Thursday, November 23, 2023

פדיון בני הערובה שבעזה: באיזה מחיר? / To Redeem Jewish Captives in Gaza: At What Price?

י׳ לחודש התשיעי תשפ״ד
English follows the Hebrew.
יעקב פ׳אוצ׳י, תושב שכונת שמעון הצדיק בירושלים, 22.11.2023
מי הן שתיים מה"נשים" וה"ילדות" שישוחררו מהכלא בהפסקת האש האובדנית הזו? ה"ילדה" שגרה 3 בתים ממני שדקרה את השכנה שלי בשנה שעברה ונעשה בדם קר כשהשכנה הלכה ברחוב עם התינוקת בעגלה. רק בשבוע שעבר ה"ילדה" נידונה ל-12 שנות מאסר על פשעיה (עונש מגוחך). וה"ילד" ה״מתוק״ משם שהמתין במארב בפינה מחוץ לשכ׳ שמעון הצדיק וירה בשני מתפללים חרדים מטווח אפס ברכבם ואז השליך את האקדח בין השיחים וחזר לבית הספר כאילו לא קרה כלום. הדובדבן שבקצפת הוא שה״ילדה״ אמורה לחזור לגור ממש מול האישה שהיא ניסתה לרצוח ובעלה משרת כעת בשירות מילואים בעזה.

לממשלה נלעגית הזו יש כבר הדם של 1200 הקורבנות וכל החיילים שנפלו מאז על הידיים. עוד כמה דם תמים יישפך בגלל ההסכם המחפיר הזה? כמה ממבצעי הטבח הנוכחיים שוחררו בעסקת שליט? למה שאויבינו לא ימשיכו לחטוף יהודים ולנסות לרצוח אותם בידיעה ברורה שהם לעולם לא יצטרכו לשלם על הפשעים שלהם? לכל מי שיש לו יד בזה צריך לתת להם דין וחשבון!!! בושה למפלגות החרדיות ולציונות הדתית שתומכים בעלבון הזה! האם באמת דם החטופים שווה יותר מדם תושבי שכ׳ שמעון הצדיק ודם כל הקרבנות העתידיים שישפכו?
עשר אגורות (2¢):
מפריע לי ש כמעט אף אחד לא שואל "מהי ההלכה לגבי הסכם להשיג שיחרור בני הערובה?" פ׳אוצ'י רומז לכך בכתבה שלו. הרב דוד בר-חיים ראש מכון שילה, יונתן פולארד, הרב חנניה ויסמן ועוד כמה עולים את הנושא לדיון. כפי שאמר רבי בר-חיים בעבר, התורה נוגעת בכל ענייני חיי יהודים, ולא רק בשאלות לגבי שבת וכשרות.

העיקר לא שלא אכפת להרבה יהודים ממה שהתורה אומרת על עניין הזה. אלא יותר מדי יהודים לא יודעים שהם צריכים לשאול על דעת התורה. הם מאמינים שזה עניין פוליטי. יש לנו מדינה יהודית, ולכן כל החלטה שהיא מקבלת חייבת להיות החלטה יהודית, נכון?

בכלל לא נכון. מתסכל מאוד כמה פעמים המדינה מקבלת את ההיפך מהחלטה יהודית, ואז רוב היהודים פשוט מקבלים את זה בלי עוררין. כל שכן כל עסקה שיכולה להשיג את שיחרור האהובים בשבי צריכת להיות נכונה כי מרגישים שהיא נכון. אבל הרגשות אינם הבסיס לפסוק פסק הלכה. הרגשות הם הבסיס ל פעולות עולם המערב, גם הנוצרים וגם מה שנקרא הפרוגרסיבים.

מצד אחד, יש לנו מצוות עשה של פדיון שבוים. אני מתפלא שלא שמעתי הרבה אנשים מצטטים את זה ובמיוחד מכיוון שנושא זה משתלב בדעה הרווחת. כנראה מצטטים את זה בגלל אם כן אז צריכים להתעמק בפרטי המצווה הזו, ואז לא יאהבו את מה שמגלים. הרב בר חיים מתייחס לשאלה "באיזה מחיר?" ב-15:00.

מצד שני, יש המשל של המרן מרוטנברג שנחטף ואז הורה לתלמידיו לא לשלם שום כופר לחוטפיו, מחשש שאם כן אז ימשיכו לחטוף יהודים. עלו את המשל הזה בהתנגדות לעסקת גלעד שליט, שנזכרת על ידי יעקב פאוצ'י.

הננו בארץ ישראל אך עדיין תקועים בחשיבות רגשותינו בפסקי דיני תורה. ברור לעשות כך ללא שום יחס לרגשותינו יכול להיות קשה מאוד. הרבה יותר קל לדבר על זה מלבצע ככה. אף על פי כן, מאכזב מאוד שרק מעטים, אם בכלל, אפילו עולים את השאלה "מהי ההלכה לגבי בני הערובה?" מהן ההלכות לגבי המצב שלנו?


Yaakov Fauci, Shimon HaTzadiq Neighborhood, Jerusalem, November 22, 2023
Who are two of the “women” and “minors” that will be released from jail in this suicidal ceasefire prisoner swap? The “girl” who lives 3 houses down from me that stabbed my neighbor last year in cold blood when she was pushing her baby carriage down the street and only last week was sentenced to 12 years in prison for her crime (itself a ludicrous sentence) and the sweet “boy” from Schem that waited in ambush on the corner outside of Shimon Hatzaddik and shot two Haredi worshippers at point blank range in their car then tossed the gun in the bushes and went back to school as if nothing happened. The icing on the cake is that the girl will be returning to live right across the street from the woman she tried to murder and whose husband is currently serving in reserve duty in Gaza.

This pathetic government already has the blood of the 1200 victims and all of the soldiers that have since fallen on their hands, how much more innocent blood will be shed because of this disgraceful agreement? How many of the current perpetrators of the massacre were released in the Shalit deal? Why should our enemies NOT continue to kidnap Jews and attempt to murder them knowing full well that they will never have to pay for their crimes? Everyone who has a hand in this needs to be held accountable!!! Shame on the Haredi parties and Religious Zionism for supporting this outrage! Is the blood of the hostages really redder than the blood of the residents of Shimon HaTzaddik and the blood of all the future victims that will be shed?
Esser Agaroth (2¢):
My concern is why isn't anyone asking "What is the halakhah (Torah Law) in this case?" Fauci alludes to it in his post. Rabbi David Bar-Hayim, Head of Machon Shilo, Yonatan Pollard, Rabbi Chananya Weissman, and a few others are even bothering to discuss it. As Rabbi Bar-Hayim as stated previously, the Torah touches all aspects of a Jew's life, not just questions of Shabbos and Kashrus (dietary laws).

It is not that not so many Jews care about what the Torah says on this matter. Rather, too many Jews do not know that they should ask. They believe it is a political issue. We have a Jewish State, and so whatever decision it makes must be a Jewish one, right?

Wrong. It is so frustrating how many times the State makes the opposite of a Jewish decision, and then to see most Jews just going along with it without question. Even more so, any deal to get are captive loved ones back must be right, because it feels right. But feelings are not the bases for halakhic decision making. Feelings are the bases for the way the Western world operates, whether we are talking about Christians or so-called progressives.

On one hand, we have the mitzvah (Torah commandment) of פדיון שבוים pidyon shuvim (redeeming the captive). I am surprised I haven't heard more people cite this, especially since it is in line with popular opinion. I suppose it is because they might be forced to delve into the details of this mitzvah, and then not like what they find. Rabbi Bar-Hayim addresses the specifics of "at what price?" at time marker 15:00.

On the other hand, we example we have the well-know case of the kidnapped Maran of Rothenberg who instructed his students NOT to pay any ransom to his captors, for fear that it would only happen again. This was one of the examples brought up in opposition to the Gilad Shalit deal, that Yaakov Fauci mentions.

Here we are in Eretz Yisrael (Land of Israel), yet still stuck in our Western feelings. Sure, making a Torah-based ruling, and having to set aside our feelings in order to do so is much easier said than done. Nevertheless, it is extremely disappointing than only a few, if any, will even bring up the question of "What does the Torah say?"

1 comment:

moshe said...

We have to be honest, until that time when there are no more erev rav running everything in EY, we cannot expect Jewish Law (Torah) to mean anything to these G-Dless politicians. Their whole goal going back to Sinai was to see to it to rid the world of Jews, G-D and His Torah, c'v.
Of course, that can't be done and these fools still keep trying and many of our people still don't get it and they fall for their schemes and lies. We are fast nearing the time when our enemies will be gone. The world cannot continue with evil anymore. We pray that the real Jews will see truth, unite and cry out to H' so that we don't have any more horrific wakeup calls,
like the one we just had, r'l.

You Might Also Like...