Sunday, September 25, 2022

הערבים מאחלים לנו שנה טובה! / Arabs Wishing Jews a Happy New Year!

ערב ראש השנה תשפ״ג

English follows the Hebrew.
(תרגום הציוץ) אל-קסטל חדשות:
מה התכניות של המתנחלים (הכובשים) במשך .. מסגד אלאקצא המבורך בחגים הנטענים שלהם בין 26.09 - 17.10.2022?
התכנית של המתנחלים במשך החגים: לתקוע בחצוצרה (שופר), להכנס לאל-אקצה בכוח בבגדי כהונה לבנים, לקיים טכסים המפורטים בתלמוד, להקריב קורבנות צמחוניות, התקפות גדולות

היום 140 מתנחלים כובשים בסיוע כוחות הכיבוש הישראלי [מג״ב] חיללו את מסגד אל-אקצא בירושלים

עשר אגורות (2¢):
אפשר לצטט את המון הפסוקים בתורה ובשאר התנ״ך המזכירים על שבועת הקב"ה לתת ארץ ישראל לעם ישראל מיליון פעמים. אבל לא משנה. מתעקשים לסרב לקבל את העובדה שארץ ישרא שייכת ליהודים ולא לאחרים, לא לכנענים , לא למוסלמים (ערבים, פרסים וכו'), לא. לנוצרים (הוותיקן, האורתודוכסים, אוונגליקלים), ולא לגלובליסטים.

כמובן, המוסלמים, כופרים בתורה ולכן כופרים בשייכות שלנו לארץ ישראל. המוסלמים מאמינים שהם חייבים לכבוש את כל העולם כולו. עם ישראל מכשול להשגת המטרה הזו. יש אומרים שנזכר בקוראן שלהם את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. לא מעניין אותנו לדאג על שכתוב או לא כתוב בספרים של אף עם אחר חוץ משלנו.

מסתבר עוד ויותר שגם הנוצרים מאמינים שהם זכאים לארץ ישראל כך או אחרת, או עם היהודים או בלעדינו.

בתמונת הציוץ למעלה מוצגים גם דתיים לאומיים וגם חרדים. ברור שהערב רב לא שמחים לראות אחדות ישראל מוצג כאן או בשום מקום אחר.

אולי בעתיד (במהרה בימינו!) סוף סוף היהודים יתעוררו יקבלו את העובדה שערבים הכובשים את יהודה ושומרון, מזרח ירושלים, והר הבית, לא מבדילים בין קבוצות היהודים המגוונות. דתיים לאומיים, חרדיים, שמאלניים, מבחינת הערבים כולנו אותו הדבר.

הערבים גם לא מבדילים בין חברון לתל-אביב, בין חיפה לשכם (בראשית ל"ג,יח-כ, יהושע כד,לד). בעיני הערבים, כל היהודים הם "מתנחלים" ו"קולוניאלים" (מושבנים). הם בהחלט לא מקבלים אותנו כעם ילידי הארץ. (אנו צוווו לכבוש את ארץ ישראל לקחת אותה מהכנענים.)

פעולות משא ומתן האחרונות בין מדינת ישראל לאיחוד האמירויות, ערב הסעודית וקטאר פשוט מגלים את שינוי באסטרטגיה שלהם. כנראה שהם לומדים את השיטה זהו מהנוצרים. אלפיים שנה כבר הנוצרים משנים ומתאימים את האסטרטגיות שלהם כדי לנצח את ישראל. כך עשיו נהג כדי לנצח את אחיו יעקב אבינו - ישראל (בראשית כה,לג; כו,כד; כז,מא; לג,ד-יב). עשיו הוא אב עולם המערב כולל הנוצרים.

לצערינו האמת היא שלערבים אין מה לדאוג. ממשלת ישראל שלנו אוסרת את כל מה שרשום לעיל בתמונה!

הבה נתפלל שבשנה הבאה, תהיה לנו שליטה אמיתית על הר הבית, ונוכל לבצע את כל הפעולות שהערבים חוששים מהן!

יהי רצון שכל עם ישראל ייכתב וייחתם לשנה טובה!

Esser Agaroth (2¢):
The Almighty's Divine promise of the Land of Israel to the People of Israel (Jews) is mentioned countless times in the Torah [the first 5 books] and elsewhere in Tana"kh (The Bible). These verses can be cited a million times. Yet, so many people still cannot get it into their heads that the Land of Israel was promised to the Jewish People and to no others, not to the Canaanites [anymore], not to the Muslims (Arabs, Persians, etc.), not to the Christians (Vatican, E. Orthodox, Evangelicals), and not to the globalists.

Muslims, of course, deny this. They believe they supposed to conquer everything. Even though there are those who say the Jewish connection to the Land is mentioned in their own Quran

It has becoming increasingly apparent that Christians also believe they are entitled to the Land of Israel one way or another, with or without the Jews.

However, I would like to point out that both your typical Religious Zionists AND Haredim (ultra-orthodox) are depicted here. I doubt that the Erev Rav would be pleased to see anything even remotely related to Ahduth Yisrael (Jewish Unity) depicted here or anywhere.

Maybe one day all Jews will finally wake up to the fact that Arabs occupying Judea and Samaria (West Bank), including Eastern Jerusalem and the Temple Mount, do not make any distinctions between Jews. Religious Zionists, Haredim, Leftists, what have you, are all the same to them. 

Neither do they make distinctions between Hevron and Tel-Aviv, Haifa and Shchem (Gen. 33:18-20, Josh. 24:32), which the Arabs call Nablus. To the Arabs, all Jews are "settlers" and "colonials." They certainly do not accept us as an indigenous people, nor should they.

The United Emirite, Saudi, and Qatari Arabs' recent agreements with Israel simply reflect a change in strategy, having taken a lesson from the Christians. Christians have been changing and adapting their strategies in order to gain the upper hand over Israel for two thousand years, following the example of their predecessor Esau (The West) who adapted and changed his strategies to defeat his brother Jacob (Israel) (Gen. 25:33, 26:24, 27:41, 33:4-12).

The unfortunate truth is that the Arabs have nothing to worry about. Our own Israeli Government has outlawed all of the above.

Let us pray that in the fast approaching New Year, we will have true control over the Temple Mount, and be able to execute all those activities the Arabs fear.

May all Jews be written and sealed for a good year!

Shannah Tovah!

1 comment:

moshe said...

K'tivaha v' Chatimah Tovah to you & klal Yisrael:

It all comes down to kinah v'sinah by, basically, the whole wide world.
Our people will wake up to realize all 'Truths', afraid to say, not before the coming of Moshiach tzdkeinu who will prove to our misled people and the rest of the world that Eretz Yisrael is one with Hashem, Am Yisrael & Torat Yisrael. We are one unit!

You Might Also Like...