Thursday, September 01, 2022

שוב פעם מאשים את החיילים החרדיים / Israeli Ultra-Orthodox Soldiers under Scrutiny Again

ו׳ לחודש השישי תשפ״ב
English follows the Hebrew.

Former MK Michael Ben-Ari: Our son is in a Netzah Yehudah infantry commander training course.
Hoping he's not aware of the lynch by the media he and his fellow soldiers are going through.

ארבעה לוחמים מהגדוד בחטיבת כפיר תועדו לפני כשבועיים מכים שני פלסטינים בשומרון. לגרסתם, השניים שנסעו ברכב חשוד האיצו לעברם - ובהמשך ניסה אחד מהם גם לתפוס בנשקו של אחד הלוחמים. המשטרה הצבאית חוקרת, הרמטכ"ל: "נמצה את הדין עם המעורבים, הם לא ראויים להיות לוחמים"
יואב זיתון | 24.08.22
עשר אגורות (2¢):
הכתבה הזו כאילו מציעה שמעולם לא שמענו טענות כאלה נגד יחידות של חיילים חילוניים. היא פשוט תעמולה? האם אנו יודעים את הפקודות שניתנו לגדוד הזה כלפי מצבים כאלה? האם אנו יודעים את הוראות פתיחת באש ליחידה זו? האם הם שונים מיחידות אחרות?

במשך שנים כבר אנו שומעים על חיילים שמפחדים לצאת מידי חובותם להגן עלינו בשל עונשים אפשריים. ונראה לי שהחיילים שכן עושים את מה צריכים לעשות הם הופכים לשעיר לעזאזל כדי להכנע לערבים הצועקים, לשמאלנים ולקהילה הבינלאומית כביכול.

כפי שכתבתי בעבר, המדינה לא רוצה חרדים בצה"ל באמת. אלא היא פשוט רוצה לשמור התירוץ להמשיך בהסתה נגדם. אין לסוגיית גיוס החרדים שום קשר לגיוס החרדים ממש.

הישמעאלים הערבים ממשיכים להתנהג כנזכר בתנ״ך. והם מחוזקים מהפחד של חיילי צה"ל מהממשלה ומהמפקדים שיכולים להזיק להם אחר כדי לקדם מטרות אישיות.

ממשלת ישראל מנסה לשמור בו זמנית על העוגה שלה ולאכול אותה.
בצבא מתקשים להגדיר ולהסדיר את מעמדו של הגדור, שנתפס כחרדי, ואת המחיר משלמים הלוחמים והקצינים שמשרתים בו ונאלצים לשרת באותה גזרה קבועה בשטחים - בניגוד לגדודים אחרים שעוברים רוטציה מלאה בין הגזרות השונות ברחבי הארץ.
האם זו מציעה שעומדים לבצע לגדוד שינויים קיצוניים? אפשר שעומדים לפרק אותו לגמרי? האם זאת הסיבה תירוץ לבדיקה המתמשכת כל-כך חזקה על ידי התקשורת הנשלטת על ידי אנשי השמאל?

ישיבות ההסדר הן מטרות למתקפה כבר שנים, בעוד שתוכניות מכינות קדם צה"ל, נאמני המדינה המושבעים, טיפחו והיללו.
אבל זה לא הכל. הגרסה העברית כוללת הערות של חייל אחד שסבור שהחיילים כמהים להפוך ל"גדוד חי"ר מן המניין", המסוגל ליישם את כל האימונים שניתנו להם בהכנה שוב לחמאס ולחיזבאללה.

נראה לי שבצבא מתקשים להגדיראבל זה לא הכל. הנוסח העברי כולל הערות של חייל אחד שמאמין שהחיילים כמהים להיות גדוד חי"ר מן המניין, ומסוגל ליישם את כל התאמנות שלהם להתמודד מול חמאס וחיזבאללה.

אני מאמין שצה"ל יתקשה להסדיר את גדוד נצח יהודה בין אם הגדוד נשאר באותו מקום ובין אם היה מסובב כמו הגדוד האחרים. צה״ל צריך להשקיע מאמץ מרוכז כדי להפריד את יחידות החיילים החרדים האלה מיחידות אחרות. כפי שכתבתי בעבר, לדעתי הממשלה ובמיוחד ח״כים השמאלניים לא רוצים באמת שחרדים מתגייסים לצה״ל. הם לא רוצים שחיילים חילונים יראו את החיילים החרדיים מתפללים שלוש פעמים ביום, מניחים תפילין, מברכים את ברכת המזון לאחר הארוחות, או משנים את התנהגותם בעבודה בשבת אפילו בזמן משמרת. בוודאי הם לא רוצים שלחיילים חילונים תהיה אפשרות לשאול את החיילים החרדים שאלות על התורה שהם רצו לשאול כל חייהם.

האם ההורים של החיילים הדתיים הממלכתיים רוצים שבניהם יהיו בסיכון להשתפיע ע״י החיילים החרדיים? להשתפיע ע״י יהודים המחברים את אמונתם לחייהם היום-יום? לספקים להם הזדמנות לחזק את אמונתם בהקב״ה ובתורתו. ועל חשבון הנאמנות במדינה?

אני מאמין שיש רק סיבה אחת שדורשים מחיילים חרדיים וגם חיילים ציונים דתיים מחמירים להתגייס בצה"ל: כדי להשפיע להם להפחית את יחס הקפדת התורה שלהם. כולנו כבר שמענו על הניסיונות לשבור את חיילי ישיבות ההסדר באמצעות כפייתם להקשיב לשירה של נשים ולראות אותן רוקדות, בניגוד לזכותם לחופש הדת. האם יש באמת לחיילים דתיים זכותם לחופש הדת?

אם הם אכן יתחילו לסובב את גדוד נצח יהודה, אז תהיה סיבה נוספת לכך שהם מתגייסים לצבא: בשר תותחים.

YNET: IDF suspends Haredi battalion troops over use of violence on Palestinians
Military chief calls incident 'severe,' says it contradicts IDF's values; adds Netzah Yehuda soldiers involved are not worthy of serving in a combat unit; Netzah Yehuda troops were involved in alleged mistreatment of Palestinians in the past 
Yoav Zitun | 08.24.22
Esser Agaroth (2¢):
This report almost makes it seem like we have never head of such claims against units of secular soldiers. As far as the the leftist-controlled media is concerned, who is to say that this has not just been blown out of proportion for good propaganda-like measure? Oh, and what were the orders given to this battalion for such situations? And what were the rules of engagement laid down for this unit? Were they different from other units?

For years we have seen soldiers afraid to do their jobs to protect us, due to potential repercussions. It would not be the first time a soldier has been used as a scapegoat, in order to satisfy any outcry from Arabs, leftists, and the so-called international community, over the Israeli Defense Forces [IDF] trying to do their jobs.

As I have written previously, the State does not actually want Haredim (ultra-orthodox) in the IDF. It just wants an excuse to continue its incitement against them. The Haredi Draft Issue has Never Been About the Haredi Draft

Arabs continue to behave as Arabs always have, emboldened by the fact they know about IDF soldiers' fear of their own government and commanders throwing them under the bus.

As far as the Israeli government goes, it is trying to have its cake and eat it too.

Now, here it comes...
The IDF finds it difficult to regulate the status of the Haredi battalion. During their service, the Netzah Yehudah soldiers are forced to stay only in the West Bank area, as opposed to other battalions that perform a rotation that includes the Gaza Strip and Lebanon and Syria borders.
Is this a suggestion that radical changes need to be made, including a possible break-up of this battalion entirely? It is this being used as an excuse for the intense scrutiny from the mainstream leftist-controlled media?

The Hesder Yeshivah, learn and serve programs have been targets of attack for years now, while the diehard State loyalist pre-IDF Mechinot programs have fostered and praise.

But that's not all. The Hebrew version includes comments from one soldier who believes the soldiers yearn to become "full-fledged infantry battalion," able to implement all of their training they have been given in preparation again Hamas and Hezbollah.

I believe that the IDF would find it difficult to regulate Netzah Yehudah whether the battalion stayed in the same location or was rotated like the others. It would have expend a concerted effort to keep these Haredi soldiers segregated from other units. As I have written before, they wouldn't want to risk having secular soldiers see their fellow soldiers pray three times a day, put on tefillin (phylacteries), say grace after meals, modify their work behavior on Shabbat (the Sabbath), even while on duty. They certainly would not want secular soldiers to have the opportunity to ask burning questions  about Torah they have had all their lives. 

And those soldiers from State Religious (mamlakhti) homes, many of whom are on track for leaving the IDF less religious than they were when they came in, if religious at all, would also be exposed to peers with greater faith than their own. to examples of Jews connecting their faith with their day to day lives, providing an opportunity for them to strengthen their own faith in The Almighty and His Torah, threatening the State's prime 

I believe there is only one reason Haredi soldiers, as well as strict Religious Zionist soldiers, in the IDF: to make them not Haredi, or to at least lessen their attitude of stringency. We have all already heard of the attempts at breaking the Hesder yeshivah soldiers, by forcing them to listening to women sing and to watch them dance, against their religious sensibilities. If they do begin rotating them, then there will be an additional reason why they were taken into the army, additional canon fodder.

No comments:

You Might Also Like...