Monday, October 17, 2011

מלכודת הנוצרים אוהבי ישראל


בס"ד
כ' באלול תשע"א
19.9.11

כיום פועלים מאות עמותות קרנות וארגונים נוצריים אוונגליסטים בארץ, . 140 קהילות משיחיות , יהודים למען ישו ועוד,פועלים בפריסה ארצית. הם הזרוע המבצעת ב"קרוב" ובהמרת דת. ההערכה היא ש 20.000 התנצרו. האוונגליסט מאמין בבשורה ובישו כמשיחם ומחויב להפיץ ולהשפיע. הפועל לנצר.
TO EVANGELIZE =

תקומת מדינת ישראל גרמה לזעזוע, כי היא נוגדת את עיקרי משנת הנצרות. ההשקפה התיאולוגית הנוצרית ניתנת להצדקה רק אם תקבל ישראל המתחדשת את האמונה במושיע הנוצרי. אי לכך יש לראותה כחלק מתהליך ביאתו השנייה. זה יעודה וזכות קיומה, ולכן יש להשקיע בה ולבנות כוחות השפעה מבפנים ומבחוץ." לתכלית זו מכוון היום מאמץ מיסיונרי נוצרי בקנה מידה אדיר... הנצרות טוענת שהיא עצמה המימוש ההיסטורי של התנ"ך-הברית הישנה ומשום כך היא מוחקת את קיומו הנפרד בצידה... לשם כך נעשה ניסיון לחדור לכל אורחות החיים והחברה בישראל. ערים, כפרים, קיבוצים,הצבא, והאוניברסיטאות. לכל רקע אתני מוצעת שיטת עבודה אחרת," לא פלא שהתמיכה הנוצרית נפוצה בישראל.

ניתוח יסודי וחשוב זה , מביא הרב אברהם צבי הלוי רבינוביץ , ( אביו של רב הישוב בית חגי הרב משה אליעזר רבינוביץ), בספרו "תמיהה ומבוכה – הנצרות אל מול תקומת מדינת ישראל ".
השימוש במילה "תנ"ך" שונה בתפיסה הנוצרית לתפיסה והאמונה היהודית. המילה
BIBLE –
משמעה כתבי הקודש,הברית החדשה והברית הישנה , כמקשה אחת, תוך עיוות והתאמה לאמונתם הנוצרית. לקחת את הפסוקים מהנביאים שהנוצרים משתמשים בראיה הנוצרית ולהעבירה כ"מסר משותף להם ולנו" היא הטעיה. שיבת העם היהודי לארצו ע"פ חזון הנביאים הנו שלב ההכנה עבורם לביאתו השנייה

אביא להלן דוגמא מארגון נוצרי הפועל בשומרון.באתר של הארגון הנוצרי דתי "היובל"
HAYOVEL MINISTRY,
בראשות טומי וולר מופיע תאור החתונה של החתן ישו עם הכלה ירושלים שכה קרובה. קרי המלכת ישו על ירושלים. מכאן גם חשיבות עבודתם בכרמים, להשביח את היין שישמש אותם . במהלך עבודתם בכרמים הם מקיימים פולחן עם כלי נגינה להודיה ולהאדרת משיחם.

בכסלו פורסמה תגובתי ב"מקור ראשון", על הוולרים. "לא תנ"כיסטים- נוצרים המאמינים בברית החדשה".

ב- BIBLE ובישו כמשיח
.
מה הביא אותם לשומרון? " קריאה עמוקה לשיקום והתחדשות (מונח נוצרי) ישראל, תוך שימת דגש על עזרה ישירה למשפחות בבציר ובמסיק.עבודתם בישראל היא של חסד,רחמים, חינוך ואהבת המשיח" בוידאו, מסביר טומי וולר "מבחינתנו להתחלק בבשורה, (הברית החדשה) אינו רק עניין מילולי, יש בזה היבט מעשי. המבוסס על קשירת יחסים. במהלך עבודתנו עם האנשים האלה (היהודים), ותהיה לנו האפשרות להתחלק אתם בישו אותו אנו יודעים"

הנוצרים רואים זכות שווה להם וליהודים על ארץ הקודש. הם "וורוס ישראל", ישראל האמיתי ולא
היהודים. הם בונים תלות,"כי בלעדיהם לא יוכלו היהודים להסתדר". הם המושיעים

טומי וולר הגיע לישראל לפני כ-8 שנים עם משפחתו בת 12 הנפשות,כיום ב"היובל" יש מאות. 252 הגיעו לעבודות בכרמים ויאוכלסו בישובים בשומרון. בהר ברכה תושבים שגלו כי נוצרים אלו נכנסו לגור בשכנותם, מחו והביעו דאגה רבה. זו הפעם הראשונה שמדובר באיכלוס נוצרים בשומרון. התכנית הנוצרית מתקדמת בהצלחה. לאחר השתלבות בעבודה בכרמים ובמטעי הזיתים, התערות וקשירת קשרים אישיים עם המשפחות, השתתפות בשמחות, ובקריאת המגילה בבית הכנסת בפסגות. הגיע שלב האיכלוס. בכל שנה מתארכת שהייתם, חלקם נמצאים מרבית השנה בארץ הם לומדים עברית, כולל הילדים שנולדים במשך השנים .

טומי וולר וארגונו הנוצרי "היובל" מוכרים היטב בהר ברכה בעבודתם בכרם מזה שנים. טומי כתב בהתרגשות ," כי יש להם זכות גדולה עם התחדשות השנה השמינית בארץ, בנטיעת שתילים חדשים שהכפילו שטח הכרם של ניר"

לאור האמור לעיל עמדת טומי וולר ואמונתו ברורים, כולל אלו המשתייכים ל"היובל". המסר הנוצרי מובהק והמטרות ברורות. האם אין זו מלכדת הנוצרים אוהבי ישראל?

מינה פנטון
חברת מועצת עיריית ירושלים לשעבר.
No comments:

You Might Also Like...