Monday, September 19, 2022

הסיבות האמיתיות למה איתמר בן-גביר מסוכן / ?Why is Israel's MK Itamar Ben-Gvir So Dangerous

כ״ג לחודש השישי תשפ״ב
יום הזיכרון ל-11 בספטמבר - אסון התאומים

23 Ellul - Twin Towers Remembrance Day in the Hebrew calendar.
English follows the Hebrew.
"בן גביר ראש הממשלה שלי".

זה מה שקורה כשאיתמר בן גביר מגיע לחתונה חרדית... pic.twitter.com/G7Li20ti8m
— ידידיה גרוסמן yedidya_grosman) September 17, 2022@)
"Ben-Gvir is my Prime Minister!"

When Itamar Ben-Gvir arrives at a hasidic wedding...

ערוץ 7: כמו במחניודה: ח"כ בן גביר ערך סיור ברים בתל אביב - והתקבל באהדה עצומה, 17.09.2022
Arutz 7: Like in Mahaneh Yehudah: MK Itamar Ben-Gvir conducted a bar tour in Tel Aviv - and was received with great admiration, September 17, 2022.


עשר אגורות (2¢):
איתמר בן-גביר מסוכן! יש לו אוהדים גם חרדיים וגם דתיים ציוניים וגם חילוניים! איך יכול להיות! נראה לי שהוא היחיד שמצליח לאחד את העם! אחדות ישראל אמיתית!

אבל הוא קיצוני!

אני אשמח להזכיר לכם מה זאת אומרת קיצוני. קיצוניות יהודית אמיתית היא הבנה וקבלת העובדה שהתורה נוגעת בכל ענייני החיים שלנו ולא רק שאלות שבת וכשרות. והחשק להתאמץ לקיים ....

אני אשמח להזכיר לכם מה זאת אומרת קיצוני. קיצוניות יהודית אמיתית היא הבנה וקבלת העובדה שהתורה נוגעת בכל ענייני החיים שלנו ולא רק שאלות שבת וכשרות. והחשק להתאמץ להקים קהילות ומערכת חינוך המלמדת את הילדים שלנו איך להיות יהודים ולא רק ישראליים, להיות בני תורה ולא רק בני, חזון הגאולה ולשתחרר מראש [מנטליות] הגלות.

התורה מלמדת אותנו איך להקים ממשלה יהודית אמיתית, לנהל צבא יהודי אמיתי, להסתדר עם הגוים במצב של שלום, ולהתמודד איתם במצב "יד הגוים תקיפה" ואפילו במלחמה ממשית. התורה גם מלמדת על מי מותר לגור בארץ ועל מי שאסור לו. (ואני אפילו לא רומז כאן בכלל על הערבים.)

ברור שמדינת ישראל לא פועלת ככה. אבל מה שמפריע לי יותר הוא שהרבה רבנים לא רוצים שמדינת ישראל פועלת ככה, לא היום ולא בעתיד. יש רבנים ציוניים כביכול שלא פועלים למען קיום כל התורה כולה אלא רק המצווה שלא מפריעות לאומות העולם.

נראה לי שאכפת לרבנים האלה יותר ממה שהגויים חושבים עלינו, מאשר ממה שאנחנו חושבים על עצמנו. ונראה לי שהם די מרוצים ממצב הקיים (הסטטוס קוו), אם יפסיקו כבר הרקטות, הפצצות, הירי והטרקטורים הדורסים יהודים. 

ובגלל כל זה איתמר בן גביר כל-כך מסוכן. יש לו חזון. והחזון שלו נוגע לתורה.

האם מישהו יכול לתאר לנו את החזונות של הדתיים המודרניים, של הדתיים הלאומיים (הבית היהודי), ושל הדתיים נאמני המדינה ללא שום התנגדות (הממלכתיים)? נראה לי שאין להם שום חזון מרוכז בגאולה. האם יש להם חזונות בכלל? ואפילו אם כן, עד כמה חזונותיהם נוגעים לתורה?

יש הרבה מסוקרנים המחכים לתשובות.

איתמר בן-גביר מסוכן. הוא מסוכן מבחינת כוחות השלטון כוח מטעם הערב רב. הוא לא מסוכן לעם ישראל. אדרבא, למעשה הוא טוב לעם ישראל.

Esser Agaroth (2¢):
Itamar Ben-Gvir is dangerous! He has ultra-orthodox and religious Zionist and secular supporters! How can that be! He seems to be the only politician succeeding in bringing everyone together! Ahduth Yisra'el! Jewish Unity!

But he is an extremist!

I would be happy to remind you what extremism means. True, Jewish extremism is the understanding and accepting of the fact that the Torah touches all matters of our lives and not just questions of Shabbat and keeping Kosher. It includes the desire to make the effort to establish communities as well as an educational system that teaches our children how to be Jews and not just Israelis, to keep the Torah and not just to honor it on a bookshelf, that teaches a vision of Geulah (Final Redemption) and to be freed from the mentality of Galuth (The Exile).

The Torah teaches us how to establish a real, Jewish government, manage a real, Jewish military, how to get along with non-Jews while at peace, and deal with them [effectively] when attacked and during full blown war. The Torah also teaches us who is allowed to live in Israel and who is not. (And I'm not even alluding to the Arabs here.)

It is clear that the State of Israel does not operate like this, nor is it in the least bit interested in doing so. But what bothers me even more is that so many so-called Zionist rabbis do not want the State of Israel to operate this way either, not today nor ever in the future. There are so-called Zionist rabbis who do not work toward the observance of the entire Torah, but only the mitvoth (commandments) which do not rub the international community the wrong way. They care more about what non-Jews think about us, than what we think of ourselves. They seem to be quite happy with the status quo, as long as the rockets, bombs, shootings, and tractors running Jews over, were to stop.

And this is why Itamar Ben-Gvir is so dangerous. He does have a vision. And that vision is concerned with the Torah.

Can anyone describe for us the visions of the Modern Orthodox, the so-called National Religious, the diehard State loyalists (mamlakhtim)? They seem to lack any vision centered on Geulah. Do they have any vision at all? If so, how intertwined are their visions with the Torah?

Inquiring minds want to know.

Itamar Ben-Gvir is dangerous, dangerous to the Erev Rav controlled power structure, not to the Jewish People. Quite the opposite, in fact.

No comments: