Sunday, October 02, 2022

האם אנשי ״וווֹק״ הם הפרושים החדשים? / Are the Woke the New Pharisees?

ז׳ לחודש השביעי תשפ״ג
English follows the Hebrew.
WND: האם אנשי ״וווֹק״ הם הפרושים החדשים?
בלעדי: ג'רי ניוקומב נזכר במאותתי-סגולה שהתעמתו עם יש"ו*
מאת ג'רי ניוקומב, 20 בספטמבר 2022

"...הפרושים היו מאותתי-סגולות של ימיהם. למעשה, ההמון הווֹק*** הם הפרושים של ימינו. הם אוהבים שמתייחסים אליהם כאנשים שמרחמים, ללא כל אי הנוחות שרחמים דורש בפועל. "
*יש״ו: הנוצרים קוראים לו ישו. אנו קוראים לו ״אותו האיש״ או יש״ו - ראשי טיבות: ״ימח שמו וזכרו״.
**וווֹק: (סלנג אמריקאי) אדם המודע לסוגיות חשובות, בעיקר בנושאי גזענות וצדק חברתי.

עשר אגורות (2¢):
הפרושים מוצגים על ידי הנוצרים בספרותם כיריבים (קוצים שבצדיהם כביכול). לפי כתבת דעת זה היחס הזה אליהם ממשיך.

אני שואל את עצמי איך הנוצרים של היום יכולים לשנות את דעתם בקלות כל-כך. הרבנים בימינו הם היורשים של הפרושים. אפשר לומר שהם הצאצאים הרוחניים שלהם.

היום רבנים פוסקים דיני תורה ממש כמו הפרושים שהיו בסנהדרין. היום יש להם יותר חקירות, ספרים, ומאמרים מפורסמים ע״י הגאונים, הראשונים, האחרונים וכו׳.

בעצם הנצרות התחילה כמרד והפכה להיות תנועה חברתית-פוליטית. המייסדים היהודיים. הם המינים שבגללם רבן גמליאל ובית דינו התקינו את ברכת המנים והוסיפו לתפילת שמונה עשרה:
״[לַמִּינִים וְ]לַמַּלְשִׁינִים אַל תְּהִי תִקְוָה...״

הנוסח המקורי ״למְּשׁוּמָּדִים אַל תְּהִי תִּקְוָה...״ צונזר ע״י הנוצרים.
המנים האלה דחו את התורה שבעל פה כמו דחו הצדוקים. בסופו של הדבר הם הצליחו לזרוק את עול השמים מעליהם וגם מהמון באוכלוסיית העולם.

במשך היסטוריה הנוצרים התאימו את האסטרטגיות שלהם לפי הצורך, כדי לכבוש את עם ישראל, במקביל לשיטות של עשיו, אב עולם המערב, בכל ניסיונותיו לגבור על אחיו יעקב אבינו.

עשיו התנהג כצדיק בפני אביו יצחק. ואחר כך הוא יצא לעשות את כל מה שהוא רצה. עשיו מעולם לא עבר ברית מילה (אפילו בני ישמעאל עושים עד היום). עשיו לא נדבק לתורה ברצינות. הוא ויתר על הבכורה ליעקב תמורת קערת עדשים. הוא רדף אחרי יעקב אחיו כדי לרצוח אותו. ואז הוא הגיע אליו, נישק אותו ורצה שהם יתחברו יחדיו.

להתחבר אלינו הוא השינוי האחרון באסטרטגיה של הנוצרים. המטרה הזו אפילו נזכרת בספרי הדת שלהם. ועכשיו הם "מנשקים אותנו" ורוצים להתאחד איתנו.

ההסבר הזה על שינוי הדעת של הנוצרים. גיורת צדיקה העירה לי שהנוצרים הם לא היחידים שהשתנו. ממקור ראשון היא מכירה את האסטרטגיות הנוצריות היטב. בעצם הנוצרים לא השתנו כל-כך. אלא הרבנים, החברים של הנוצרים, הם השתנו.

אני לא מדבר על הרבנים הפועלים נגד הפלות ונישואין חד מיני יחד עם השכנים הנוצרים שלהם בארה"ב ובעוד מקומות בחו״ל.

אלא אני מדבר על הרבנים המעורבים עם הפעילים הנוצרים הציוניים כביכול למען ישראל.

רבים מהרבנים שפועלים יחד עם נוצרים הם נראים שעוד מעט יקבלו את תורתו של אותו האיש (יש״ו). וזה מבדיל אותם מהפרושים שדחו את טענותיו המגוחכות של נביא-משיח השקר הזה.

אבל אני טוען יש עוד סיבה הרבנים האלה נמשכים לנוצרים כאלה.

אנחנו היהודים גורשו ממדינות, התקבלנו בברכה במדינות אחרות, ואז בסופו של דבר גם גורשו מהמדינות שקיבלו אותנו. קיבלנו מכות, רדפו אחרינו, עינו אותנו, רצחו אותנו, ולא מזמן כלואנו במחנות כדי לייעל את תהליך הרצח.

הרבה מהרבנים הנמשכים לנוצרים כאלה הם מזדהים כימיניים באופן פוליטי או כציוניים מאוד.

הם לא נמשכים לנוצרים רק בגלל הכסף שלהם אלא בגלל האהבה כביכול ואישורם לקיומנו ולזכותנו למולדתנו ארץ ישראל.

יש פסיכולוגים שקוראים לזה תלות משותפת או תלות יחסים.

הרבנים האלה וחסידיהם מקבלים את האהבתם ואישורם מהנוצרים בשמחה, למרות שכדאי להם לחפש את אהבה ואישור מבפנים, כדי לגלות כיצד לאהוב ולאמת את עצמנו. ומה עם אהבתו ושבועתו של הקב"ה?

כמובן שכל הכסף שהנוצרים תורמים בהחלט מחזק את המשיכה שלהם.

תלמוד הבבלי מלמד שירושלים (ישראל) וקסרי (רומא / עולם המערב) לעולם לא יכולים להיות באותו הזמן (מגילה ו,א). לא משנה כמה הנוצרים והיהודים רוצים ומשתדלים להשיג את המטרה הזו.

לקראת יום הכיפורים, יום הכפרה, אני מתפלל שבסופו של דבר עם ישראל ימצוא את אהבתו ואישורו, ולבסוף יתעלם מכל מה שהגוים חושבים עלינו או טוב או רע.

הנוצרים תמיד משמיצים את הפרושים. והפרושים הם אנחנו!

לפחות אנחנו אמורים להיות, לחגוג ולשמור את כל התורה כולה, גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה, ולא רק לשומור את המצוות שנוח לנו.
WND: Are the woke the new Pharisees?
Exclusive: Jerry Newcombe recalls the virtue-signalers who confronted Jesus Yesh"u*
By Jerry Newcombe, September 20, 2022

"...The Pharisees** were the virtue-signalers of their day. The Woke crowd are, in effect, the Pharisees of our day. They like to be regarded as the compassionate ones, without any of the inconvenience actual compassion requires."
*The latest Christian trend has been to call him, assuming he even ever existed, by a Hebraisized version Yeshu or Yeshua. However, Yesh"u is actually a Hebrew acronym for "may his name and memory be blotted out." He is also referred to as אותו האיש (Oto HaIsh).

**There are additional references to Pharisees in this piece. You may also encounter counter-missionaries citing Christian texts. They have good reason for doing so. However, I do not find it necessary to do so here.

Esser Agaroth (2¢):
The Pharisees always seem to be presented by Christians as the thorns in their sides. According to this opinion piece, they still are. 

I often wonder how Christians of today can so easy change their tune. Modern day rabbis are the Pharisees' inheritors, spiritual descendants, if you will. Pharisees in Hebrew is פרושים (Perushim) from the Hebrew root "to explain, to clarify, to interpret." And, this is exactly what the Pharisees did, and what modern day rabbis still do. 

Rabbis rule on halakhah (Torah Law) in the same way their ancient predecessors did. The only exception is the additional wealth of Torah knowledge and commentary which has been published over the years. 

Christianity was essentially a socio-political movement. Its Jewish founders rejected the Oral Torah, much like the Sadduccees, even though they fought with them as well. Ultimately, they succeeded in throwing off the Yoke of Heaven, and "feeling" freer. These Jewish rebels are the reason we have an additional blessing in our 18 plus one faceted Amidah (Babylonian Talmud, Tractate Berakhoth 28b):

״[לַמִּינִים וְ]לַמַּלְשִׁינִים אַל תְּהִי תִקְוָה...״
"May the [heretics and the] informants not have any hope...."

הנוסח המקורי ״למְּשׁוּמָּדִים אַל תְּהִי תִּקְוָה...״ צונזר ע״י הנוצרים.
"May the apostates not have any hope...." erased from versions of the Talmud by Christian censorship.
Christians have always adapted their strategies as needed, in order to gain the upper hand over the Jewish People, just like their predecessor Esau, Jacob's older, twin brother did in his attempts to overpower Jacob, father of the Jewish People. 

Esau feigned piety in the eyes of his father Isaac, and went about doing what he wanted. He was never circumcized, he learned Torah only half-heartedly, gave up his birthright to Jacob for a bowl of lentils, pursued his brother in order to murder him, and then came around, kissing him, and wanting them to join together.

Latching onto us is the latest manifestation of change in the Christians' strategy. It is even mentioned in their own religious texts. Now, they "kiss us," and want join together with us.

This explains the Christians' change in tune. However, it was recently pointed out to me by a righteous Jewish convert, one who intimately knows Christian strategies first hand, that the Christians were not the only ones to change. In fact, the Christians did not actually change that much; the rabbis did. 

I am not referring about rabbis working together with their Christian neighbors in the U. S. and elsewhere outside of Israel, to advocate against abortion and same-gender marriage. 

I am referring to rabbis engaging with Christians in a so-called pro-Israel, pro-Zionist agenda.

Many of the rabbis with whom Christians deal appear to be ready to accept Yoshke at any moment. This sets them apart from those rabbis, the Pharisees, who rejected Yoshke's ludicrous claims.

However, I will add an addition appeal these so-called, pro-Israel Christians possess for many of these Jews.

We Jews have been expelled from one country, welcomed into another, and then eventually expelled from there, as well. We have been battered around, persecuted, tortured, massacred, and not so long ago, imprisoned in camps to make the process of our destruction more efficient.

The appeal these Christians possess, which is so attractive Jews, most of whom identify as "right-wing" or ultra-Zionist is not just their money. Is their feigned love and support for the Jewish People, their validation of our existence, and right to a homeland.

There is a not so fancy name for this is psychology: Co-Dependence.

These rabbis and their followers are having love and validation handed to them on a silver platter, rather than being encouraged to search within, in order to discover how to love and validate ourselves. And dare I suggest, to recognize The Almighty's love and validation.

Of course, all of the money donated by the Christians certainly does not hurt. 

We learn in the Babylonian Talmud that Jerusalem (Israel) and Caesaria (Rome - Christians / The West) can never be in power simultaneously (Megillah 6a). No matter how hard Christians and Jews try, it can never happen.

As we hope approach Yom Kippur, the Jewish Day of Atonement, I pray that Jews find their love and validation, and finally ignore

They can start by seeing the irony in title of this piece. Christians have always denigrated the Pharisees.

And the Pharisees are us. At least we are supposed to be, celebrating and keeping the entire Torah, both Written and Oral, and not just those parts we find to be convenient.

2 comments:

moshe said...

Shows you their animosity towards Torah Jews never changed. It is a chilul H' to even equate the 'woke' apikorus ideaology to the Perushim. We are the Perushim, B'H.
The notzrim could never accept the Torah B'al Peh and sort of accepted just the Torah B'chtav.
We know both Laws were given at Har Sinai and one cannot be without the other.
So they must justify themselves by demonizing the Perushim. Most importantly, missionizing in Eretz Yisroel must be outlawed and totally enforced. To allow it to continue is a chilull H'

Esser Agaroth said...

Yes. Exactly!

Regarding missionizing... (sigh) from your mouth...

Shannah Tovah!