסן התשע"ו 15.04.2016 
משפחתו: "כעת החשש כי הוא מעונה הופך מחשש לוודאות. אנו קוראים לכל מי שבידיו לעשות משהו. מדובר הפיקוח נפש של ממש" קטין יהודי הנחקר בימים האחרונים בשב"כ ונמצא תחת צו מיוחד המונע ממנו מלפגוש בעו"ד פונה באופן דחוף ממתקן השב"כ למרכז רפואי וזאת בעקבות בעיה רפואית דחופה.

גורמי החקירה הודיעו למשפחתו לפני זמן קצר (שישי) כי הוא מובהל ברגעים אלו למרכז רפואי החוקרים סרבו בשלב זה לאפשר לבני המשפחה ללוותו ולפגוש בו.

עו"ד עדי קידר מארגון חוננו אשר פנה בבקשה דחופה לגורמי החקירה כי הקטין יקבל את זכויותיו מכח חוק וינתן לו להיות מלווה בידי נציג מטעמו למרכז הרפואי מסר כי "הזילזול בזכויות הנחקרים עולה מדרגה לזילזול גם במצב בריאותם. אנו רואים בחומרה את העובדה שעל אף הקושי הרפואי שהתגלה עדיין ממשיכה החקריה האינטנסיבית והסרוב לאפשר לבני משפחתו ולעורכי דינו לפגוש בו".

בני משפחתו מסרו כי "לקחו לנו ילד בריא וכעת הוא מובהל לבית החולים. כעת החשש כי הוא מעונה הופך מחשש לוודאות. אנו קוראים לכל מי שבידיו לעשות משהו. שלא יחריש. מדובר הפיקוח נפש של ממש", אמרו.
עשר אגורות (2¢):
הדבר היחיד שמפתיע לי מהאירוע הזה הוא שדו״ח האירוע מופיע בחדשות. למה האירוע הזה מופיע בחדשות?

או אפילו לשב״כ לא היה הכוח למנוע את זה מלהגיע לתקשורת, או מופיע בחדשות בכוונה. זה או זה, אותה התוצאה יוצאת, ניסיון להפחיד את נוער הגבעות,...או אולי כדי להתגרות בהם.

כשהרבה יהודים מרגיזים, יש יהודים שמזדהים כדתיים ציונים ש ״הפושעים האלה לא הילדים שלנו.״ דתיים, באמת?!

אני לא מופתע שהם לא נותנים להורי הקטין לראות אותו. ואין צריך לומר שהם לא נותנים לעורך הדין שלו לראות אותו.

כשכמה הישראלים הוא כועס בגלל זה, יש הרבה "דתיים הציונים" מעדיפים לההציר: ״׳הבריונים׳ האלה הם לא הילדים שלנו." הם הציונים אבל הם באמת הדתיים?! בואו נראה אם חברי הציבור הדתי-הלאומי יתעוררו בגלל זה, או אם הם ימשיכו להאמין שהם חיים במדינה דמוקרטית.

אני בכלל לא אופטימי. אני חושב שלממשלת מדינת ישראל יש הרבה בטחון עצמי שהיא עדיין יכולה לעשות לאזרחים שלה את מה שהיא רוצה לעשות.

Jewish Press: Jewish Minor Under Shabak Interrogations Rushed to Hospital
David Israel, April 15th, 2016 
A Jewish minor who was picked up by Shabak for interrogations a few days ago, without seeing an attorney or his family, was rushed to hospital Friday afternoon from the Shabak facility. He is suffering from urgent medical complications.

His family has issued a statement saying, “Now the suspicion that he was being tortured has become a certainty. We call on anyone who can do anything to help. It is a matter of life and death. They took from us a healthy child and now he is being rushed to hospital.”
The Shabak informed the family that their child was being rushed to a medical center but interrogators refused to permit his parents to meet or accompany him. 
Attorney Adi Keidar of legal aid society Honenu whose appeal to let the minor be accompanied by a parent was rejected, said that “the contempt for the right of people under interrogation has gone up a notch to a contempt for their state of health. We view very seriously the fact that despite the medical complications the intensive interrogation persists as does the refusal to permit family or an attorney to see him.”
Esser Agaroth (2¢):
The only thing which surprises me by this event is that it made the news. And why did it make the news?

Either the Shabba"k (ISA) did not even have the power to prevent it from reaching the news. Or it reached the news on purpose. Either way, the result is the same, an attempt at intimidating the hilltop youth,...or perhaps to provoke them.

I am not surprised that they would not allow the child's parents see him. Needless to say, they would not allow his lawyer to see him.

While some of the Israeli public is outraged, many "Religious Zionists" still maintain that "these 'hooligans' are not our children." Religious Zionists, indeed! Let's see if the national religious public will ever wake up, or if it will continue to believe they live in a democratic country.

I am not optimistic. Rather, I believe that the State of Israel's government is very confident that it can still whatever it wants to its citizens.

5 comments:

Devorah Chayah said...

I wish we had the numbers to shut the country down until they are all released, but I know that's a pipe dream. :-(

DS said...

Do you have any idea in which hospital he is? I am a doctor, I could go speak to the doctors there, try to get some information? I would go there, if it is J-m.

Murderers. My G-d.

When will Hashem come to our rescue, PLEASE!

Neshama said...

What a travesty, and a so-called Jewish State! How they will be punished for their wickedness. Must be that the perpetrators are NOT Jews. Couldn't be. I'm with Devash in her comment.

Esser Agaroth said...

Devash, Yeah, I know. :-(

DS, I have no idea. There are links embedded in this post, and here, to Honenu. Perhaps you could call and offer your assistance.

Neshama, That's an interesting debate. Erev Rav = Jews? is one question. And there are also those, such as apikoursim and koferim, among others who are not included in Klal Yisra'el. Many want to talk about the concept of tinoq shenishba, and this minion class maybe just that. But, their bosses are another story entirely.

DS said...

Thanks for the good idea, Esser Agoroth.

This country is becoming so evil, now they have also indicted that perfectly innocent soldier. Satan rules in Israel, no doubt. The question is, what is it WE can do to counter the evil, it is simply overwhelming.
Chag Sameach.

You Might Also Like...