Thursday, July 15, 2021

יצחק ״בוג׳י״ הרצוג: האם הוא הנשיא שלכם? / Isaac "Bougie" Herzog: Not My Israeli President

ו׳ לחודש החמישי תשפ״א
English follows the Hebrew.
הנשיא החדש הצהיר אמונים בטקס מיוחד בכנסת, ונכנס לתפקידו. "הפצעים שנפערו בחברה שלנו עודם שותתי דם", אמר וקרא לאחדות ולשילוב המיעוטים: "בארץ הזו צעדו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב - וגם ישמעאל". ריבלין סיכם את כהונתו בקול שבור - וחברי הכנסת מחאו לו כפיים במשך דקה שלמה, נתניהו לא. יו"ר הכנסת: "הפילוג - יותר מסוכן מהגרעין האיראני"

איתמר אייכנר, מורן אזולאי, חיים גולדיטש וקובי נחשוני | 07.07.2021
עשר אגורות (2¢):
מבחינת התורה יצחק ״בוג׳י״ הרצוג הוא לא נשיא. הוא לא נשיא הסנהדרין, ולא כשר לדיינות בבית דין רבני. ״נשיא״ בממשלת ישראל פשוט מילה עברית בשימוש לטהר את התפקיד הלא יהודי הזה במערכת ממשל הלניסטית, כלומר לא יהודית.

טקס ההשבעה של הרצוג גם לא היה טקס יהודי. אלא הוסיפו לו כמה סמלים יהודיים כדי לעבוד על הציבור. סיגנון הכנת הטקס לא אשמתו, אלא אשמת ממשלת המדינה היהודית כביכול.

עם זאת, אין לי שום ספק שהצמדת כפות הידיו יחד בסיגנון ההינדוים ושגם בסיגנון "ידיים מתפללות" הנוצרים הייתה בעצם הרעיון שלו. האם הוא יודע שמעשה זה שבאופנה כיום מבוסס על עבודה זרה? אכפת לו מזה בכלל?

דרך אגב האם הוא יודע שבארה״ב הכינוי שלו ״בוג׳י״ הואנשמע ממש כ״בוז׳י״ צורה מקוצרת של bourgeousie (בורגנות) ומשתמשים אותה כעלבון דומה לכינוי ״צפוני״.

הרצוג הגיע לכותל המערבי, חבש כיפה והתפלל. על מה הוא התפלל? אין לי מושג. והכותל אינו האתר הקדוש ביותר של עם ישראל למרות שכוחות השלטון רוצים לאנחנו מאמינים כך. אלא הר הבית הוא האתר הקדוש ביותר שלנו. למה הרצוג לא עלה להר הבית? מעשה פוליטי מדי? פרובוקטיבי מדי? הוכחה נוספת שהוא לא נשיא של עם ישראל, אלא של מדינת ישראל. יש הבדל בין התפקידים האלה.

הרצוג כן דיבר על חורבן בית המקדש השני ושהחורבן הזה קרה בגלל שנאת חינם (תלמוד בבלי יומא ט,ב). אבל הוא גם הזכיר כי "כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו״ (תלמוד ירושלמי יומא דף הא)? האם הוא באמת מעוניין בבניית המקדש מחדש?

אני כבר כתבתי על סיבה אפשרית אחרת למה בית המקדש השני נחרבה. ההסבר הזה נמצא בסו גיה מיד לאחר הסוגיה על שנאת חינם באותו עמוד (יומא ט,ב-י,א). הסוגיה הזו מלמדת שכיבוש הרומאים הצליח כי לא נמצאו מספיק יהודים בארץ בכדי למנוע מזה. ואם יותר יהודים עלו לארץ ישראל מבבל כפי שעזרא הסופר קרא להם לעשות כך, אז אולי הרומאים לא היו מצליחים לכבוש את ארצנו ולהרוס את בית המקדש.

בתור ראש הסוכנות היהודית, מה הוא עשה בכדי לעודד יהודים לעלות לארץ ישראל בזמן הזה?

כנראה ההיבט היהודי ביותר בטקס השבעה של הרצוג היה כיסוי הראש של אשתו בזמן שהם התפללו בכותל. היא כיסה את שיערה יותר מהרבה נשים המגדירות את עצמן כ"ציונות דתיות ". כל הכבוד לה. (באמת. לא בציניות.)

אני מתפלל שהרצוג ישמור על תפקידו הסמלי של נשיא מדינת ישראל ולא ייצא מדרך זו כמו שמעון פרס. שמעון פרס לא פעל כנשיא סמלי בכלל. אלא הוא הסתובב כרגיל ופעל למען מטרות באג׳נדה שלו באופן גלוי (לוותר על אדמתנו, לאחד את ישמעאל עם עשו וכו' - המבין יבין). פרס היה בעל גאווה כל-כך שהוא היה בטוח שאף אחד לא יכול למנוע ממנו מלבצוע את כל מה שהוא רוצה. והוא צדק. אף אחד לא הצליח להפסיק אותו. מישהו אפילו ניסה להפסיק אותו?

התנגדותי להרצוג כנשיא איננה מבוססת על שנאה ולא חינם. אני מתפלל שכל היהודים כאלה יחזרו בתשובה וישובו לדרך חיים יהודיים אמיתיים כלומר חיים מבוססים בתורה.

*********

הנשיא יצחק הרצוג מנשק את הכותל המערבי
President Isaac "Bougie" Herzog kissing the Wailing Wall

הנשיא הרצוג בכנסת: הצמדת כפות הידיו בסיגנון ההינדוי ונוצרים
President Herzog: Palms together in style of both Hindus and Christians
הרצוג עם מיסיונר ידוע גלן פלמר
 Herzog with known missionary "Bishop" Plummer
via Abraham's Shield
 
YNET: Israel swears in Isaac Herzog as its 11th president
Former Labor party leader, son of previous president sworn at ceremony at the Knesset, with much pomp and even the blowing of the shofar by IDF rabbis; he went to the official presidential residence in Jerusalem when he was welcomed by his predecessor Reuven Rivlin

Itamar Eichner , News Agencies | 07.07.21
Esser Agaroth (2¢):
Herzog is hardly a "Nasi," a head of the Sanhedrin, Chief Justice, to borrow a non-Jewish title, nor even qualified to sit on a Rabbinical Court. Nasi a borrowed Hebrew word for a non-Jewish position in a Hellenist (ie. non-Jewish) system of government.

His inauguration was hardly a Jewish ceremony either, just a few Jewish sprinkles on top to make it look Jewish. This was not his fault, but rather that of the "Jewish State's" government.

However, this trendy, palm against palm "praying hands" had to have been his idea. I wonder if he knows this gesture's basis in avodah zarah (foreign/forbidden) worship.

I also wonder if he knows that his nickname Bougie is used in English as a shortened form of bourgeoisie and as an insult at that. 

Herzog went to the Wailing [Western] Wall, donned a kippah (male head covering), and prayed. The Wailing Wall is not Jews' holiest site; the Temple Mount is  Jews' holiest site. Why did he not ascend the Temple? Too political? Too provakative? Yet another reason why he is not exactly a nasi.

He did speak about baseless hatred having destroyed the [Second] Temple (Babylonian Talmud Yoma 9b). But did he mention that  "Any generation in which the Temple is not built, it is as if it had been destroyed in their times" (Jerusalem Talmud, Yoma 1a)? Do you really think he is in the least bit interested in rebuilding the Temple?

I have already written about the alternative explanation for the destruction of the Second Temple, which is found right after the "baseless hatred" explanation on the same page of the Talmud (Yoma 9b-10b), that of not enough Jews in Babylonia heeding Ezra the Sofer's call to return to the Land of Israel. If more had, then perhaps the Romans would not have been able to overpower the greater Jewish population present.

And as outgoing head of the Jewish Agency, what exactly did he do to encourage more Jews to make aliyah (immigrate to Israel)?

Probably the most Jewish aspect of President Herzog's innaguration was that his wife's hair was covered while praying at the Kotel, more so than that of so many women defining themselves as "Religious Zionists."

Let us hope and pray that Herzog will keep to the symbolic role of Israel's president. Shimon Peres was anything but symbolic, running around overtly wheeling and dealing, pushing his Erev Rav agenda (giving up land, bringing together Yishma'el with Esau, etc.) as usual. He was so full of pride, knowing that even if he was called out, nothing would happen to the "great" Shimon Peres. And he was right, nothing did.

My objection to Herzog as President is neither baseless, nor because of hatred. As for all such Jews, I pray that they will repent and return to an authentically Jewish way of life and values.

*********

No comments: