Monday, October 03, 2022

המאבק נגד חג הסוכות / The Battle Against Sukkoth

ח׳ לחודש השביעי תשפ״ג
English follows the Hebrew.
מערכת אשדודס 02.10.22

שוק ארבעת המינים שפעל בשנים האחרונות ברובע ז' לא יפעל השנה. כל הפרטים על ההחלטה לבטל את קיום השוק

מכירת ארבעת המינים - בבתים ובחנויות, במקלטים ובחצרות, אך לא בשוק: אם לא שמתם לב עד כה, אזי השנה לא יפעל שוק ארבעת המינים ברובע ז'. מכירות ארבעת המינים לא יתקיימו שוב במקום אחד, אלא יפוזרו בכל חלקי הרובע.

ל'אשדודס' נודע כי הסיבה לאי הפעלת השוק, שקיים מזה יותר מעשור והוא הפך להצלחה, היא כחלק מהפקת לקחי אסון מירון, שהובילה בין היתר להחרפת הקריטריונים להפעלתו על ידי חברות הביטוח, כך שהתנאים הוחמרו, מה שהקרין אף על מחיר הפעלתו.

הדבר פוגע קשות בתושבים וכך גם בסוחרים שככל הנראה צפויים לראות ירידה במכירות. אך כפי שאנו מדווחים, על אף הנסיונות שנעשו להשגת אישורים, התברר כי השוק אינו עומד בתקנים העדכניים ולכן אין אפשרות להפעילו.

כתוצאה מאי הפעלת השוק לא תופעל ברובע ז' "סוכת ההוראה" של המועצה הדתית, והסוכות שיופעלו בידי המועה"ד הן רק ברבעים ג' וכן ברובע ב' - שם קיים שוק ארבעת המינים המסורתי.

עשר אגורות (2¢):
אולי אתם אומרים: 
״יש להם עוד שוק. אז מה הבעיה?״
או ״על חברות הביטוח לקבוע את המחירים והדרישות. אין מה לעשות.״

מי שאומר דברים כאלה כנראה הוא רובוט שעבר את שטיפת המוח של מערכת החינוך הממלכתית בהצלחה!

בשעת אסון מירון חצי מיליון נמצאו בהר. אבל שוק ארבעת המינים הוא רק מקום די קטן.

בתשעה באב דאגו על אלפיים יהודים בהר הבית למרות מאות אלפי ערבים.

בנוסף כתוב בכתבה של ערוץ 7 (באנגלית למטה) שעוד שוקים בערים אחרות גם לא יתקיימו.

כמה יהודים לא יקיימו את מצוות של חג הסוכות בגלל המרחק מבתיהם לסוכות ציבוריותמ ארוך מדי?

עודה פעם נראה שהממשלה בעצם לא מגנת עלינו מסכנה אלא מתרצת את המאבק הממושך שלה נגד התורה ושומריה.

שוק ארבעת המינים בבני ברק
Four Species Sukkoth Market, B'nei Braq
Dr. Avishai Teicher via the PikiWiki - Israel free image collection project
Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Arutz 7: Where did the Four Species markets disappear to?
Popular Four Species market in Ashdod won't operate this year - here's why.
Israel International News, Oct 3, 2022

In some haredi cities, there will not be a large Four Species market this year, following lessons learned from the Meron disaster.

The Four Species are used during the holiday of Sukkot (the Festival of Tabernacles), and traditionally, prior to the holiday, special marketplaces are set up to allow customers easy access to a large number of vendors at once.

One of the most popular Four Species markets was the one in Ashdod's Quarter 7. Sources in Ashdod have said that as part of the lessons learned from the Meron disaster, insurance companies have tightened criteria, dramatically influencing the cost of operations.

"Despite the attempts which were made to obtain permits, it became clear that the market does not meet the updated requirements and therefore we are unable to operate it," a local haredi news site reported.

"As a result of not operating the market, Quarter 7 will not operate the Religious Council's 'guidance sukkah,' and the sukkahs which will be operated by the Religious Council will only be located in Quarter 3 and Quarter 2 - where there is also a traditional Four Species market."
Esser Agaroth (2¢):
Maybe you are saying:
"They have another market. so whats the problem?"
or "Insurance companies determine their own prices and requirements. What is there to be do."

Whoever says such things is most likely some sort of robot who has been successfully indoctrinated by the State education system!

During the Meron disaster half a million were there, on a mountain. In contrast, a Sukkot four species market is a fairly small space.

On Tisha B'av Fast they were worried about two thousand Jews ascending the Temple Mount, in spite of the already hundreds of thousands of Arabs.

The report in Hebrew from Ashdodnet cited above adds: "This severely affects the residents as well as the merchants who are likely to see a decrease in sales."

How many Jews will not observe the mitzvah of Sukkot because the distance from their homes to public Sukkots is too long?

Once again, it seems the Israeli Government is not actually trying to protect us from danger. Rather it is making excuses for its continued battle against the Torah and those who keep it.

2 comments:

Neshama said...

I just don’t understand what is going on here?
Why are insurance companies involved?
Why cannot the people have a sukkah market??

Esser Agaroth said...

Apologies for any lack of clarity. Insurance companies may be concerned about so many people crowded into a particular area.

If only one person is allowed into 5 sq. m. that maybe considered "safer" that one person per 1 sq. m.

Inspectors (adjusters) have to come in and inspect the stability of any structures built, even if they are temporary, etc.

I think the anti-Torah attitude is just disguised as legitimate excuses.

I also believe this emphasizes the narrative that the tragedy in Meron was the fault of religious Jews, and not of the police. I have heard from witnesses who were there that they believe it was the fault of police.

You can also see the lack of persecution of Arab Muslims over crowding. Differential treatment,...as usual.

You Might Also Like...