Sunday, December 03, 2023

מה הכוונה של הביטוי ״יחד ננצח״? / What Does The Phrase "Together We Will Be Victorious" Mean?

כ׳ לחודש התשיעי תשפ״ד
English follows the Hebrew.

עשר אגורות (2¢):
האם זאת אומרת "יחד ננצח" בהשמדת חמאס סופית?

האם זאת אומרת "יחד ננצח" בפדיון כל בני הערובה שלנו?

האם זאת אומרת "יחד ננצח" מול כל האיומים הקיומיים שנותרו על מדינת ישראל?

מי נכלל ב"יחד" של הביטוי הזה שבאופנה היום? בעלי אזרחות ישראלית הלא יהודים? הערבים? הדרוזים? הצ'רקסים? הנוצרים דוברי רוסית ואוקראינית שבמקרה יש להם סבא יהודי אחד?

מה עם העובדים הזרים? מה עם המסתננים האפריקאים, שבג״ץ מצליח למנוע מהממשלה מלגרש אותם כבר מעל 10 שנים?

ומה עם הנוצרים האוונגליסטים המתגוררים בשומרון, המאמינים שארץ ישראל היא שלהם בכל מקרה, ונראה שזה לא מפריע לרוב היהודים? כמה ישראלים אפילו יודעים שנוצרים מתגוררים כאן חופשי? האם הנוצרים האלה גם נכללים ב"יחד?"

האם ארה"ב נכללת ב״יחד״? אנו מעידים ברית עם עולם המערב (הנוצרים וגם הפרוגרסיבים)? כלומר ברית עם הגלות הנוכחית של אדום? ראו בראשית כה,ל; לג'א-מג.

אין ספק שצאצאיו של הערב רב נכללים ב"ביחד". הערב רב הם גיורי שקר שיצאו איתנו מארץ מצרים (שמות לח,יב), ומאז עושים לנו צרות. אין ספק שהערב רב יצר את התנועה הזו של אחדות כביכול, והביטוי המלווה לה.

ואת מי הממשלה "כוחות השלטון" מוציאים מהאלה שנכללים ב"יחד?"

החרדים והמתנחלים שמאמינים ש״חוקי התורה קודמין לחוקי האדם״?

החרדים שמאיימים אותם פעם אחר פעם באלימות פיזית, בהוצאת הילדים מבתים שאינם מוכנים לתת לילדים לעבור את שטיפת המוח הממלכתית, ובעונש מאסר בגין סירוב לשרת בצה"ל?

המתנחלים שהמחבלים הישמעאלים (הערביים) מתקיפים אותם אפילו ברגע הזה ושתחת איום נוסף על ידי אוסף הנשק של שכניהם הישמעאלים, מתחת לאף של ממשלת ישראל? ...או הממשלה כן יודעת את הזה?

אם מסתכלים למי שנכלל ב"יחד" אז אי אפשר לומר ש"יחד ננצח" אומרת "יחד ננצח" במאבק להקים מדינה יהודית אמיתית. ואין צריך לומר ממלכה יהודית.

בעבר, האסטרטגיה של כוחות השלטון הייתה ״הפרד ומשול״ באצעות עידוד מחלוקות בין קהילות, החילונים, הדתיים הדתיים הלאומיים והחרדים.

ולכן אולי פירושו "יחד ננצח" בעצם...

"יחד" = מספר האנשים שעוברים שטיפת המוח בהצלחה יעלה.

"אנחנו" = כוחות השלטון "ינצחו" במאבק להשאר בשלטון.

זו פשוט גירסה חדשה של מבצע פסיכולגי ישן.

(L to R) 1. Together we will be victorious 2. Together we will be victorious! 3. Together we will be victorious in Gaza
(The letters for Gaza are also an acronym for ״with God's help.״)
Thanks to Tomer Devorah for the graphic.

Esser Agaroth (2¢):
Does it mean "we will be victorious" against Hamas, once and for all?

Does it mean "we will be victorious" in redeeming all of our hostages?

Does it mean "we will be victorious" against all remaining existential threats to the State of Israel?

Who is included in the "together" part of this catchphrase? Non-Jewish, holders of Israeli citizenship? Arabs? Druze? Circassians? Russian and Ukrainian speaking Christians who happen to have a Jewish grandparent?

What about foreign workers? What about African insurgents, the deportation of whom the Israeli Supreme Court has somehow been able to block for over 10 years?

And what about the Evangelical Christians residing in Samaria, who believe that the Land of Israel is theirs anyways, and most Jews do not seem to be bothered by this, assuming they even know they are here? Are they also included in "together?"

Is the U. S. included in the together? An alliance with The West, Christians and progressives alike, that is the Jewish People's current exile of Edom (See Gen. 25:30; 36:1-43)?

No doubt the descendants of the Erev Rav (See Ex. 38:12) are included in the "together," the mixed-multitude, false converst who left Egypt with us, and who have been causing us trouble ever since. The Erev Rav is undoubtedly behind this quasi-unity movement, and its associated catchphrase.

And who does the government do "the powers that be" exclude from their understanding of "together?"

Those Haredim (ultra-orthodox) and settlers who hold Torah Law above State law?

The same Haredim who have been threatened time and time again with physical violence, removal of children from homes not conducive to State indoctrination, and prison time for refusing to serve in the Israeli Defense Forces [IDF]?

Those settlers who are attacked by Arab terrorists in Judea and Samaria, as I write this, and who under additional threat by their Ishmaelite neighbors' collection of weapons, under the noses of the Israeli government? ...or maybe not?

Considering who is included in the "together," it certainly does not mean "together we will be victorious" in creating a truly Jewish Kingdom, let alone a Jewish State.

In the past, the strategy of the powers that be has been to divide and conquer, creating rifts between secular, Religious Zionist, and Haredi Jews.

Perhaps "Together We Be Victorious" actually means:

"Together" = the indoctrinated masses will increase in number.

"We" = those in power "will be victorious" in staying in power.

Just a new twist on an old psy. opp.

5 comments:

moshe said...

Very well stated. These days you really have to read between the lines.
Am pretty sure they mean just as you listed above.
All that matters and will matter in the end will be Am Yisrael has to be with one heart/one people - the Bnai Yisrael/Am Yisrael.
The rest will not matter because there won't be all the others mixed within our people;
Moshiach will take care of that. /He will even know who is from what tribe.

Esser Agaroth said...

Yes, he will. Just frustrating, but Zionism is supposed to be about getting the ball rolling to prepare for when he comes.

All this nonsense about why we can't do this or that, I refuse to accept from Religious Zionist rabbis who do not provide halakhic sources to support their positions. They simply say that we can't.

Satmar and others at least attempt that. I disagree with them, but at least they are consistent.

Interesting that you mention about which tribes we're from. DNA evidence, which really can only rule out things, and not prove things is getting better, and may come into play.

We have a tradition, based on the disagreement between R' Yehoshua and R' Eliezar (Talmud Bavli, Sanhedrin 97b) that if geulah comes in its own time, then it may come subtly, like through nature. ie. science may come into play.

Neshama said...

TOGETHER we will usher in the era of Mashiach when all the world will recognize HaShem is the ONE and ONLY POWER!
(Smile)

Esser Agaroth said...

Amen!

Esser Agaroth said...

Thanks.

Here is the New York Times piece. (requires free subscription to view entire article)


הנה דוח על המסמך ״חומת יריחו״ בעברית.

האם ממשלת ישראל קיבלה את המודיעין הזה לפני ההתקפה?

You Might Also Like...